Hoeveelheid kerkverbanden

dr. G. W. Marchal / 4 reacties

29-03-2011, 16:18

Vraag

Waarom hebben wij hier op aarde en in Nederland zoveel kerkverbanden? In de tijd van het Nieuwe Testament waren die er toch ook niet. Er waren wel verschillen, maar die werden niet zo breed uitgemeten. Terwijl hier de verschillen vaak in praktijk kleiner zijn dan in theorie. Vergelijk de plaatselijk CGK-GKV of CGK-GG-HHK.

Antwoord

De vraag raakt een schrijnende kwestie aan, die al eeuwen lang speelt. Het is goed dat we verontrust blijven over deze breuken in het lichaam van Christus. Met dit laatste raak ik direct het hart van de Zaak. De kerk, de gemeente van Christus, wordt vergeleken met een lichaam, dat verschillende leden telt, maar een onontbindbare eenheid vormt (Rom. 12:1, Kor. 12). Desondanks werd en wordt dat ene lichaam verscheurd.

Was dit in de begintijd, de periode van het Nieuwe Testament, al het geval? Ook toen waren er spanningen en conflicten (tussen de gelovigen in de Heere Jezus Christus uit de Joden en die uit de heidenen, de niet-Joden; tussen de kring in het spoor van Petrus en die meer met Paulus op hadden; denk ook aan de spanningen in de gemeente van Korinthe). Misschien is het zo dat de verschillen nog niet zo breed werden uitgemeten, hoewel… Hoe dit ook zij, we moeten er voor waken dat we van die eerste periode niet een romantisch beeld schetsen. Ook toen waren er mensen zoals wij, met hun goede, minder goede en uitgesproken slechte kanten.

In de loop van de eeuwen zijn grote breuken ontstaan. Denk aan 1054: de eigen gang van de Oosters-orthodoxe Kerk, met miljoenen gelovigen. Aan 1517: het geboorteuur van de Reformatie; niet bedoeld om een nieuwe kerk te stichten, maar om de gemeente van Christus te hervormen conform het Woord van onze God. Die reformatorische familie is helaas versnipperd en verstrooid in allerlei kerkverbanden. Sommigen maken van de nood een deugd en zeggen: het is goed dat er verscheidenheid is, want mensen zijn verschillend (afhankelijk van hun ‘wortels’, hun voorgeschiedenis, hun karakter, ervaringen, enzovoort). Dat moge zo zijn, maar het laat onverlet dat de gemeente van Christus niet een soort club is, maar het eigendom van de Heere Jezus Christus. Daarom is de verdeeldheid een bron van pijn en hartzeer. Ook van schuld. Het is een zegen als mensen uit verschillende kerken over de muren heen kijken en zich verbonden weten met anderen, in een andere kring. Niemand heeft de waarheid in pacht. Wanneer men deze houding wel heeft, is de ramp niet te overzien.

Probeer biddend en werkend in en vanuit de eigen kring een ruime blik te hebben, wegen te zoeken om gemeenschap met anderen te beoefenen. Dan worden de kerkelijke grenzen relatief en wordt er iets zichtbaar van Gods grote geheel, dat de menselijke grenzen overstijgt.

Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
4 reacties
plderoos
29-03-2011 / 21:31
Je stelt een vraag die mij ook persoonlijk in al zijn hevigheid raakt. Ik kom uit een achtergrond die sterk hechtte (met de nadruk op hechtTE) aan het zuiver houden van de woordverkonding. Het is een afgescheiden gemeenschap die ook komt uit een cultuur van afscheidingen. Omdat dat kerkverband naar mijn overtuiging sterk in verval raakte heb ik uitgezocht waar in de bijbel afscheidingen voorkomen.

Als er niet in de bijbel staat dat je je buurman niet met je auto ondersteboven mag rijden dan betekent dat natuurlijk niet dat dat opeens wel mag. De bijbel is over te zetten naar deze tijd. Als er iets niet verboden wordt zegt dat niet dat het mag. Maar over afscheidingen staat er wél expliciet iets in de bijbel. En dan mag je er natuurlijk niet naar gelang je behoefte dingen bij verzinnen.

In handelingen lees je erover dat Paulus de gemeente scheidt. (19:3 - 9) Maar van wie scheidt hij ze dan af? van degenen die de Christus, die hij preekte, niet erkennen! Dus volgens mij is dat de enige geldige reden om je ergens af te scheiden.

Ik denk dus dat al die kerkverbanden onterecht zijn ontstaan. Pas als de Christus niet meer erkent word mag je je afscheiden. Vandaar dat de bovengenoemde reformatie bijvoorbeeld volkomen terecht was. Als je meent dat Jezus elke zaterdag weer geofferd moet worden erken je Hem niet. Ook het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk was hoewel verdrietig, wel wettig. Die scheidden zich namelijk niet af maar ze gingen niet mee in een fusie en dat is wat anders.

Het moeilijke is natuurlijk dat ik en misschien ook jij wél in zo'n ander kerkverband zijn opgegroeid. En daar ben je dan dus wél door God geplaatst. En mag je je daar dan zomaar van afscheiden? ik vind dat bijzonder moeilijk!
janvanverweg
30-03-2011 / 05:57
een kerkverband is niet de kerk. een kerkverband is een menselijke uitvinding die haar oorsprong heeft in Rome toen de plaatselijke bischop daar de macht naar zich toetrok en zich verhief boven alle anderen. het kerkverband is vooral een middel om christenen van elkaar gescheiden te houden.
elke plaatslijke kerk behoort bij de kerk. dus het is onmogelijk om je af te scheiden:)
kneusi
30-03-2011 / 07:21
vragensteller,zo zie je maar weer ,wat de zonde heeft te weeg gebracht. Er is maar EEN alg. Christelijke Kerk, uit alle geslachten ,die door God Zelf bekeerd zijn!T,is te wensen dat God ons een treuren schenkt ,over de breuk van land en volk.......
Gerteke
30-03-2011 / 15:16
Mensen scheiden af omdat ze denken dat de kerk er voor hen is, i.p.v. zij er voor de kerk zijn. "Ik moet er wel gevoed worden", "de boodschap moet wel zuiver zijn", "ze moeten wel oude berijming zingen", "ik wil wel dat er ruimte voor gebedsgenezing is", "wij hebben de juiste paus", "nee, wij", "ik heb het nodig voor mijn geloof dat een kerkdienst rustig is", "wat is het hier saai en stil, daar kan ik niet tegen", enzovoorts.
Blijf dicht bij God, verloochen jezelf in de kerk, keer terug naar de moederkerk of die daar het dichtst bij is en investeer in die kerk. Maar dat vergt te veel van ons verwend kerkelijk Nederland. En dus blijft het voorlopig nog wel even zo, vraagsteller. Misschien wil jij een begin maken van een gezondere (kerk)wereld? Of kost dat ook teveel stokpaardjes?

Terug in de tijd

Waarom wordt de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren weeszondag genoemd?
geen reacties
30-03-2017
Ik ben bijna tien jaar getrouwd en we hebben kinderen. Mijn man heeft een strafblad op zedengebied vanwege te 'intiem' z...
3 reacties
29-03-2012
Ik ben verliefd op een jongen die ik ken van mijn bijbaantje als vakkenvuller. Volgens mij ziet hij mij ook wel zitten, ...
geen reacties
29-03-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering