"Maar den andere zeg ik, niet de Heere"

Ds. A.J. Schalkoort / 2 reacties

10-02-2011, 18:00

Vraag

In 1 Korinthe 7:12 staat : “Maar den andere zeg ik, niet de Heere...”. Ik heb het in de kanttekening nagekeken, maar dan begrijp ik het eigenlijk nog niet echt. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord

In dit vers gaat Paulus in op wat te doen als een man of vrouw christen is geworden, terwijl  de heidense of joodse wederhelft zich tegen het evangelie verzet. Dat kan heel veel spanningen oproepen in een huwelijk. Voor zo’n geval kent Paulus geen uitdrukkelijk voorschrift van de Heere Jezus. En toch moeten we denken aan het feit dat ook hier Paulus zijn apostolisch gezag laat gelden zoals hij dat ook doet in de verzen 25 en 40 van dit hoofdstuk. Men had toen kunnen denken dat een huwelijk waarin een gelovige het juk aan moest doen met een ongelovige, niet meer vol te houden was. Hier gaat het dus om een situatie die is ontstaan in een "bestaand" huwelijk. Paulus acht een scheiding in zo’n geval ongeoorloofd. Als b.v. een man een ongelovige vrouw heeft, dan zal hij haar niet wegsturen, als deze tenminste er mee instemt met hem verder te gaan in de band van het huwelijk. De ongelovige wordt zelfs geheiligd door de gelovigen, volgens vers 14.

Men moest in Korinthe dus niet gaan denken dat het christen zijn een vrijbrief betekende om zomaar een huwelijk te ontbinden als dat strijd met zich meebracht. Ook hierin zal een christen de goede strijd van het geloof kennen en een biddend leven leiden om de ongelovige wederhelft tot geloof en bekering te mogen brengen.

Er zijn in de geschiedenis voorbeelden van waar een gelovige man of vrouw het middel werd om de ongelovige man of vrouw tot Jezus te leiden. Voor de Heere zal geen ding onmogelijk zijn. Let wel het gaat hier nogmaals over een situatie die is onstaan binnen een bestaande huwelijk. Blijft staan dat we op weg naar het huwelijk geen juk mogen aantrekken met een ongelovige.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

2 reacties
Heer_ik_heb_U_lief
11-02-2011 / 21:37
Als ik je een goede tip mag geven: lees het Boek naast de Statenvertaling.
Dat is zeer verduidelijkend.
Als je liever uit de Statenvertaling leest en je komt een tekst tegen die je niet begrijpt:
pak het Boek erbij en lees eens hoe het daar staat. Dan snap je het eigenlijk altijd.

Het gedeelte wat je aangeeft staat in het Boek als volgt:
Wat de anderen betreft, hun heb ik ook nog iets te zeggen.
Dit is geen voorschrift van God, maar mijn eigen mening.

Zelf lees ik nu Bijbelboek na Bijbelboek (heerlijk!!),
terwijl ik eerder meerdere dagen over een hoofdstuk deed en het dan vaak nog niet begreep.
plderoos
14-02-2011 / 20:35
Je moet je voorstellen dat Paulus rechtstreeks van Jezus instructies ontvangen heeft. Zo zegt hij bijvoorbeeld over het avondmaal: "maar zélf heb ik bij overlevering van de Héére ontvangen ... ... In het door jou aangehaalde gedeelte geeft hij ook door wat hij van de Heere zelf gehoord heeft. Maar nu even niet. Nu zegt hij iets dat hij zelf bedacht heeft, en dat hem niet door Jezus zelf is uitgelegd. "nu zeg ik, dus niet de Heere, enzovoort.

Heeft dat dan mindere waarde dan al het andere dat door Paulus is opgeschreven? nee, want in alle bescheidenheid zegt Paulus in 1Cor.7:40 dat hij meent de Geest van God te hebben.

Nou, dat dacht ik ook wel :)

Terug in de tijd

Ik heb een zeer intieme vraag. Sinds mijn puberteit heb ik last van haatgevoelens naar mijn geslachtsdelen. Het liefst w...
geen reacties
11-02-2016
Ik heb ongeveer een jaar verkering gehad en dit is heel onverwachts en abrupt geëindigd. Mijn vriendin zag het niet meer...
3 reacties
10-02-2012
Wanneer is men als christenen voor het eerst de zondag gaan vieren als dag om bijeen te komen? Ik hecht persoonlijk erg ...
geen reacties
11-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering