Verdrietig over Gods weg

Ds. R. van de Kamp / 2 reacties

30-03-2011, 17:00

Vraag

Is het ondankbaar om verdrietig te zijn over de weg die God met je gaat? De weg waarvan je weet/gelooft: niet de makkelijkste, maar wel de beste weg voor mij.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Als je verdrietig bent over de weg die God met je gaat, dan ben je het er blijkbaar niet mee eens dat je die weg moet gaan. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zoals je zelf aangeeft kan het niet makkelijk zijn. Een andere reden kan zijn dat je het niet begrijpt waarom deze weg nodig is. Een derde reden is, dat je een andere weg had verwacht of uitgedacht en dat hier een streep doorheen gaat.

Wil je Jezus volgen in je leven? Heb je die onberouwelijke keuze al mogen maken door genade? Het volgen van Jezus houdt in dat wij Zijn beeld gaan vertonen. Dat is een leer- en groeiproces. Groei in heiligmaking betekent om meer en meer met Gods wil verenigd te worden. Dus steeds meer mijn eigen wil verzaken. In de weg die Christus moest gaan is het wonderlijke, dat Hij die weg gewillig is gegaan. En daarin ligt nu juist de zaligheid! Heb je dat al eens zo gezien en ervaren? Calvijn geeft in zijn Institutie een prachtige definitie van het ware geloof: "Het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond is op de waarheid van Zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld (boek III, 2, 7)." In het licht van de gewilligheid van Christus moet ik leren dat ik onwillig ben. En dat maakt nu juist het wonder van het Hem volgen zo groot.

Dus verdrietig zijn over de weg die de HEERE met je gaat, is niet goed. Wanneer heb je Christus verdrietig gezien over de weg die Hij moest gaan? Hij heeft het met vreugde gedaan. En daarom kunnen wij onze weg alleen in Christus gaan. "Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God (Hebr 12: 2)." Deze vreugde wordt, ik zeg het tot mijn schande, vaak gemist in ons leven, omdat we te weinig op Hem zien. "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u (Fil 4: 4)." Let op "te allen tijd". Wil je andere mensen winnen voor Christus? Het maakt een onvergetelijke indruk als je in tegenspoed blijmoedig je weg mag gaan. Wat de HEERE dan ook van je vraagt en welke weg je dan ook moet gaan!

Gode en Zijn genade in alles bevolen,
Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief
2 reacties
EVA
30-03-2011 / 17:33
God kijkt verder dan wij....Hij ziet het eind resultaat na deze teleurstelling, of dit dal!
God belooft ons geen kalme reis maar wel een behouden toekomst.
“Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben” (Rom 8vs. 28). Het leven kan nu ondraaglijk zijn. Toch staat ondergedompeld worden in de vuurproef van ziekte, dood, lijden en strijd, God niet in de weg om iets goeds tot stand te brengen.
Put daar kracht uit...als het leven niet gaat zo als je zelf graag wilt. God heeft dan een beter plan
Be Blessed,
kneusi
31-03-2011 / 09:25
vragensteller, vraag aan de Heere of Hij je gewillig wil maken...Zijn wegen zijn niet onze wegen....Habakuk had het van de Heere Zelf geleerd, dit gaat heel diep, al is er geen rund in de stal, nochtans zal ik jubelen in de Heere juchen in de God van mijn heil! Hij mocht die God mijnen.....Dit kan niemand van zichzelf, wil dit ook nooit!Maar Als je het krijgt, is het goed Wat God doet....Vertel de Heere toch alles!Alles wat je dwars zit.waar je niet mee eens bent..enz. en vraag zie of er in mij een schadelijke weg is, en leid mij op die EENIGE WEG.dat gun en wens ik je toe.vraag maar of de Heere je een oog op HEM doet zien!dat je leren mag,een ding weet ik ,dat ik blind was,en nu zie!Dan word je het gelukkigste mens op de aarde,ook al moet je b.v.alles kwijt.dicht achter Hem aan.....om Hem in ALLES meer en meer nodig te krijgen...Dan zal Hij je ,''door'' en ''úit' helpen, hoe moeilijk ook.'

Terug in de tijd

Bij ons (Ger. Gem.) wordt er geleerd dat de doop een teken is (zichtbaar). Je wordt er niet door 'bekeerd'. Klopt toch o...
geen reacties
30-03-2003
Van huis uit geleerd heel sober te leven. Kreeg tweedehands kleding. Maar dan niet op maat, vaak te kort of kleur die me...
geen reacties
31-03-2021
Ik heb vraag over het huwelijk. Ik vind het zelf heel ingewikkeld dat enkele van mijn vrienden ervoor hebben gekozen om ...
2 reacties
31-03-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering