Anneliese Michel

Ds. H. Veldhuizen / 4 reacties

23-10-2010, 09:00

Vraag

Ik kwam op internet een site (met filmpjes) tegen over Anneliese Michel. Ik heb ook een documentaire over haar gezien. Ik vind het zo bizar wat er met haar gebeurd is. Kan dit echt bezetenheid geweest zijn? Of had ze gewoon een psychose of epilepsie? En hoe kan God toelaten dat zo'n leuk, aardig, mooi meisje zoiets vreselijks overkomt? Is dat niet vreselijk onrechtvaardig? Ik vraag me ook af in hoeverre haar rooms- katholieke achtergrond (Mariaverering, bidden tot Maria, enz.) haar situatie beinvloed heeft. Kan iemand die verstand van occultisme heeft deze vraag misschien beantwoorden?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je hebt gelijk: het is bizar wat er met Anneliese Michel is gebeurd. Juist als je zoiets ziet komt dat heel sterk op je af. Wat dat betreft leven we in een wereld (internet, tv) waarin bijna alles zichtbaar is. Ook in het wereldgebeuren zijn er vele dingen die ons kunnen schokken. Heel begrijpelijk dat de waaromvraag op veel mensen, en ook op jou, afkomt en vragen als: hoe kan God het toelaten, is er wel een God? Enz. Ik kom daar zo op terug.

Ik kijk eerst naar je eerste vraag: Kan wat met Anneliese aan de hand was bezetenheid zijn geweest. Of had ze gewoon een psychose of epilepsie? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Wat ik van haar weet en van haar las doet mij denken aan een ernstige vorm van psychose of andere ernstig psychische stoornis, nauw samengaand met epilepsie. Dat was ook de medische diagnose. Ik denk dat het feit dat haar ouders en enkele priesters dachten aan bezetenheid zéker te maken kan hebben met hun rooms-katholieke achtergrond. Veelzeggend is namelijk dat, terwijl de rooms-katholieke kerk van huis uit exorcisme kent, dit voor Anneliese in 1973 door de kerk werd afgewezen en dat het twee jaar later ook maar twee priesters waren die, met steun van de bisschop, exorcisme op haar probeerden toe te passen. Merkwaardig dat er dan sprake is van meerdere exorcismen per week (!) waarbij ook door Anneliese vele kniebuigingen (!) gemaakt moesten worden, iets wat we in de evangeliën nergens tegenkomen. Als daar sprake is van het uitwerpen van demonen/duivelen gebeurt het in eenmaal en zonder buigingen e.d. Veelzeggend is ook dat de ouders van Anneliese en beide priesters veroordeeld werden voor doodslag. We mogen veronderstellen dat de rechtbank met inschakeling van deskundigen alles in het werk heeft gesteld voor een eerlijk proces. Ook het verhaal van het visioen van de Beierse non, waar niets van bleek te kloppen, is tekenend.

Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met het toeschrijven van ernstig psychische ziektes aan bezetenheid. Wel denk ik dat ernstige psychosen een invalspoort kunnen zijn voor de duivel/demonen, die ‘misbruik’ van de psychische situatie kan/kunnen maken. Zo lees ik bijvoorbeeld de geschiedenis van de bezetene van Gadara (Markus 5). Ook van deze man geldt dat hij ernstig psychotisch is. En dat is een invalspoort voor de duivel/demonen om de man tot een gevaarlijk iemand voor zichzelf en zijn omgeving te maken. In onze tijd zou deze man psychiatrische behandeling en medicatie ontvangen, net zoals geldt voor andere zieken, die Jezus geneest, dat ze nu medisch behandeld zouden worden. Voor ons geldt dat de medische (psychiatrische) hulp een gave van God is en afhankelijk van Zijn zegen. Jezus heeft deze hulp niet nodig; daar is Hij heel bijzonder de Heiland voor. Hij richt door de genezing van zieken en bezetenen tekenen op van het Koninkrijk van God.

Wil je er meer van weten hoe mijn gedachten over bezetenheid enz. zijn, kijk dan op Refoweb onder items als bezetenheid, demonen, demonie en occult belast.

Nu heb je ook nog die tweede vraag: Hoe kan God het toelaten dat zo’n leuk, aardig, mooi meisje zoiets vreselijks overkomt? Dat is een heel indringende vraag, die ook wel eens bij je opgekomen zal zijn als je het wereldgebeuren ziet: oorlogen, honger, rampen, enz., of als je in een psychiatrisch ziekenhuis komt.

We kunnen wel zeggen dat dat, als gevolg van de zondeval, de gebrokenheid van de schepping is, en dat is ook waar ook! Maar dan blijven we altijd nog met de vraag zitten, waarom dat wel gebeurt vooral in de tweede en derde wereld en niet bij ons. Of je moet denken aan een plotseling sterfgeval in de familiekring of een ernstig ongeluk waardoor mensen worden weggenomen. Ik schreef het aan het begin al: dat zijn waaromvragen waarop we geen antwoord krijgen. Waarom zou je niet gewoon kunnen zeggen: ik weet het niet. De Heere is aan ons geen verantwoording verschuldigd. Veel dingen zijn voor ons verborgen. Maar: ik draai die vragen liever om: niet “waarom” laat God dit of dat gebeuren, enz. Maar ik wijs naar Jezus. Hij kwam in een wereld vol lijden, waarvan we ook zouden kunnen zeggen: Hoe kan God het toelaten, bijvoorbeeld dat iemand 38 jaar verlamd is? (Johannes 5) of ernstig bezeten is (Markus 5). En wat een bewogenheid had Jezus met hen en met vele zieken en gehandicapten. Hoe dikwijls lezen we van Hem die geweldig uitdrukking, die we vooral van Hem lezen, dat Hij innerlijk met ontferming bewogen was. Die innerlijke ontferming moeten wij ook maar hebben met mensen die lijden, of dat nu mensen dichtbij zijn of ver weg, in de tweede en derde wereld. En: Jezus richt door de genezingen die Hij verricht tekenen op van Gods Koninkrijk. Daarin zit ook de oproep aan ons om Hem als Heiland te zoeken en te belijden. Alleen door Hem geldt het wat de Heere heeft gezegd: Zie, Ik maak (eens) alle dingen nieuw (Openbaring 21:5; lees daarbij ook de verzen 1 tot/met 8).

Op de vraag die mensen wel eens stellen “Waarom, doet God er niets aan?” (lijkt een beetje om jouw vraag) antwoord ik meestal: Hij hééft er wat aan gedaan, Hij heeft Zijn Zoon gezonden, en die Zoon heeft laten zien hoe het in deze wereld zou moeten zijn en daarbij tekenen opgericht van de “nieuwe” wereld. En God zàl er wat aan doen: alle dingen nieuw maken. En wij worden geroepen tot het geloof in Hem.

Probeer, beste vriend of vriendin, vooral op de Heere Jezus te zien, hoe Hij met mensen omging en hoe Hij ook tot ons zegt: Kom tot Mij.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
4 reacties
Dorah
23-10-2010 / 10:33
Beste vraagsteller,
De filmpjes heb ik niet bekeken en ik weet dus ook niet zo goed waar het hier over gaat. Alleen je laatste zin sprak me aan. Je wilde je vraag voorleggen aan iemand die verstand heeft van occultisme. Ds. Veldhuizen geeft een duidelijke visie. Als je er nog eens meer over zou willen lezen (ook andere visies vanuit de gereformeerde leer) dan raad ik je het boekje: 'Geestelijke strijd' aan. Daarin wordt ingegeaan op ons wereldbeeld, occulte zaken in het OT en NT, de vraag hoe de vroege kerk ermee omging komt aan de orde, ook komt een psychiater aan het woord over het verschil tussen bezetenheid en psychiatrische stoornissen. Aanbevolen!
Dorah
26-10-2010 / 10:27
@ drusius: lekker kort door de bocht. Wel eens onderzoek naar gedaan?
10249
26-10-2010 / 16:23
wat een gruwelijk verhaal, van Anneliese. Ik kende het niet, maar heb op de site gekeken...

Bezetenheid is inderdaad een psychiatrische stoornis, maar daar is niet alles mee gezegd.
TJH
26-10-2010 / 19:23
Bezetenheid is geen psychiatrische stoornis. We moeten heel voorzichtig zijn om dit soort dingen te zeggen. Ik werk in de psychiatrie en dit soort uitspraken zijn erg gevaarlijk met wat voor beeld mensen krijgen. Een verkeerde interpretatie kan leiden tot hele erge dingen voor de persoon zelf en zijn/haar omgeving.

Terug in de tijd

Voor mijn stage zit ik een jaar in Australië. Ik heb al verschillende internationale contacten gelegd en elke dag kom ik...
5 reacties
23-10-2013
Graag zou ik een vraag willen stellen aan de GBS en aan het bestuur van de HSV. Wat is uw mening over de "Bijbel in Gewo...
geen reacties
23-10-2014
Geachte dr. Paul. In eerste instantie mijn waardering en dank dat u in gaat op allerlei vragen van mensen in de reformat...
geen reacties
23-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering