Ontstaan Rooms-Katholieke Kerk

dr. G. W. Marchal / geen reacties

06-01-2011, 09:07

Vraag

Wanneer is de vroeg-christelijke kerk overgegaan in de Rooms-Katholieke Kerk?

Antwoord

Dank voor de vraag, die gesteld werd. De kwestie is niet te markeren met een bepaald jaartal. In de periode na het Nieuwe Testament ontwikkelden zich spoedig regio’s onder leiding van een episkopos, een bisschop. Deze bisschoppen zetelden in grote steden, zoals Antiochië, Alexandrië, Rome en andere plaatsen. Omdat het centrum van het wereldlijk gezag, van het Romeinse rijk dus, in Rome was gevestigd, kreeg de bisschop in die stad meer aanzien. Hij werd allengs eerste onder zijns gelijken en die positie groeide uit tot een soort ‘opperbisschop’. In de loop van de 5e eeuw kreeg het oostelijk deel van het Romeinse rijk steeds meer invloed, met Constantinopel als centrum. Het westelijke deel moest het eigenlijk doen met vergane glorie, vooral toen volksstammen uit Afrika oprukten. Desondanks behield de bisschop van Rome ondanks alles het primaat. Een serieuze concurrent werd zijn collega in Constantinopel, wiens gezag groeide met de toenemende wereldlijke macht. In 1054 kwam het tot een breuk. De Oosters-orthodoxe kerk(en) ontstonden. De patriarch van Constantinopel was vooralsnog toonaangevend. Deze Oosters-orthodoxe kerk kreeg ook een nationale inkleuring: Russisch-orthodox, Grieks-orthodox, Syrisch-orthodox, enzovoort.

Ik veronderstel dat deze tekening in vogelvlucht enigszins beantwoordt aan de vraag.

Hartelijke groet,
Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik begrijp iets niet helemaal. Tijdens de laatste synode is er het volgende o...
21 reacties
06-01-2010
Een borderliner is iemand die voldoet aan minimaal vijf van de negen standaardkenmerken. Ook al gaan ze snappen wat ze d...
8 reacties
06-01-2015
Zelf vind ik samen met mijn vriend te kort te schieten om over de Heere en zijn dienst te praten. We bidden samen en lez...
geen reacties
06-01-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering