Verbondsleer en missionaire werk

ir. Raymond H. Warnaar / geen reacties

10-08-2010, 09:50

Vraag

Ik heb een vraag over de verbondsleer in relatie tot het missionaire werk. Hoe leg je uit dat God een verbond wil sluiten met een persoon en het nageslacht in missionaire context? Hoe leg je het uit aan mensen die niet uit een familie komen van generaties christenen? Dat is toch een paradox? Ik heb het mijn eigen predikant gevraagd. Die erkende dat het voor dergelijke mensen lastig is dat verbondsaspect te begrijpen. Zij kunnen volgens hem meer met het individuele aspect van de verbondsleer. Zelf ben ik de tweede generatie in de familie die christen is en ik heb gezien hoe lastig het voor mijn moeder is geweest om mij en mijn broertje en zusjes als christen op te voeden. De reactie van mijn predikant was niet helemaal bevredigend. Vandaar deze vraag: als iemand niet uit een christelijke generatie komt, moet hij of zij het dan doen met het individuele aspect van de verbondsleer? Terwijl er zoveel rijkdom zit in het feit dat God trouw blijft tot in eeuwigheid? En hoe weet ik dat zeker voor mijn eigen nageslacht? De gereformeerde leer dicht ouders toch een belangrijke rol toe in de geloofsoverdracht? Wat als je slechte voorbeelden hebt gehad? Hoe vind je het wiel dan opnieuw uit? Alvast bedankt voor het antwoord.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik zal proberen op je vragen in te gaan. Eerst enkele kernpunten:

-Het zaligmakende geloof is steeds weer opnieuw een persoonlijke zaak, ook in christelijke families, die de Heere om niets uit ons, maar vanwege alles uit Hem (dat wat Zijn lieve Zoon de Heere Jezus vrijwillig op Zich nam), aan ons weg wil schenken: genade van het begin tot het einde.

-Op het moment dat dat zaad van geloof en wedergeboorte in een onbereide aarde valt en er weinig andere christenen in de buurt zijn (om het onkruid te verdelgen en nuttig advies te kunnen geven) zal het daarom inderdaad moeilijker zijn om dat christelijke geloof helder en praktisch in de praktijk te brengen ook naar kinderen toe. Maar het Woord is ook daarvoor een licht op onze weg!

-De Heere werkt niet alleen dat nieuwe leven maar werkt ook alles wat nodig is om dat nieuwe leven tot bloei en groei te laten komen. Filippenzen 1:6: vertrouwende ditzelve, dat Hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus.

Terug naar je vragen:

-Er hoeft geen paradox te zijn: de Heere werkt persoonlijk Zijn genade aan een ieder die in Hem gelooft en schenkt daarna zegeningen aan het nageslacht van de gelovige. Door middel van de doop bevestigt de Heere opnieuw Zijn verbond met een ieder die daarbij inbegrepen is.

-Hoewel het verbond doorgaat naar de kinderen van de gelovigen, zal dit elke keer weer persoonlijk door het geloof nieuwe betekenis moeten gaan krijgen voor die kinderen en kleinkinderen. Je kunt het dan niet doen met het geloof en de verbondszegeningen van je ouders en voorgeslacht.

-Sterker nog, de zendingscontext kan vaak grotere zegeningen geven doordat jonge gelovigen niet gehinderd worden door oppervlakkig volkschristendom van voorouders.

-Dat betekent niet dat alles in een missionaire context makkelijk gaat (zie maar het voorbeeld van je eigen moeder), maar toch belooft de Heere in het leven van Zijn kinderen krachten te geven die nodig zijn en Zijn werk af te maken en uit te breiden naar het nageslacht toe.

-Daarbij hebben de gelovige ouders een grote verantwoordelijkheid.

-En dat is inderdaad lastig in een situatie waarin de grootouders of andere familie geen christen zijn en waar veel slechte voorbeelden gezien zijn.

-Daarom heeft de lokale kerkelijke gemeente of zending/evangelisatiepost hier een grote taak om deze jonge christenen te begeleiden in het christelijke leven. Maak hier gebruik van en ga erover in gesprek met voorgangers/mensen uit je kerkelijke gemeente.

Gods zegen toegewenst!

Raymond Warnaar,
Evangelist Latijns Amerika

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

geen reacties

Terug in de tijd

Een rare vraag, maar een kruisje achter iemand zijn naam, bijv. in een advertentie of kaartje. Is dat gebruikelijk? Ik h...
1 reactie
10-08-2015
Mijn vriendin en ik willen geen gemeenschap (seks) voor het huwelijk. Dat is iets wat wij direct afgesproken hebben, maa...
4 reacties
11-08-2017
Ik heb deze vraag gesteld, die inmiddels geplaatst is, maar het antwoord wat erbij staat is niet echt het antwoord op mi...
9 reacties
10-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering