De duivel ook verleid

drs. ing. P.L.D. Visser / 2 reacties

22-05-2010, 12:00

Vraag

Adam en Eva waren volmaakt geschapen. Ze werden verleid door de slang. Dit werd hun zeer kwalijk genomen en de zonde is hiermee over de mensheid gekomen. Het kwaad heeft echter al vroeger plaats gevonden, namelijk vóór de schepping van de mens en wel in de hemel. Daar zijn engelen in opstand gekomen tegen God en is de duivel ontstaan. Is de duivel in zijn begin dan ook verleid door kwaad of kwade gedachten? Heeft God dan het kwaad Zelf geschapen, of is het allereerste begin dan niet volmaakt geweest?

Antwoord

Beste vragensteller of –stelster,

Je kernvraag is of God het kwaad heeft geschapen, of dat het allereerste begin niet volmaakt geweest is.  Het is een vraag waarbij we de randen van ons kennen benaderen; ik kan slechts een kleine poging tot antwoord wagen.

De brief van Judas zegt  in vers 6:  “de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.” Er is dus zoiets geweest als een opstand van engelen tegen God, hoewel het beginsel van die engelen goed was.
 
Hoe moet je dit nu zien? Heeft God het kwaad dan geschapen? Dat kunnen we onmogelijk volhouden. God is goed. “Hij is licht, en er is gans geen duisternis in Hem” (1 Joh. 1:5). Wie het kwade doet heeft God niet gezien, zegt 3 Joh. 11. God en het kwade kun je dus niet bij elkaar krijgen. En in Matt. 19:17 zegt de Heere Jezus: “Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God.”

Toch is het in de hemelse gewesten gekomen tot rebellie. God heeft de engelen kennelijk dus die ruimte gelaten om in opstand te komen tegen Hem. Er is een parallel met de eerste mensen: ze konden zondeloos leven, in liefde en gehoorzaamheid tot de Heere. De schepping was “zeer goed”. Toch zijn ze gevallen: er bleek ruimte te zijn voor de ongehoorzaamheid.

Onwillekeurig komt dan de vraag naar het waarom boven. Waarom heeft God engelen en mensen geschapen die de mogelijkheid tot ongehoorzaamheid hadden? Een klassiek antwoord is dat God in vrijheid gediend wil worden. God schiep geen robots of computers die niets anders konden dan hun programma afwerken. God schiep mensen en engelen om Hem uit vrije wil oprecht te dienen.
 
Om nog wat verder te komen op dit punt denk ik aan het voorbeeld van een kind dat zakgeld krijgt van de ouders. Stel nu dat die ouders in staat zijn om het kind van minuut tot minuut te volgen en te corrigeren, zodat  het zakgeld niet aan onzinnige dingen wordt uitgegeven. Dan zouden ze dat kind geen echte vrijheid laten, de gift van het zakgeld zou een schijnvertoning zijn. Aan de andere kant: als de ouders het kind vrijlaten en het zakgeld wordt aan iets nutteloos uitgegeven, dan kan het kind ook niet claimen dat de ouders die miskoop hadden moeten voorkomen. De ouders zijn geen oorzaak van het verspilde zakgeld.

Zo heeft God de engelen en ons mensen vrijheid gegeven om Hem te dienen. God vroeg hen Hem te dienen uit liefde. Echte liefde vereist echte vrijheid. Nu engelen en mensen die vrijheid misbruikt hebben om in opstand tegen God te komen kunnen we Hem niet beschuldigen de oorzaak van het kwaad te zijn.

Nu vragen sommige mensen: maar had God dan wel engelen en mensen moeten scheppen? Als Hij wist dat het fout zou lopen, waarom heeft Hij dan niet afgezien van Zijn hele schepping? Wordt God zo niet tot een ‘regisseur’ die het op het wereldtoneel bewust uit de hand laat lopen? Hierop heb ik maar één antwoord: God is kennelijk zo gehecht aan Zijn schepping dat Hij zelfs Zijn Zoon Christus ervoor over heeft gehad om die schepping te verlossen. De schepping weegt zo op Gods hart dat de Heere Jezus kruis en graf ervoor over heeft gehad. Wat heeft dat  lijden en sterven de Heere veel  gekost! Daarom is er Evangelie, de Blijde Boodschap!

Wel is er een groot onderscheid tussen gevallen engelen en gevallen mensen. Voor de eersten is er geen vergeving mogelijk. Satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft tot het uit is met zijn heerschappij. Voor gevallen mensen is wel verlossing mogelijk!

De God en Vader van Christus is niet een verre majesteit die koud en afstandelijk Zijn gevallen mensen gadeslaat. Hij is de bewogen God Die in Christus alles heeft doorstaan en heeft geleden – meer dan waarmee wij mensen mee te maken kunnen krijgen. Soli Deo gloria!

Ds. P. L. D. Visser, Veenendaal

drs. ing. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

 • Geboortedatum:
  29-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk a/d Amstel
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

duiveloorsprong van kwaadzondeval
2 reacties
Alphonsus
23-05-2010 / 09:57
Toch moet mij wel van het hart dat een verhoudingsgewijze "beperkte" overtreding van Gods gebod (Ja, ik weet dat daar veel over gezegd kan worden) een dergelijk kolossaal onheil voor alle mensen met zich heeft meegebracht.
Hoeveel mensen zijn er b.v. wel niet gestorven aan ziekten, oorlogen, rampen, hongersnoden,uitputting etc, etc. We spreken hier over vele honderden miljoenen misschien wel meer dan een miljard mensen.
Het is dus zoals Ds Visser aangeeft: uit de hand gelopen, extreem uit de hand gelopen zelfs. De enige redding voor God was dus dat Hijzelf in Zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gekomen is om heling te brengen voor alle mensen.
Een reusachtig lijden voor (God in) Christus maar ook een buitengewoon lijden voor de hele mensheid, zelfs de gehele schepping.
Niet alleen zal de aarde gereinigd moeten worden, maar ook de hemel zoals Paulus in Efese 1 aangeeft.
Welk een prijs is hier betaald moeten worden voor de vrijheid die aan de engelen en de mensen gegeven is. En dat het dan mis kan gaan is niet zo verwonderlijk, want het is alleen God die met vrijheid ten goede kan omgaan. De engelen en de mensen konden dat niet. Na hun schepping waren zij niet goddelijk, want zij konden voor het kwade kiezen en hebben dat ook gedaan. Dit heeft de almachtige en alwetende God van tevoren gezien.
adriano313
27-05-2010 / 04:04
Zowel Engelen en Mensen hebben een eigen wil en vrijheid
Je kan zeggen om te dienen
Maar het vergt enige diepgang om de logica van liefhebben hieraan te koppelen
Anders waren we wel robots die geprogrammeerd waren om op een bepaalde wijze 'lief te hebben' Dienen is dus uiteindelijk liefhebben.

Uiteindelijk kan je concluderen dat bij de afvallighied in de Hemel alles een ander beloop zou krijgen i.p.v. dat alles op scherp kwam te staan. Daarom belooft Hij ook een nieuwe Hemel en aarde.
Want het zal stoppen anders zou God, God niet zijn
Door de machtige en hoge positie van de Duivel (toen) zullen vele in hem gelooft hebben en met hem samengespannen hebben. De prijs hiervoor is als een briesende leeuw (draak). Die niet opgeeft, totdat zijn tijd voorbij is

Maar alles heeft een doel, een plan en een beloop. Iedereen is daarom vrij om lief te hebben i.p.v te haten. Totdat het voltooid is

Om meer inzicht hierover te krijgen zou je het volgende boek eens kunnen lezen "Gods openbaringen en Visioenen aan kinderen"

je kan het als pdf ook lezen op:
http://files.biddenhelpt.net/Zij_zochten_Jezus.pdf
(kopieren en plakken in een nieuw venster)

Terug in de tijd

God legt verlangens in ons, verlangens om met mensen om te gaan. Niemand is gemaakt om alleen te zijn. De eenzaamheid is...
5 reacties
22-05-2013
Ik ben een meisje van 17 jaar en heb de laatste tijd veel discussies met mijn vader, bijvoorbeeld over het volgende. Ik ...
geen reacties
23-05-2017
Klopt het dat Markus 16 vanaf vers 9-16 eigenlijk is toegevoegd en oorspronkelijk niet in de Bijbel staat?
1 reactie
22-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering