Grenzen in verkeringstijd

Alie Hoek - van kooten / geen reacties

07-08-2002, 00:00

Vraag

* Ik heb verkering met een meisje. Hoever mogen we nu eigenlijk gaan tijdens het vrijen met elkaar? We vinden dit zelf namelijk heel moeilijk. Mogen we elkaar op bepaalde plekken wel strelen of mag dit helemaal niet Hoe gaat de Bijbel hiermee om?

* Op de vraag hoe ver mag je gaan in je verkeringstijd, wordt als antwoord gegeven: er moet een barrière, bijvoorbeeld kleding, tussenblijven. Maar met kleding aan, mag je dan nog wel samen klaarkomen? Zegt de bijbel daar iets over?

* Mag je in je verkeringstijd samen klaarkomen; elkaar bevredigen met kleren nog aan? Er zit dan wel een barrière tussen, maar is het niet hetzelfde als gemeenschap. Mag je wel zo van elkaar genieten?

* Is het elkaar al of niet boven de kleren bevredigen in de verkeringstijd zonde? Wij doen dit al een jaar omdat de spanning tussen ons anders ondraaglijk wordt en we willen toch maagd blijven tot het huwelijk.

Antwoord

Het is gewoonweg niet aan te geven waar de grenzen nu helemaal precies liggen. Je kunt bijvoorbeeld ook niet aangeven tijdens het schemeren wanneer het nu nog precies dag en wanneer het nu precies nacht is geworden, dat is een glijdende overgang, daar kun je niet omheen. Zo is dat ook met het toenemend lichamelijk vertrouwd raken met elkaar.
 
Uit gesprekken blijkt mij echter steeds weer dat wanneer de penis bij het meisje vaginaal naar binnen gaat, er echt sprake is van seksuele omgang en dat men dan ook het gevoel heeft echt gemeenschap te hebben gehad.

Het is natuurlijk heel makkelijk als een ander de grenzen aan zou geven, maar dan krijg je er echt een discussie over waarom het niet toch nog een eindje verder mag of juist minder ver zou moeten gaan. Je moet er gewoon samen over praten (veel stellen doen wel van alles, maar praten er niet over), samen duidelijk een grens afspreken en je er dan ook samen aan houden. Je bent verantwoordelijk voor elkaar. Ik heb al aangegeven dat je elkaar niet moet gaan uitkleden, omdat het anders steeds moeilijker wordt om niet nog verder te gaan.

Dat je van het aanraken en strelen van elkaar opgewonden raakt, daar is niet verkeerds mee. Want ook tijdens het knuffelen met elkaar, komen die seksuele gevoelens naar boven en daar mag je ook van genieten.
 
Ook zal er een toenemende innigheid zijn in de verkeringstijd: een stel wat al een paar jaar verkering heeft zal anders met elkaar omgaan dan een stel wat nog slechts enkele weken verkering heeft. Het is ook goed om in te schatten hoe lang een verkeringstijd nog moet gaan duren alvorens je met elkaar kunt gaan trouwen. Soms wordt de lichamelijke innigheid veel sneller opgebouwd dan het psychisch naar elkaar toegroeien, dat moet toch min of meer gelijk opgaan. Aan de andere kant: stel dat het alleen bij een zoentje zou blijven de hele verkeringstijd lang en dan na de trouwdag zou je ineens gemeenschap mogen hebben, dan heb je wel ineens een heel traject te overbruggen.
 
Nogal wat jonge mensen hebben mij gezegd dat ze van te voren niet beseft hadden wat een impact het heeft als je toch met elkaar naar bed bent gegaan. Je zou het dan graag weer ongedaan willen maken en dat gaat gewoonweg niet meer. Zeker een meisje vergeet nooit meer met wie ze voor het eerst naar bed is gegaan, waar het was en hoe het was. Het is een ingrijpende gebeurtenis. Als het goed is wil je dat toch bewaren voor diegene met wie je trouwt. Pas als je getrouwd bent, ben je ook echt man en vrouw voor elkaar en daarbinnen is de seksuele omgang ook echt veilig.

Alie Hoek - van kooten

Alie Hoek - van kooten

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag reageren op het antwoord van meneer Van Dooijeweert. Mij valt het op dat vooral mensen uit de Ger. Gem. neg...
geen reacties
07-08-2006
Ik zit met een tamelijk groot probleem en dat wil ik hier graag voorleggen. Ik heb een jongen leren kennen op de bruilof...
geen reacties
08-08-2018
Beste collega Pieters, hoe zou jij preken als het gaat over de heilszekerheid? Veel van mijn leven heb ik gestaan in gem...
2 reacties
09-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering