De discipel zittend bij de schoot van Jezus

Ds. J. Kot / geen reacties

25-06-2004, 00:00

Vraag

In Johannes 13 vers 21-24 staat:”Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den Geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van u lieden Mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie Hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad. Simon Petrus dan wenkte dezen, dat hij vragen zou, wie hij toch was van welken Hij dit zeide”. De discipel die aanzittend bij de schoot van Jezus zit, is dat niet Lazarus (Johannes)? En waarom vraagt Simon Petrus aan deze discipel wie de verrader is? Jezus kon dit toch alleen weten?

Antwoord

Het is mij niet helemaal duidelijk waarom verondersteld wordt dat de discipel die Jezus liefheeft en vlak naast Jezus aanligt, Lazarus moet zijn. Ik vind daarvoor geen enkele aanwijzing. Integendeel. Johannes, de schrijver van dit evangelie is een bescheiden man en noemt daarom zijn naam niet. Maar dezelfde uitdrukking om aan te geven wie hij bedoelt, kom je in het vervolg van zijn evangelie nog viermaal tegen.

Wat de zaak zelf betreft, ik denk dat alle discipelen, als ze Jezus dit horen zeggen, verwonderd gekeken hebben. Trouwens, dat staat er ook. Wie zal dat zijn?  Zou Hij daar mij misschien mee bedoelen? En Petrus die meestal woordvoerder is, geeft hier Johannes een wenk -misschien door een vragenderwijze frons van het voorhoofd en een onopvallend knikje in Jezus richting- of hoe dan ook: vraag eens wie Hij bedoelt. Begrijpelijk toch, of niet? Want je zult maar tot kring behoren waar een verrader onder is. En Johannes die vlak naast Jezus aan tafel ligt en een bijzonder nauwe band met Jezus heeft, kan dat gemakkelijk doen. Hij behoeft alleen zijn hoofd maar wat te draaien om zacht die vraag te stellen. En hij doet dat ook. En dan is het antwoord van Jezus niet onduidelijk.

Maar ik zou zeggen: pak een Bijbelverklaarder, bijvoorbeeld Matthew Henry en lees. Daar staat alles uitvoeriger beschreven dan ik het in dit antwoord kan doen. Een heel nuttige bezigheid. Sterkte daarbij en zegen.

Ds. J. Kot

Ds. J. Kot

 • Geboortedatum:
  14-01-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. J. Kot is op 06-04-2012 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Als wij gaan sterven dan zullen we God ontmoeten. Maar ontmoet je God dan in de staat zoals je sterft? Als je altijd een...
geen reacties
26-06-2019
Bij ons thuis werd vroeger gewaarschuwd tegen occultisme, alternatieve geneeswijzen, homeopathie, acupunctuur e.d. Nu va...
geen reacties
25-06-2013
In een boekje van ds. Floor over engelen las ik dat loven en prijzen van God de hoogste vorm is van bidden. Hij zegt dan...
geen reacties
25-06-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering