De Heilige Geest ontvangen

Ds. H. Polinder / geen reacties

17-02-2011, 10:00

Vraag

Er staat in de Bijbel dat als je wederomgeboren bent je de Heilige Geest ontvangen hebt. Maar er staat ook dat Jezus zegt: hoeveel te meer zal de hemelse Vader Zijn Geest geven aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen. Ik mag geloven dat Hij door Jezus ook mijn vader is en ik dus ook de Heilige Geest ontvangen heb. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om ergens om te vragen wat je al ontvangen hebt? Hoe moet ik dit zien?

Antwoord

Beste vragensteller:
 
Inderdaad is het volkomen waar dat je alleen door de Heilige Geest wedergeboren kunt zijn. Wedergeboorte, geloof en bekering is een werk van God. De Heilige Geest gebruikt daarvoor het Woord. Maar als de Heere Jezus Zijn discipelen leert vragen om de Heilige Geest in Lukas 11:13, dan moeten we allereerst niet vergeten dat het nog geen Pinksterfeest is geweest. De discipelen hebben na Jezus' hemelvaart gebeden om de komst van de Heilige Geest.

Maar betekent dit dat wij na Pinksteren niet meer hoeven te bidden om de Geest wanneer wij door Christus God als onze Vader mogen kennen?

We lezen in het Nieuwe Testament ook dat wij de Geest kunnen bedroeven door onze zonden, dat is al een reden om te blijven bidden om de doorwerking van de Heilige Geest in ons leven. Bidden om de Geest betekent niet alleen dat je bidt om de komst en de gave van de Heilige Geest in je hart, maar ook dat je elke dag weer Zijn leiding nodig hebt. Hij leidt immers in al de waarheid. Hij doet je Christus meer en meer kennen. Dus het is niet alleen een vragen om wat je hebt, maar ook een gebed om blijvende doorwerking van de Heilige Geest in je hart en leven. Een kind van God kan geen dag zonder de Heilige Geest, je wordt steeds afhankelijker van Hem en je bidt om Zijn krachtige leiding opdat je vruchten draagt tot eer van God.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Vraag 1: Onze tiener in huis wil nooit wat. Is altijd moe, heeft nergens zin in. Wat andere pubers geweldig vinden, vind...
1 reactie
18-02-2020
Op Refoweb werd deze vraag gesteld, maar in het antwoord werd verwezen naar de rubriek zelfbevrediging. Dat is begrijpel...
geen reacties
17-02-2015
Ik zit eigenlijk met een probleem. Ik ben nu negen weken zwanger van ons derde kindje. Mijn zus is tot nu toe niet zwang...
3 reacties
17-02-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering