Wederomgeboren christen occult belast

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

27-04-2010, 13:00

Vraag

Aan dhr. Van Dooijeweert. Kan een wederomgeboren christen occult belast worden, of zelfs bezet raken door demonen? Deze vraag komt voort uit het volgende: ik heb een pentacostal (pinkstergemeente) buurjongen, hij kent de Bijbel zo'n beetje uit zijn hoofd, heeft altijd het hoogste woord. Nu vraagt hij altijd aan mij of ik nooit vreemde dingen hoor of zie, zoals kloppen op het raam of de deur, mensen zien lopen die ineens verdwijnen, enzovoorts. Ik zie of hoor dat niet, maar hij dus duidelijk wel en meer mensen die ik ken. Hij legt dan uit dat het de satan is, of een vrijmetselaar (die kunnen zich toch veranderen in dieren?) die gewoon wil pesten en bang maken. Nu is mijn mening dat wanneer satan op zo'n manier zou omgaan met Gods wederomgeboren kinderen, dat het eigenlijk direct God verzoeken is. En dat God dit níét toelaat. Kunt u hier iets over uitleggen? Alvast hartelijk bedankt!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dat is een nadenker! In het Nieuwe Testament lezen verschillende keren dat mensen bezeten zijn. Een betere vertaling van het woord in de grondtaal zou zijn: zijn in de macht van. “Bezeten zijn” wil zeggen dat iemand helemaal onder controle of leiding staat van één of meer demonen. Een wedergeboren Christen kan niet op deze wijze door demonen bezeten zijn. Hij of zij is namelijk bevrijd uit de macht van de satan. Christus woont in zijn of haar hart en vervult en leidt zijn of haar leven.

Wat wel mogelijk is, en wat we ook in de praktijk van het leven wel zien, is dat een kind van God zich begeeft op het terrein van de duivel. Niet waakt over zijn leven, niet alert is op het werk van de duivel en de macht van de duivel. Op deze wijze kan het gebeuren dat hij of zij voor een deel weer terecht komt in de macht van de boze. De macht van de zonde. De macht van een of meer demonen. Je ziet dat soms met drankmisbruik, of verslaving aan allerlei dingen zoals drugs, roken, geld, etc.

Het voorbeeld dat jij noemt van die jongen wijst op iets heel anders. Ik ben niet echt thuis in die wereld (gelukkig!!), maar het is een angstige wereld waarin jongeren (en soms ook wel ouderen) kunnen terecht komen. Het wijst er op dat hun leven niet onder het bloed van Christus staat. Als satan een kind van God wil kwellen doet hij dat meestal door heel verkeerde gedachten in te fluisteren. Vooral verkeerde gedachten over God zelf, of over een bepaalde bijbeltekst. Of hij werpt steeds zondige gedachten in zijn of haar hoofd. Dat horen van kloppen en stemmen, enzovoort, komt meer voor bij mensen die zich begeven op het terrein van spiritisme en occultisme.

Of vrijmetselaars zich kunnen veranderen in dieren weet ik niet hoor, maar het lijkt me een beetje een dwaas fabeltje. Een mens is een mens, hij kan zich als een beest gedragen, maar veranderen in een dier is nog even iets anders. Ga vooral niet denken dat jij abnormaal bent omdat je deze “aanvechtingen” niet kent. Wees dankbaar dat je er vrij van bent en zie vrij te blijven van deze wereld door heel dicht bij de Heere Jezus te leven. Laat Hem je leven vullen, laat Hem je leven leiden. Dan gaat het goed. Dan kunnen er ook heftige dingen gebeuren in je leven… maar Hij is er. God laat niet toe dat satan op deze wijze Zijn kinderen kwelt. Dan beschermt Hij hen.

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn antwoord, anders hoor ik het wel.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

2 reacties
Alphonsus
27-04-2010 / 13:11
De satan kant de Bijbel ook uit zijn hoofd (?) en hij siddert. Op zich zegt het dus niets dat je de Bijbel uit je hoofd kent. Maar wel of je een nieuwe schepping geworden bent, de oude mens, die verloren gaat, afgelegd hebt en de nieuwe mens aangedaan hebt die ten leven voert.
Zeg deze jongeman voortaan als je hem ontmoet maar gewoon goedendag en ga je verder met je Gode welgevallig leven.
Catherine
28-04-2010 / 12:28
Ik heb eens een interview op de EO radio gehoord van een predikantsvrouw. Zij leed enorme pijnen, kon in het normale circuit niet geholpen worden en raakte in de ban van een kwakzalver, die haar dus wel van haar pijn kon helpen. Alleen.... zij raakte in de macht van de satan. Haar verhaal was heel aangrijpend en een grote waarschuwing. Zij moest radicaal breken met deze man, de duivel moest zelfs verjaagd worden.

Terug in de tijd

We zien allemaal wat er om ons heen gebeurt in de wereld; oorlog, aardbevingen, ziektes etc. Ik krijg er zo een machtelo...
2 reacties
27-04-2013
Christus, waarachtig God en waarachtig Mens. Waarom staat dan in vr. en antw 48 v/d Catechismus mens of mensheid niet me...
geen reacties
27-04-2013
Mijn moeder en ik verschillen erg van elkaar. Zij vraagt heel vaak mijn mening over dingen. Meestal komt mijn mening nie...
1 reactie
28-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering