Wat te doen met acceptgiro's

Ds. M.A. Kempeneers / 7 reacties

05-06-2010, 13:00

Vraag

Ik kom uit de Bewaar het Pand-hoek van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Automatisch krijg je als lid allerlei bladen, zoals: “Doorgeven”, “Vrede over Israël” en “Connect”. Nu zitten hier regelmatig acceptgiro's bij. Hoe moet ik hiermee doen? De grondslag van deze bladen komen niet overeen met de prediking in mijn kerk. Moet ik dan toch geld overmaken voor deze doeleinden? Natuurlijk is het belangrijk om de TUA (“Connect”) te sponsoren, maar toch vind ik het moeilijk omdat er op de universiteit ook genoeg predikanten worden opgeleid die niet in overeenstemming met Gods Woord preken. Zou u hier misschien wat uitleg over kunnen geven?


Antwoord

Beste vriend/vriendin

Het antwoord op je vraag is heel lastig. Ik kan niet al te diep ingaan op de verschillen binnen onze kerken op een openbaar forum als dit. Zulke dingen horen thuis op de kerkelijke vergaderingen en ontmoetingen. Ik wil je toch een antwoord geven, want het is een reëel probleem.

De kerkenraad van de gemeente waartoe je behoort, betaalt jaarlijks hun bijdrage per gemeentelid voor de kerkelijke kassen. Daartoe horen ook de zendingskas, de TUA, deputaatschap Israël enz. Als kerkenraden moeite hebben met de koers van zo’n deputaatschap, moeten ze een gesprek aangaan of een bezwaar indienen. De praktijk leert dat dit een tijdrovende en nagenoeg zinloze bezigheid is. De verschillen in onze kerken zijn zo groot en zo wezenlijk, dat we hier niet meer uitkomen, tenzij de Heere een wonder werkt. Daarom leggen de Bewaar het pand-gemeenten zich maar neer bij de situatie, en voldoen hun plichten, omdat er geen ander alternatief is. Dus er wordt voor jou (uit de collecten) betaald aan deze dingen. Eigenlijk betaal je ze dus al zelf.

Daarnaast krijgen we allemaal een veelheid aan bladen en giro’s binnen. Kerkenraden worden overspoeld met verzoeken om financiële bijdragen. De meeste worden niet gehonoreerd, juist vanwege de geestelijke verschillen. En er blijven genoeg instanties over, waar je wel je geld aan kunt geven en die je geld ook hard genoeg hebben. Daarnaast zijn er wel enkele organisaties waar we aan geven, omdat ze zulk uniek werk doen. Denk bijv aan stichting De Hoop.

Met vriendelijke groet,
Ds. M. A. Kempeneers, Elburg

Dit artikel is beantwoord door

Ds. M.A. Kempeneers

 • Geboortedatum:
  05-11-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Katwijk aan Zee
 • Status:
  Inactief
36 artikelen
Ds. M.A. Kempeneers

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
7 reacties
Unionist
05-06-2010 / 20:02
De grondslag van de hele Chr. Ger. Kerk is de Bijbel en de drie formulieren. Die kun je soms verschillend lezen of uitleggen. Het is neit gezegd dat jouw utileg de enige juiste is. Misschien moet je gewoon accepteren dat niet alle kinderen van God exact hetzelfde denken.
pannenkoek
05-06-2010 / 21:27
Ik heb doelen waar ik standaard aan geef, en zaken waar ik niet aan geef. de acceptgiro's kijk ik na en de één doe ik wel, en de ander niet.
Zelf schikken, anders blijf je geven en kun je overal wel aan geven, wat jij bvb niet steunt doet een ander wel.
wpluimers
07-06-2010 / 10:31
Ik heb er bewust voor gekozen om naast een aantal kerkelijk gebonden goede doelen ook te geven aan organisaties die maatschappelijk nut hebben en daarnaast natuurlijk mijn sympathie. Concreet voorbeeld daarvan is het Wereld Natuur Fonds.

Het gevoel af en toe bedolven te worden onder de acceptgiro's zal iedereen wel herkennen. Ik heb er een bewuste keus in gemaakt; de rest mag proberen elders zijn fondsen vandaan te halen.

Belangrijk in mijn overweging is dat ik nadrukkelijk over de kerkmuren heen wil kijken omdat wij niet alleen op deze wereld staan. En daarom geef ik bewust aan een aantal instanties die niet perse religieus van aard zijn.
Pompelmoen
07-06-2010 / 22:44
Wat ik hier nog aan toe wil voegen: kijk uit met bewegingen die zich voor Israël inzetten! Vaak zijn het de Palestijnse christenen, waarvan er vele zijn in de regio Bethlehem en Nazareth, die hiervoor een zeer onrechtvaardige en zelfs gewelddadige rekening moeten betalen.
Deze christenen worden zo vaak vergeten, ook door ons!
Cloudsadmirer
09-06-2010 / 11:40
wpluimers,
Wat ik aan je reactie wil toevoegen is dat Christenen in ernstige minderheid zijn in deze wereld. En juist Christelijke doeleinden moeten het hebben van Christelijke gevers. Dan kan je als Christen wel het nobele idee hebben om over kerkmuren heen te kijken en bewust ook aan niet-religieuze doelen geld te schenken maar die instanties hebben een veel bredere 'achterban' om geld van te krijgen. Een niet-Christelijk iemand geeft niet zo snel aan een Christelijk goed doel.
Mijn idee is dan ook om als Christen vooral het werk van God's Koninkrijk financieel te ondersteunen door geld aan Christelijke instanties te schenken.
Catherine
10-06-2010 / 11:04
Je hoeft toch niet perse aan chr.doeleinden te geven ? Naast de gebruikelijke zending en andere fondsen geef ik ook van harte aan de dierenbescherming. Of een patientenvereniging.
Cloudsadmirer
11-06-2010 / 20:54
Lees nou nog eens mijn reactie en nu echt lezen. je stelt een vraag waar ik al uitgebreid op geantwoord had ;)

Terug in de tijd

Een vraag voor ds. Pieters. Wanneer je opgewekt bent, lijk je meer geloof te hebben. Het is zelfs zó, dat je na het innemen van een rustgevend middel ook meer vertrouwen voelt. Hoe onderscheid ik dan ...
Geen reacties
05-06-2019
Beste dominee. Ik vraag me af hoe vaak Jezus voor je wil bidden. Is dit onbeperkt? Is Hij het een keer ‘zat’? Wat als je maar blijft zondigen en er niets van heiligmaking in je leven duidelijk wordt? ...
Geen reacties
05-06-2018
Pasgeleden besprak ik het thema "lastering tegen de Heilige Geest". Dit thema besprak ik vanuit Mattheüs 12:31-32, waar Jezus zegt dat deze zonde de mensen niet vergeven zal worden. Ook verwees ik naa...
Geen reacties
05-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering