Kiezen uit Ger. Gem. in Ned. of PKN

Ds. M. M. van Campen / 51 reacties

23-12-2010, 16:27

Vraag

Ik heb een vraag aan ds. M. M van Campen. Mijn vriend is van huis uit Ger. Gem. in Ned. opgevoed. Ik PKN. Hij zegt dat de vrouw haar man hoort te volgen, ook in het geloof. Ik kan mezelf alleen niet vinden in de leer van die kerk. Sommige dingen zijn wel waar en sommige ook weer niet. Hij zegt dat iedere dominee op zondag eenmaal uit de Heidelbergse Catechismus hoort te preken. Maar vergeten wij dan niet de andere belangrijke dingen? Ik weet niet meer echt wat waar is. Hij denkt ook dat er geen tussenweg is (een kerk waar wij ons dan beiden thuis voelen). Waar leg je je grenzen? Ik ben verward en ben ook bang dat het mijn relatie gaat kosten. God is toch in iedere kerk Dezelfde? Het wordt alleen zo moeilijk omdat iedere kerk zijn eigen regels heeft gemaakt. Hij denkt ook dat de predikanten bij de Ger. Gem. in Ned. het ware geloof hebben doordat zij een dienst uit hun hoofd leiden, zonder papier of aantekeningen. Hoe kom ik er nu achter wat voor ons het beste is? Moet ik meegaan of hij? Ik weet het niet meer... Ik hoop dat u hier op kunt antwoorden. Een radeloos meisje.

Antwoord

Een eerlijke vraag, die een eerlijk antwoord verwacht van mijn kant. Dat doe ik dan ook bij een geopende Bijbel en biddend of God het Zelf zal zegenen aan je hart en geweten:
 
1. Waar staat in de Schrift dat de vrouw haar man hoort te volgen? Ik lees wel in Genesis 2:24: dat de man zijn vrouw zal aanhangen! Dat is precies andersom ( terloops zeg ik erbij dat je ook moet letten op de Bijbelse volgorde in Gen. 2: uw vrouw aanhangen en daarná zullen die twee tot 1 vlees zijn: pas als je getrouwd bent en elkaar mijn man en mijn vrouw mag noemen, pas dan mag je seksuele gemeenschap hebben, niet voor het huwelijk!). En als het gaat over de geloofsvraag, dan moet noch de man de vrouw, noch de vrouw de man, maar dan moeten beiden leren om de Heere te volgen. Efeze 5:1 zegt: wees dan navolgers van Gód! Mag Hij het voor het zeggen krijgen in jullie relatie? Heere, wat wilt U dat ik doen zal, waar ik kerken zal? Ik zou wel willen dat jullie beiden samen in het gebed met elkaar tot God die vraag eens gingen stellen!
 
2. Ondertussen worden er heel wat eisen aan jou als meisje gesteld: jij moet met hem mee, elke dominee moet een keer uit de HC preken, zijn visie is de enige juiste, een tussenweg is er niet. Alsof er maar één kerk is die de zaligmakende leer belijdt. Dat klinkt wel erg sektarisch. Bij ons is het  alleen. Zie hier is de Christus.... Onze dominees zijn de enig goede en de echte. Alsof uit het hoofd preken een kenmerk is van een geroepen knecht van God! Jouw jongen is nog onder de wet en heeft totaal geen zicht op wat Gods overvloedige genade inhoudt. Trouwens, hij lijkt ook niet erg te weten wat de bijbelse liefde is: ZZZN: Zij Zoekt Zichzelf Niet, 1Korinthe 13. De ware liefde is geven en dienen en jezelf wegcijferen, opofferen voor je geliefde.
 
3. De Bijbel leert mij andere dingen over wat een gemeente is en welke Gods knechten zijn. De Bijbelse maatstaf is: wordt de Heere Jezus jou voor ogen geschilderd? Galaten 3:1? Wordt Zijn Naam genoemd, ja wordt Hij geroemd, aangeprezen, aan je hart gelegd? 1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van welke ik de voornaamste ben! Geen uitverkoren zondaars, berouwvolle, verslagen zondaars. Zondaars staat er zonder enige inperking.  Hoor je zondags dat God de wereld zo liefgehad heeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat en ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe? Die wereld is de van God afgevallen wereld, niet de uitverkoren wereld. Dat mogen wij er niet tussen zetten, dat is toevoegen aan de Bijbel, zoals in de Ger. Gem. in Ned. wel wordt geleerd: alléén de uitverkorenen wereld, alléén de verslagen zondaar. Maarten Luther las deze mooiste tekst in de Bijbel -Johannes 3:16- altijd twee keer hardop: hij las hem eerst zoals die er staat en bij de tweede keer vulde hij zijn eigen naam in bij het woord "wereld" (daar ben ik er ook één van) en bij het woord "ieder" (daarop ben ik geen uitzondering): "alzo lief heeft God Maarten Luther gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat als Maarten Luther in Hem gelooft, hij niet verderve, maar eeuwig leven hebbe!" Deze zeer blijde boodschap zul je in het kerkgenootschap van je vriend zo niet horen. Er zijn niet alleen maar accentsverschillen in de prediking, het ligt veel dieper. Ga naar die kerk waar Christus wordt verhoogd door de dienaren en waar je het snelst tot bekering komt! Hoe eerder hoe beter. Heden zo gij Zijn stem hoort... Preken = smeken: laat je met God verzoenen. Evangelieverkondiging is niet alleen maar voorstelling van Gods genade, maar uitdeling van de menigerlei genade van God (1 Petrus 4:10), waar ieder wordt opgeroepen te komen tot de wateren des levens om niet, zie Jesaja 55:1.
 
4. Ik moet je dan ook in alle eerlijkheid ernstig afraden om met hem mee te gaan. Om wille van Christus en het evangelie, maar ook omwille van jouw zielenheil. Onderzoek de Schriften, want die getuigen van HEM. In Rotterdam komen regelmatig jonge mensen meeleven met Maranathakerk. Ik vraag dan: wat drijft je hier naar toe? Ik lees vaak met hen Psalm 27:4: waar David één ding verlangt: om in het huis van de Heere te mogen wonen om daar de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen! Laat dat je hoogste doel zijn. Ik wil Jezus wel zien. De Zaligmaker van zondaars, die heb ik nodig. Bij Hem moet ik zijn, van Hem wil ik horen, het gaat immers om mijns levens wil.
 
5. Je zult nooit gelukkig worden in een eventueel huwelijk als je geen goede bijbelse basis hebt in je relatie. Als je niet met elkaar kunt bidden en een stukje kunt Bijbellezen, dan kun je ook niet met elkaar trouwen. Ga geen ongelijk juk aan en trouw alleen in de Heere, anders wordt het geestelijk gezien een eenzame weg. Laat Christus het voor het zeggen krijgen in jouw leven en vervolgens ook in jullie relatie. Dan blijft het niet langer een getouwtrek van wie wel of niet gelijk heeft. Dan hebben jullie beiden ongelijk en krijgt de Heere gelijk, Hij alleen.
 
6. Je staat voor een enorm belangrijke beslissing. Er zijn drie belangrijke beslissingen in je leven: Je werkkeuze, gaat tot 65 jaar -je huwelijkskeuze gaat tot aan je dood- maar dan is daar ook nog je geloofskeuze hier op aarde en die bepalend voor de grote eeuwigheid. Let wel: ik heb het niet over kerkkeuze, maar een nog veel belangrijker beslissing:  Kies dan heden wie jij dienen zult. En trouw dan met een jongen die ook maar één verlangen heeft: aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dan kibbel je niet meer over kerken of knechten, maar gaat het over de Koning in Zijn schoonheid: die lieve Zaligmaker, O dat ik Hem mag kennen!
 
7. Denk tenslotte ook verder: waar het nu al zo moeilijk is om er samen uit te komen, hoe moet dat later na het trouwen bij eventuele kinderen? Als je niet dezelfde taal spreekt, niet dezelfde christelijke waarden hebt, niet gelijk denkt over de opvoeding van je kinderen. Hoe kun je trouwen als je over geen enkele wezenlijke zaak gelijk denkt? Hoe kun je trouwen als je met je aanstaande echtgenoot de diepste gevoelens en overtuigingen van je hart niet kunt delen?  Als de ander altijd gelijk moet hebben in godsdienstig opzicht?

Overweeg deze punten biddend voor Gods aangezicht en ik hoop van harte dat God je de kracht en de wijsheid geeft om de goede keuze te maken: wie vader of moeder, schoonvader of schoonmoeder, zelfs je eigen vriend of verloofde liefheeft boven Mij is mijns niet waardig. 

Anderzijds is het zeker zo: wie om Mijnentwil een pijnlijk offer brengen moet (al is het een vriend opgeven), die zal Ik honderdvoudig vergoeden. Waar Zijn Woord en wil nummer één wordt in je leven, zal je gaan merken dat het dienen van de Heere alleszins de moeit waard is. Zijn Zegen alleen maakt rijk en blij.

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
51 reacties
1a2b3c
23-12-2010 / 16:44
De vrouw hoort de man te volgen naar zijn kerk...pff.
Er hoort eigenlijk maar één kerk te zijn, dus regels over wie wie moet volgen naar welke kerk, zal je in de Bijbel niet vinden.

Neem ajb het antwoord van ds.v.Campen ter harte.
dijna61
23-12-2010 / 16:58
De dominee heeft je een mooi en vooral duidelijk antwoord gegeven.
Laat je inderdaad niet leiden door een leer die het evangelie niet is en niet door een dominee en zelfs niet door de catechismus.
Volg Christus na!
Cloudsadmirer
23-12-2010 / 17:37
Zo dat is klare taal.
Amen daarop. Van harte!
bootje
23-12-2010 / 17:40
Vragensteller wat een moeilijk iets. Kom zelf uit de Ger. Gem. in Ned. en kerk nu in PKN dus begrijp wel een beetje de verschillen. Sterkte met je moeilijke beslissing. Ik begrijp dat jij geen Ger. Gem. in Ned en hij PKN wil worden, maar wat ik niet begrijp is dat hij niet voor een tussenweg wil gaan. Maar ondanks dat ik me zeker niet meer kan vinden in de Ger. Gem. in Ned. geloof ik zeker dat ook daar kinderen Gods zijn. Krijg wel de omdruk dat de dominee wel heeel negatief tegenover ger. gem. in ned staat naar aanleiding van punt 4.
adriano313
23-12-2010 / 17:54
Ja hoe kan je dit (antwoord van ds. van kampen)nu het beste aan hem uitleggen.... Misschien maar de proef op de som nemen, uitprinten en voorleggen met de mededeling:

- We gaan op zoek naar Koning Jezus en het maakt mij niet uit waar HIJ wil dat wij uitkomen -

misschien pkn,baptist, HHK of misschien wel een pinkstergemeente. Het maakt niet uit waar we uitkomen, als ons pad maar door HEM geleid wordt.

Zou jij dat ook willen(vraaggericht aan je vriend)?

Een beter antwoord, in dit geval, om conclusies te trekken lijkt mij dan ook op zijn plaats. En zo nee?
Geef hem wel bedenktijd en de ruimte om te kunnen onderzoeken en als dit op niets uitloopt, sla dan gewoon zelf dit traject in en vervolg gewoon zelf je weg naar HEM.

Bidt voor je vriend (voorbede) alvorens je het bespreekbaar maakt. Want, door voorbede komen geestelijke processen n.l. 'goed in beweging'.
EVA
23-12-2010 / 23:41
AMEN ik hoop dat dit antw rechtstreeks hun harten raakt (als ze dit antw aan haar vriend laat lezen) en ze samen buigen voor het kind van Bethlehem wat een genade, en wat een evangelie, dan blijft er niets over dan JEZUS alleen!
Annah
24-12-2010 / 08:50
Ik schrik van dit antwoord van ds. van Campen...

Alleen al van punt 1: gelooft deze dominee niet de waarheid van (bijvoorbeeld) het huwelijksformulier, zo overduidelijk gebaseerd op Gods Woord? En ook de rest van het antwoord deed me werkelijk mijn hand voor mijn mond slaan van verbazing...

Annah
daf
24-12-2010 / 09:36
Het is inderdaad een stevig antwoord en voor menigeen even slikken.

Misschien kun jij de dominee even helpen als hij zich afvraagt: "Waar staat in de Schrift dat de vrouw haar man hoort te volgen?"
Gerteke
24-12-2010 / 11:27
Annah: je leest er dingen in die er niet staan. Van Campen valt het standpunt van de jongen aan, die zegt dat de vrouw de man moet volgen. Daarvoor vindt hij geen bijbelse notie. Vervolgens stelt hij dat je SAMEN Christus moet volgen, ipv de man de vrouw of de vrouw de man. Wat is daar mis mee?
Wat verbaasde je verder?

Ik vind het ook een vrij stevig antwoord, maar ben zijn stijl inmiddels gewend ;-). En moeten zulke stevige stellingen van die GGiN-jongen ook niet stevig beantwoordt worden?

Het enige wat ik niet goed vind, is dat de dominee de vraagsteller al richting een bepaalde conclusie trekt, terwijl die jongen nog tot inzicht kan komen. Overigens zou ik de vraagsteller ook afraden om over te gaan naar de GGiN. Volgens mij raakt je daar geestelijk in coma en dat is niet de opdracht van Christus!
teddy
24-12-2010 / 12:05
Inderdaad een heftig antwoord+reacties zeg...
De dominee heeft het erover dat de visie van die
gergeminned jongen de enige juiste visie is. Maar als ik de dominee zo hoor bij punt 4, dan moet ik concluderen dat de dominee zelf ook zo'n visie heeft, alleen dan gericht op zijn eigen kerkverband. Beetje tegenstrijdig..
Daarnaast vind ik het ook een beetje vreemd dat een bepaald kerkverband zo afgeraden wordt. God is toch overal? Ik ben blij dat Hij zich niet laat weerhouden door al die kerkmuren.

P.s. Ik kom zelf uit de gergeminned maar ik vind het wel erg ver gaan als er wordt gezegd dat je daarvan in geestelijke coma raakt. Ik lees hier behoorlijk wat vooroordelen en dat vind ik echt jammer. Ik ga hier toch ook geen kwetsende uitspraken doen over andere kerkverbanden?
Gerteke
24-12-2010 / 12:36
Was is er nu mis met punt 4? Hoe lezen jullie daarin dat de dominee alleen gericht is op zijn eigen kerkverband?

@ Teddy: is de prediking in de GGiN er zo op gericht dan dat je geestelijk springlevend bent?
1a2b3c
24-12-2010 / 12:39
teddy, de ds. heeft zelf ook zo'n visie, alleen gericht op eigen kerkverband...

De ds. zegt: De Bijbelse maatstaf is: wordt de Heere Jezus jou voor ogen geschilderd? Galaten 3:1? Wordt Zijn Naam genoemd, ja wordt Hij geroemd, aangeprezen, aan je hart gelegd? 1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van welke ik de voornaamste ben! Geen uitverkoren zondaars, berouwvolle, verslagen zondaars....

Daar staat geen naam van een kerkverband bij. Dan maakt het ook niet uit wat voor naam eraan geplakt zit.
Maar in de GGiN wordt geleerd dat het alleen voor de uitverkorenen is, puur onbijbels en dat is geen evangelie.
zonneschijn
24-12-2010 / 12:42
Ja meis, je staat voor een moeilijke keuze!
Bid allereerst de Heere om raad wijsheid de weg voor jullie beiden of anders, niet beiden dus? ik ben als behoudende pkn er het gedeeltelijk eens met DS v Campen.
Maar ook hij strijd voor (zijn)kerk. zoiets als iedereen veegt zijn eigen straatje schoon? Dat is niet eerlijk. ik lees niet in de Bijbel( de mijne de ouderwetse statenvertaling) dat ik geen ongelijk juk met iemand mag aangaan. hij bedoelt denk ik dus iemand van een andere kerk? dat staat werkelijk nergens in mijn Bijbel. wel staat er trek geen juk aan met de ongelovige. maar daar is bij deze jongen geen spraken van. Dat hij de veel naar de wet overhelt en het erg om de buitenkant gaat waarschijnlijk is niet goed. Het gaat om een levend geloof. dat moet het belangrijkste zijn. levend gemaakt door CHRISTUS!!! ik en mijn huis wij zullen de Heere dienen ja zeker. er mag geen automatisme zijn van naar welke kerk moet ik of moet ik mee gaan voor mijn leven. Waar wordt Christus gepreekt in al zijn facetten? daar moeten we zijn. en wat er dan voor naam boven hangt ja dat is van minder of geen belang. ik zal geen enkel kerkverband afkraken of op een voetstuk zetten.Er bestaat alleen een levende kerk Boven!!! maar op aarde is het overal mensenwerk. maar we moeten vragen ad Heere om goed onderscheiden te mogen luisteren.
T laatste bekvecht er niet om. als ik zie hoe je vriend praat nu in de verkeringstyd, zeg ik je komt er niet uit. hij ziet het erg zwart wit. als hij zn eigen hart leert kennen door Gods Genade zou hij het zien, in geen ene kerk is het zoals hier Boven het zal zijn. en dominees zijn ook mensen. als ik zie dat er pas een dominee is begraven van een kerkverband in nederland, de straten zagen zwart vd mensen waren afgezet, dan denk ik er het mijne van ik oordeel niet. maar heb wel veel bedenkingen. ben je een koningskind om dat het zwart vd mensen stond. of zoals de Heere Jezus aan het kruis door IEDEREEN verlaten? geef daar in je hart maar een antwoord op. ik heb een hele lieve vriendin die nu nog lid is vd gergem in nederland. echt een schat, maar ik kan niet met haar over het geloof praten, dan staat de wagen stil. dat doe je niet in die gemeentes? dat is het uiterste van andere kerkverbanden waar je "zomaar"bekeerd ben. kun je zelf doen? je neemt Hem gewoon even aan. die 2 zijn niet goed dat voel je wel. maar wat zegt de schrift? alleen de schrift!! Bid om wijsheid, en i kwens je veel moed en kracht lieve meid want het is heel moeilijk als je verstand en je hart tegenstrijdige dingen zullen zeggen. veel sterkte en Gods nabijheid van harte toegebeden!! liefs
Gerteke
24-12-2010 / 12:43
En ik neem aan dat ds. Van Campen ook wel weet waar hij over praat. Zeker als ik dit lees, krijg ik die indruk:

"Deze zeer blijde boodschap zul je in het kerkgenootschap van je vriend zo niet horen. Er zijn niet alleen maar accentsverschillen in de prediking, het ligt veel dieper. Ga naar die kerk waar Christus wordt verhoogd door de dienaren en waar je het snelst tot bekering komt! Hoe eerder hoe beter. Heden zo gij Zijn stem hoort... Preken = smeken: laat je met God verzoenen. Evangelieverkondiging is niet alleen maar voorstelling van Gods genade, maar uitdeling van de menigerlei genade van God (1 Petrus 4:10), waar ieder wordt opgeroepen te komen tot de wateren des levens om niet, zie Jesaja 55:1. "
Gerteke
24-12-2010 / 12:57
@ zonneschijn: waar lees je dat ds. Van Campen zijn eigen straatje schoon veegt?
Gerteke
24-12-2010 / 12:59
En over dat juk met een ongelovige: iemand kan in de strengste kerk van Nederland zitten en hartstikke ongelovig zijn! Het gaat erom dat je beide een levend geloof hebt in Christus. Heeft de een dat wel en de ander niet, dan is dat juk echt van toepassing.
1a2b3c
24-12-2010 / 16:53
cor,

Het antwoord is gewoon dat het een kerk moet zijn waar het volle evangelie onvoorwaardelijk gepreekt wordt.
Voor zo'n antwoord hoef iemand helemaal niet te kennen, da's is een must voor iedereen.
appeltaart
24-12-2010 / 17:33
Ik vind dat Ds. van Campen wel heel negatief doet over de Ger.Gem.in.Ned.
Dit siert hem niet.
Ik ben van mening dat je binnen dit kerkverband niet bedrogen word voor de eeuwigheid.
Maar gelukkig zijn er ook nog andere kerkverbanden te vinden waar we rustig naar toe kunnen.
Zoals bijv. de Ger.Gem, HHK, Oud.Ger.
Dit is per plaats weleens wisselend.
Maar ten diepste is er maar 1 kerk, de algemene christelijke kerk.
zandkasteel
24-12-2010 / 20:40
@ Cor

Wat moet iemand nou bij een kerkeraad als het in de verhouding onderling nog niet eens duidelijk is? De kerkeraad zal het meisje graag binnen hun verband trekken, dat zal niet de 1e keer zijn, maar zal ze daar dan gelukkig worden? 'k Denk het niet! Dominee gaf een heel eerlijk en duidelijk antwoord hierop. Vanuit zeer nabije kring huwelijk meegemaakt van OGG en GKV en na 40 jaar is er nog geen eenheid, alhoewel ze samen een (tussen)kerk hebben gevonden. Ook beider kanten van de familie konden hier niet blij mee zijn, voor de 1 waren ze te licht, voor de andere kant veel te zwaar!
naam
24-12-2010 / 21:03
gerteke zegt; 'volgens mij raak je daar geestelijk in coma'.
We zijn niet in coma, we zijn DOOD in zonden en misdaden.
En in Christus kunnen we weer levend worden!
Dit word ook in de Ger.gem in ned geleerd!

Terug in de tijd

Ik heb een klein wratje in mijn gezicht. De huisarts wil die wel weghalen maar ik heb wel eens gehoord dat als het je ge...
geen reacties
23-12-2009
Aan ds. G. A. van den Brink. Ik hoor en zie (bijv. op geloofstoerusting.nl) regelmatig mensen tot het geloof in Christus...
54 reacties
23-12-2013
Ik zit met een ‘moeilijke’ vraag. Wij hebben drie gezonde kinderen waar we erg blij mee zijn! Twee van het ene geslach...
4 reacties
24-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering