Weten dat Christus ook persoonlijk jouw zonden heeft vergeven

Ds. W. Pieters / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Hoe weet je dat Christus ook persoonlijk jouw zonden heeft vergeven? Wat voel je dan? En hoe kan dat gebeuren? Ik bid namelijk al zo lang om vergeving van zonden! En ik voel het gewoon steeds niet. Betekent dit dat God mij niet wil? Hoe kan dit veranderen? Wat moet je doen?

Antwoord

Vergeving der zonden heeft niet in de eerste plaats te maken met gevoel, maar met geloof en met belijdenis. Lees maar 1 Johannes 1 vers 9: "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." En Psalm 32 vers 5: "Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE; en Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde."

Wanneer u vergeving wilt, moet u eerst uw zonden eens belijden. En om uw zonden eerlijk te belijden, moet u ze kennen en wel als ônden. Dat betekent: als beledigingen van God. Hoe leert God ons onze zonden kennen? Door Zijn heilige Wet. Daarom, maak er werk van om uw zonden récht en gróndig te leren kennen. Anders is al dat bidden om vergeving SPOTTEN!

Zondevergeving volgt op zondebeleving. Niet andersom. Dit zou de reden kunnen zijn, waarom de vraagsteller geen vergeving voelt; en ook niet ontvangt. Begin bij het begin: belijd uw misdaden en vraag dán vergeving.
Verder is het van het grootste belang om bij het belijden van uw zonde, op God te hopen. Dat is: overtuigd te zijn van Zijn macht en gewilligheid om al uw zonden te vergeven. Gelooft u niet in de vergevingsgezindheid van God, dan is het belijden van uw zonden hetzelfde wat Judas deed, nadat hij Jezus had verraden. Vervolgens pleegde hij zelfmoord ... Hij nam zijn toevlucht niet tot de barmhartigheid van God, en dus ontving hij geen vergeving.

Psalm 86 leert: Gij, HEERE, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
De apostel Paulus zegt in Handelingen 13 vers 38 en 39 tegen joodse luisteraars: "Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze Jezus u vergeving der zonden verkondigd wordt; en dat van alles, waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door dezen Jezus een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt."
Geloof Gods Eigen waarachtig Woord!

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

bekeringgeloven
geen reacties

Terug in de tijd

Onze dochter van 16 wil sinds een half jaar niet meer mee naar de kerk. We maken haar elke zondagmorgen op tijd wakker e...
geen reacties
30-11-2016
In Mattheus 19:9 staat het volgende: “Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander tro...
geen reacties
30-11-2015
Ik heb een vraagje. Mijn vriend studeert en woont op zichzelf. Nu heeft hij het altijd zo druk, dat ik hem op maandagmor...
geen reacties
30-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering