God verheerlijken

dr. G. W. Marchal / geen reacties

16-11-2010, 12:00

Vraag

Wat houdt het in als je God verheerlijkt?

Antwoord

God verheerlijken: Ik blijf in een eerste verkenning heel dicht bij het werkwoord. God verheerlijken betekent Hem eer, heerlijkheid geven. Met andere woorden: Hem loven, prijzen.

Een tweede verkenning kan een stukje verdieping geven. In het Hebreeuws, de moedertaal van het Oude Testament, betekent het woordje kawood (= eer, heerlijkheid): zwaarte, gewicht. Heel letterlijk, zoals bijv. in 1 Sam. 4: 18 of figuurlijk zoals in Gen. 31:1 (waar het vertaald wordt met rijkdom). Iemand verheerlijken betekent dit spoor volgend: hem het gewicht geven dat hem toekomt. God verheerlijken wil dus zeggen: Hem de verschuldigde eerbied, het gewicht van Zijn God-zijn geven, Hem loven en prijzen. Het genoemde woordje kawood kan dan ook; de betekenis krijgen van: glans, pracht (bijv. Hag. 2:4). Het geldt in het bijzonder van Gods heilige tegenwoordigheid, Zijn luister.

Nog een paar voorbeelden van verheerlijken, de gewichtigheid van iemand respecteren: de Heere God (zie bijv. Ps. 22: 3-24; 86:12; 115:1). Ook de ouders komt de verschuldigde eerbied toe: zie Ex. 20:12 en Deut. 5:16. In dit verband noem ik nog enkele kenmerkende uitdrukkingen: de heerlijkheid van de Naam (Ex. 33:18-20; de heerlijkheid des Heeren (Ex. 16:10; 40:34-35).

In het Nieuwe Testament blijven we in een soortgelijke atmosfeer. Er is sprake van eren, verheerlijken van God (bijv. Mat. 9:8; Hand. 4:21), van de ouders (bijv. Ef. 6:2; van de echtgenote (bijv. 1 Petr. 3:7); van de overheid (zoals in Rom. 13:7). Heel bijzonder is het Evangelie naar Johannes, waar het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus telkens in verband wordt gebracht met heerlijkheid (zie bijv. Joh. 12:28; 13:31-32; 17:4, 4, 10). In en door deze diepten heen wordt het gewicht van Zijn persoon en werk, ook het gewicht van de Heere God in Zijn God-zijn, openbaar. Daarom klinken ook uitbundige lofzangen, zoals bijv. in het laatste Bijbelboek (zie 4; 11; 5:9-13).

Ds. G. W . Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit in een moeilijk proces. Ik ben verhuisd en daardoor dacht ik over te gaan naar een andere gemeente van hetzelfde ...
1 reactie
16-11-2011
Om bepaalde klachten uit te zoeken heb ik een afspraak gemaakt bij Medica Natura/Praktijk Rebel in Drachten. Nu de afspr...
1 reactie
16-11-2015
Mag je van jezelf zeggen dat je bekeerd bent? Persoonlijk geloof ik in God en mag ik weten dat mijn zonden vergeven zijn...
4 reacties
16-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering