Vader der eeuwigheid of Eeuwige vader

drs. L. B. C. Boot / 9 reacties

18-12-2010, 14:00

Vraag

Een vraag over een tekst uit de HSV. In de SV staat in Jesaja 9: "Vader der eeuwigheid". In de HSV staat': "Eeuwige vader". Mijns inziens is dit geheel iets anders. Vanwaar deze vertaling?

Antwoord

De Statenvertaling geeft "Vader der eeuwigheid" als twee zelfstandige naamwoorden weer die door middel van een genitiefverbinding (der) aan elkaar gekoppeld zijn en waarbij het tweede zelfstandig naamwoord (eeuwigheid) de functie heeft van een bijvoeglijk naamwoord. Dit verschijnsel komt heel vaak voor in het Hebreeuws. Te denken valt aan de uitdrukking "berg der heiligheid". Die wordt in de HSV overal consequent weergegeven met "heilige berg". Dat bedoelt de uitdrukking "Vader der eeuwigheid" dus te zeggen: "eeuwige Vader". Dat is dus geheel niets anders!

Ook de Statenvertalers kenden deze constructie en de bedoeling ervan, maar hebben deze niet consequent in de vertaling doorgevoerd. In bijvoorbeeld Jesaja 27:13 is dit wél gebeurd: "op den heiligen berg te Jeruzalem."  De Kanttekening hierbij luidt: "Hebr.: op den berg der heiligheid." De herzieners hebben deze grammaticale constructie niet hier en daar -zoals de Statenvertalers- maar overal consequent doorgevoerd. Van een betekeniswisseling is daarom in het geheel geen sprake.

"Vader der eeuwigheid" is een zogenaamd hebraïsme. Dat mag je ook gewoon vertalen met "eeuwige Vader." Dat wordt immers bedoeld.

Met hartelijke groeten,
Drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
9 reacties
jan_we
18-12-2010 / 16:25
Ik wil best toegeven dat er taalkundig geen verschil zit tussen beide vertalingen, hoewel er ook taalkundigen zijn die dat niet aanstonds zullen beamen. Maar gevoelsmatig zit er voor mij persoonlijk wel degelijk verschil in.
Bovendien is er voor mijn besef ook geen enkele noodzaak om nu opeens anders te vertalen. Vader der eeuwigheid is toch niet zo "duister", dat nu opeens anders vertaald moet worden. Ik denk dat we dan de ontwikkeling van de jongeren onderschatten, Bovendien riekt de term eeuwige vader mij teveel naar Rome waar het Pausdom wordt aangesproken met "heilige vader". Ik geef dus zelf de voorkeur aan de SV, en ik denk dat daar goede redenen voor zijn.
Deze reactie is niet bedoeld om weer een heel debat op touw te zetten over de voors en tegens van SV versus HSV. Ik heb alleen mijn persoonlijke mening willen geven.
Unionist
18-12-2010 / 17:35
Als jij na de uitleg van ds Boot schrijft "gevoelsmatig is er voor mij wel verschil", dan denk ik dat je teveel op je gevoel af gaat. Ook je link met het 'heilige vader" van Rome is puur op de klank af. Dan moet je ook niet "God" willen zeggen, want zo vloeken veel mensen. Dus als je schrijft dat er goede redenen zijn om de voorkeur voor de SV te hebben (dat mag natuurlijk) zul je wel betere moeten noemen dan je nu doet.
jan_we
18-12-2010 / 17:57
Beste Unionist,

Voor mij zijn deze redenen voldoende. Ik zie geen noodzaak om bedoelde tekst te wijzigen. Dat bijvoorbeeld een woord als BERDER of BERDEREN vertaald zou worden in PLANKEN, daar zou ik persoonlijk geen bezwaar tegen hebben. Dit is namelijk een woord waar niemand zich heden ten dage nog iets bij kan voorstellen. Maar dat is bij bedoelde tekst niet het geval. Een persoon van gemiddelde ontwikkeling snapt best wat er staat. Men heeft dus geprobeerd iets te herstellen wat niet stuk was. Maar dan gaan we weer de discussie SV-HSV overdoen. Mijn ervaring is geworden dat het verspilde moeite is. Degene die hem aan willen schaffen lezen hem toch wel, en degene die er het nut niet van ziet laat hem in de winkel liggen. Het lukt maar in een hoogst enkel geval een ander te overtuigen. Bovendien is dat mijn taak ook niet, want ik ben geen ambtsdrager. Het spijt mij intussen meer dan ik zeggen kan dat we weer een punt van verschil hebben.
henkie
18-12-2010 / 20:25
We kunnen er lang of kort over praten maar 'der' is gewoon erg ouderwets taalgebruik.
janszoon
19-12-2010 / 00:27
Gevoel? geloof en gevoel horen bij elkaar, Dat het voor jezelf een goed gevoel geeft is voor ieder persoonlijk. De Heere werkt nog steeds door deze woorden.

Maar dat moet niet de basis zijn op de HSV af te wijzen, in het geloof kun/durf je niet (altijd) op je gevoel vertrouwen. Vertrouw op God, niet op gevoel
1a2b3c
19-12-2010 / 07:59
Niet alles wat goed voelt hoeft goed te zijn en andersom, niet alles wat fout voelt hoeft fout te zijn.
Als het goed is geloof je iets op grond van feiten en niet omdat je je er goed bij voelt.
't Is mooi meegenomen als je je goed voelt bij iets wat waar is maar dat is geen 'must'.
Omega
20-12-2010 / 13:06
"Hemelse Vader" klinkt ook erg rooms. Ook maar niet meer doen dus...
Roozemond
20-12-2010 / 13:42
Omega: ik ben blij dat ik een hemelse Vader heb en spreek Hem ook zo aan.
petrus
20-12-2010 / 21:52
Ik hoop trouwens niet dat er over elk verschil tussen de SV en de HSV een vraag op refoweb komt.............

Terug in de tijd

Aan Ds. Brugge. Laatst las ik in de Daniël een oud artikel waarin u een aantal vragen werden gesteld over tweeverdieners...
11 reacties
18-12-2009
Je hoort/leest vaak dat de dienst van Zacharias in de tempel heel bijzonder was, dat veel priesters dit nooit te beurt z...
3 reacties
19-12-2017
Aan dominee N. den Ouden n.a.v. de vraag m.b.t. 'naar concert van Sela'. Ik begrijp dit niet. Ik moest zo denken aan de ...
14 reacties
18-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering