Het evangelie uitdragen

Ds. J.J. van Holten / 1 reactie

05-04-2011, 15:17

Vraag

Het is ongeveer twee weken geleden dat God mij heeft laten zien dat er oorlog wordt gevoerd tussen de geesten in de lucht. Dat was een heel enge gebeurtenis, maar het laat mij zien dat de komst van onze Heere Jezus aanstaande is. En dat we dat ook aan iedereen die ons lief en dierbaar is door moeten vertellen! Maar als ik dan op mezelf kijk, met wat ik elke dag doe, is het overbrengen heel moeilijk. Hoe kan ik dat laten zien, zodat ze de weg achter Jezus willen volgen? Ik weet dat de tijd nabij is, dat Jezus wederkomt, hoe kan ik dat overbrengen op mijn naasten, zonder te doen als een Farizeeër. Ik woon in een dorp wat heel christelijk is en waar ze heel erg naar de buitenkant kijken! Ik schrijf dit niet als verwijt naar mijn dorpsgenoten hoor, maar het doet mij pijn als ze zo wettisch leven. Onze Heere Jezus ging toch in het bijzonder om met hoeren en tollenaren? Kunnen jullie mij helpen met een suggestie?  Ik beluister het ook tijdens de vele avonden van Jij Daar en hoor het elke week in de prediking van het Woord, dat het onze taak is om zoveel mogelijk mensen het evangelie uit te dragen.

Antwoord

Geachte vragensteller/stelster,

Fijn om te horen dat je bewogen bent met de mensen om je heen. Het is inderdaad een verdrietige zaak als je mensen om je heen ziet die naar het uiterlijk wel christelijk, of godsdienstig proberen te leven maar van wie je merkt dat het geloof alleen aan de buitenkant zit en niet in hun hart. Ik vind het ook fijn dat je erbij schrijft dat je niet verwijtend en afkeurend tussen de mensen wil staan, maar dat je zoveel mogelijk mensen het evangelie wil verkondigen. Verwijten is vaak zo gemakkelijk en dat trekt mensen niet aan maar het stoot juist mensen van je af. Jezus ging inderdaad ook om met hoeren en tollenaren.  En vaak verwijt Hij de farizeeën dat ze zichzelf willen rechtvaardigen, anderen lasten willen opleggen waar ze zelf geen deel aan nemen.

Je schrijft ook dat je het moeilijk vind om je geloof uit te dragen. Ik begrijp dat ook, want het valt niet mee in onze wereld en in onze cultuur Jezus ter sprake te brengen. Ik zou dan ook willen zeggen beperk je daarbij tot de mensen om je heen. Anders gezegd, begin bij de mensen die God je op je weg geeft. Je schrijft dit juist ook met het oog op het feit dat de komst van Christus aanstaande is.

Op dat laatste wil ik nader met je ingaan. Er zijn twee vaste gegevens uit de Schriften waar we in dit verband mee moeten rekenen:

1.  Jezus wijst ons op de tekenen van de tijden. Oorlogen en geruchten, aardbevingen en natuurrampen. Hij roept ons op tot uiterste waakzaamheid. Als je ziet dat de bomen weer uitlopen en de knoppen van de bomen zacht worden dat weet je dat de zomer eraan komt. Vanuit deze vergelijking roept Jezus ons ernstig op om de dag van de wederkomst met ernst te verwachten. Je kunt ook denken aan die deurwachter die op zijn heer staat te wachten en op de eerste de beste klop van de meester opendoet.
2. Een ander uitdrukkelijk bijbels gegeven, zowel van Jezus zelf als ook uit de Petrusbrieven en het boek van de Openbaring, is dat niemand de dag noch het uur weet dat God heeft bepaald als het einde van de tijden en de wederkomst van Christus. Zelfs als niemand het zal verwachten zal het gaan gebeuren, zo leert ons de Bijbel.

We moeten dus altijd wat voorzichtig zijn om te zeggen dat de komst van Christus aanstaande is. We weten de dag niet. Wat wel belangrijk is, en dat lees je ook telkens weer in het evangelie als het over deze dingen gaat, dat is om waakzaam te zijn.
 
Ik weet natuurlijk niet wat God je heeft laten zien, maar ik zou je ernstig willen aanraden niet af te gaan op je ervaring of wat je ziet, maar op de Bijbel als het betrouwbare Woord van God. En daar ligt dan ook de sleutel voor de evangelieverkondiging aan de mensen om je heen. Wijs hen op Jezus. Hem te kennen is het Leven. Hem te dienen, dat bevrijdt ons van angst en vrees, dan wordt de wederkomst van Christus niet een angstaanjagend spookbeeld maar een troostvol vergezicht.

Ik hoop dat ik je hiermee stof heb aangereikt om over verder te denken.

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
1 reactie
adriano313
05-04-2011 / 17:57
Beste vragensteller, wat een bijzonder verhaal
Alleen ik kan uit je verhaal ook niet goed opmaken dat de geestelijke strijd die je gezien hebt, verband houdt met de wederkomst. Misschien mis ik nog een deel of geeft de gebeurtenis dit meer weer. Ondanks tekenen van de eindtijd, zoals de Ds. aanhaalt weet niemand het tijdstip van de wederkomst (dan de Vader alleen).

Echter, ik kan mij wel indenken dat de gebeurtenis leek op zoals het in de Bijbelboek Daniel (10:13)beschreven staat. Dat er voor elke gebeurtenis een strijd geleverd wordt. Want waar Gods Koninkrijk komt zal het met kracht komen omdat Koning Jezus regeert. Hij heeft Satan verslagen waardoor de duisternis in de geestelijke wereld moet wijken. De bijbel leert dat de Aartsengel Michael hier een beslissende en strijdende rol in vervuld

Toets je gebeurtenis en vraag God om bevestiging, zodat het je zekerheid geeft wat er op je pad komt. Tja, hoe zou je dit dan verder kunnen ‘uitdelen’. Ik denk door het eerst specifiek bij Koning Jezus zelf neer te leggen. Wat moet ik doen, wat wilt U dat ik doe, waaruit bestaat mijn uitrusting uit, waar ga ik beginnen, wat moet ik leren, etc.
Misschien kan je hiernaast je droom of visioen opschrijven zodat het een getuigenis wordt. Want getuigen van de Heere Jezus is vertellen over zijn Koninkrijk.

Om meer inzicht te krijgen hoe andere mensen dit beleven, waar het koninkrijk van God uit bestaat of welke opdracht een Christen heeft, is het volgende boek een echte aanrader.
‘Leef Koninklijk’ van Martin Koornstra.
(quote) Het is een uitdagend boek dat je meeneemt op een koninklijk avontuur. Je zult ontdekken dat je geboren bent met een missie die veel groter is dan jij je kunt voorstellen. Letterlijk vanaf de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel ben je bestemd om te regeren. http://www.royalmission.nl/shop/leef-koninklijk-martin-koornstra/

Veel wijsheid, voorbereiding en zegen toegewenst

Terug in de tijd

Over het syndroom van Klinefelter las ik het volgende: "Vaak hebben jongens en mannen met het Syndroom problemen met bij...
geen reacties
05-04-2005
Mijn vrouw heeft heel lang geleden tijdens ons huwelijk, nu bijna 30 jaar, een affaire gehad die ruim een jaar geduurd h...
9 reacties
05-04-2017
Aan een PKN-dominee. Ik heb twee dringende vragen. 1. Mag je de zondagse erediensten van je eigen gemeente laten schiete...
16 reacties
05-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering