Christelijkweb

Redactie Refoweb / 8 reacties

08-03-2010, 18:00

Vraag

Aan Refoweb. Ontzettend goed dat jullie bestaan, dat wil ik ten eerste kwijt. Ik heb heel veel vragen gelezen en vooral de reacties daarop. Zou het niet verstandig zijn om de site in plaats van Refoweb 'Christelijkweb' of iets dergelijks te noemen? Zo reformatorisch is Refoweb immers niet (meer). Onder een andere naam is de site veel toegankelijker voor alle christenen. Dan kunnen refo's in het achterhoofd houden dat het antwoord en vooral de reacties daarop niet per definitie reformatorisch getint hoeven te zijn. Want veel, ja heel veel, mensen krijgen op deze wijze toch echt een verkeerd beeld van de gereformeerde leer en gezindte.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Allereerst hartelijk dank voor het compliment en je betrokkenheid met Refoweb.

De naam Refoweb hebben we bewust gekozen. Dat zegt namelijk iets (zo niet alles) over onze grondslag: Gods Woord en, daarop gebaseerd, de reformatorische belijdenisgeschriften. Daaraan ontlenen wij onze identiteit. Dat betekent dus dat niet (alleen) onze bezoekers en/of hun reacties bepalend zijn, waar wij voor staan. Overigens behoort driekwart van onze bezoekers tot de reformatorische kerken. Voor die doelgroep hebben we indertijd ook onze website opgericht.

Diverse reformatorische verenigingen, instellingen en media hebben dezelfde grondslag als wij en sluiten ‘andersdenkenden’ (breed begrip) evenmin uit. We hebben immers voor iedereen een geweldige boodschap: “Geloof in Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” Waarbij we van harte onderschrijven dat Gods Woord en Zijn aanbod van genade welmenend tot een ieder van ons komt. Iedereen kan zalig worden. Maar niet iedereen zal zalig worden. Dat de groep bezoekers wat breder is dan alleen zij die tot de reformatorische kerken behoren, juichen we van harte toe. Deze blijde boodschap willen we namelijk breed uitdragen.

Vergelijk het maar met een ander reformatorisch medium, het Reformatorisch Dagblad. Niet al het nieuws wat daarin staat, is ‘reformatorisch’. Ook daarin publiceren scribenten die niet uit de reformatorische kring komen en verkondigen soms een visie die verre van reformatorisch is. Datzelfde geldt voor de reactierubriek in die krant. Dat wil beslist niet zeggen dat de hoofdredactie van het RD het (altijd) met zo’n artikel eens is. Datzelfde geldt voor ons. Ook wij zijn het lang niet altijd eens met de reacties die geplaatst worden. Voor de reacties onder de antwoorden van panelleden gelden daarvoor overigens strenge richtlijnen. Op ons forum geven we discussies (overigens ook met inachtneming van bepaalde regels!) wat meer de vrije hand. En zeker lang niet alles wordt zomaar geplaatst. Integendeel.

Daarnaast is er de vraag wat nu precies reformatorisch is. Moet je daar bijvoorbeeld ook kerken/gemeenten toe rekenen die geloven dat het aanbod van genade alleen maar voor Gods uitverkoren volk is en dus het evangelie bij wijze van spreken achterstevoren lezen? Interessante kwestie, lijkt ons. Kortom, wie bepaalt wat wel en niet (genoeg) reformatorisch is?

De naam Refoweb veranderen in Christenweb is praktisch gezien geen optie, maar wel een mooie gedachte. Immers, daar zit het woord Christus in. Onze Verlosser, onze Zaligmaker. Ten diepste zal bij ons sterven ook niet gevraagd worden of we van een reformatorische kerk zijn en de belijdenisgeschriften wel op de juiste wijze hebben gehanteerd. Er is maar één zaak die geldt: Zijn we verlost door het bloed van Jezus Christus? Zonder dat zijn we voor eeuwig verloren en helpt een koffer met reformatorische geschriften en verantwoorde oudvaders ons helemaal niets. Daarom hebben we maar één wens: dat alle bezoekers van Refoweb de Heere Jezus mogen leren kennen en Hem van harte liefkrijgen. Uit genade alleen.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

refoweb
8 reacties
Annah
08-03-2010 / 19:14
Hopeloos, is mijn mening.
Cloudsadmirer
08-03-2010 / 19:18
Wat is hopeloos?
vandijk
08-03-2010 / 21:35
Fantastisch antwoord van Refoweb. Ik kan me erin vinden.
@annah, wat is er hopeloos? De Christus en Zijn offer staat centraal. Over hopeloos gesproken!
...en wie tot Mij komt zal ik geenzins uitwerpen.
hartelijke groeten
43843
08-03-2010 / 22:27
Asl alle bezoekers van Refoweb de Heere Jezus mogen leren kennen hebben we een christenweb, dan gaat de wens van dragenstelle en de wens van refoweb in vervulling. Heilig Godslam, U de glorie
43843
08-03-2010 / 22:30
Herstel.
Als alle bezoekers van Refoweb de Heere Jezus mogen leren kennen hebben we een christenweb, dan gaat de wens van vragensteller en de wens van refoweb in vervulling. Heilig Godslam, U de glorie
Annet76
08-03-2010 / 23:12
"Wat zegt een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou met elke andere naam even heerlijk ruiken."
Race406
09-03-2010 / 14:35
Annet76: Helemaal juist!

Mooi antwoord trouwens van Refoweb!
Pompelmoen
09-03-2010 / 19:49
Ha Annet,

Fijn dat je weer in de lucht bent! Je voorziet ons als vanouds weer van mooie reacties (ook op andere vragen dus)

Terug in de tijd

Aan ds. A van Vuuren. Bedankt voor uw uitgebreide antwoorden op mijn vragen/knopen! Ik heb alleen nog een vraag m.b.t. a...
geen reacties
08-03-2013
Hoeveel tijd moet er maximaal tussen het verloven en het trouwen zitten?
geen reacties
08-03-2003
Hoe komt het eigenlijk dat de namen van onze bijbelboeken niet logisch zijn in de SV? We hebben het over "Romeinen" en "...
geen reacties
08-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering