Welwezen van het geloof

Ds. H. Paul / 1 reactie

23-10-2013, 14:22

Vraag

Wat wordt bedoeld met het welwezen van het geloof?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Ter beantwoording van de vraag citeer ik een stukje uit de dogmatiek van ds. Kersten. Hij schrijft in het hoofdstuk over het geloof: "Er is onderscheid, niet in wezen doch wel wat de oefening betreft tussen het toevlucht-nemend en het verzekerd vertrouwen; tussen het het wezen en het welwezen van het geloof; doch dit onderscheid betekent geenszins dat aan het wezen van het geloof het vertrouwen zou ontbreken (Deel II blz 165, uitgave 1950). Einde citaat.

Hoewel ik de term nooit gebruik maak ik eruit op, dat ermee bedoeld wordt dat het geschonken geloof als gave door de Heilige Geest in zijn werking openbaar komt in de oefeningen van het geloof. En dat daarin onderscheid is tussen het toevlucht nemend en het verzekerd geloof. Met het laatste wordt dus het welwezen van het geloof bedoeld.

Ds. W. a Brakel rekende de verzekering tot de vrucht van het geloof en rekende het hongeren en dorsten naar Christus tot het wezen van het geloof. Maar de verzekering rekende hij tot het welwezen van het geloof. Dit in tegenstelling tot ds. Van der Groe, die de verzekering rekende tot het wezen van het geloof.

Lees het nog maar eens na in deze dogmatiek. Maar verlang bovenal door het geloof te mogen leven.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

1 reactie
Jvslooten
23-10-2013 / 16:14
Het is een woord naar de spelling van 1864 wat ongeveer hetzelfde betekend als ´´welwillend´´ of ´´wel(geluk)zalig.´´ IK denk dat het om het laatste gaat en dat er dan geduid wordt op het verzekerd geloof, zoals Ds. dat noemt.

Terug in de tijd

Ik kwam op internet een site (met filmpjes) tegen over Anneliese Michel. Ik heb ook een documentaire over haar gezien. I...
4 reacties
23-10-2010
Ik ben een (alleenstaande) man. Ik mag geloven dat de Heere Jezus voor mij tussengetreden is bij de Vader. Ik mag belijd...
2 reacties
23-10-2012
Ik heb naast de Statenvertaling ook een HSV en de NBV. Het valt mij op dat in de NBV gekozen is om verwijswoorden naar G...
5 reacties
23-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering