Verwarring over het christelijk geloof

M. (Michel) van Heijningen / 4 reacties

26-02-2010, 17:00

Vraag

Er is zoveel verwarring over het christelijk geloof. Zowel mensen die niets met het geloof hebben, als ook christenen zelf hebben zoveel vragen en verschillende gedachten met betrekking tot het geloof. Het klinkt misschien opstandig, maar waarom zou God het toelaten dat er zoveel onduidelijk is in Zijn Woord? Het wordt allemaal zo verschillend uitgelegd en dat door mensen die zelf echt hun best doen om het op de juiste manier te zien. Een simpele ziel weet hier echt geen raad mee.

Antwoord

Beste vriend(in),
 
Het is ingewikkeld geworden... Dat was de titel van een boekje een aantal jaren geleden. Dat boekje ging trouwens grotendeels over een ander vraagstuk. Maar ik moest ik aan deze titel denken toen ik je vraag las. Wij mensen hebben door de zondeval een verduisterd verstand gekregen. Adam kende God zoals Hij is. Hij leefde met ware kennis, wij moeten die missen, "wij kennen ten dele", zegt Paulus. En als we Jezus niet kennen, dan weten we eigenlijk helemaal niets. Dan vertrouwen we op onszelf en dan hebben we het mis.

Je vraagt waarom er zoveel onduidelijk is in Gods Woord. Die vraag klopt eigenlijk niet. Gods Woord is een Lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zij geeft verstand aan eenvoudigen voor wie het gemis een eeuwige nacht zou betekenen (naar Psalm 119 : 53 en 65 berijmd, 1773).
 
Als er dus dingen over God onduidelijk zijn ligt dat aan ons, als wij of zonder ware kennis van God leven, of slechts gedeeltelijk Hem kennen. Er zijn namelijk dingen die we allemaal kunnen weten: Lees Romeinen 1 maar eens vanaf vers 18. Paulus zegt Gods eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid zijn duidelijk zichtbaar. Zodat wij niet te verontschuldigen zijn. Het is overduidelijk dat God bestaat, maar wij willen dat als mensen niet weten. Wij houden liever de waarheid in ongerechtigheid ten onder, zoals een bal die telkens weer boven water wil komen, maar toch onder geduwd wordt, zo gaan wij om met Gods openbaring. Sommigen gaan zelfs zover dat ze beweren dat God niet bestaat, de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God (Psalm 14: 1). Hij zegt het in zijn hart, tegen beter weten in. God laat het toe dat sommigen zich van Hem afkeren. Waarom? Hij wil vrijwillig gediend worden en niet gedwongen. God openbaart zich aan ieder mens, maar niet ieder mens laat Hem toe.
 
Ja, en dan zijn er ook dingen in de Bijbel waarover discussie bestaat. Dat zijn de minder belangrijke dingen. Er mag geen onduidelijkheid bestaan over het bestaan van God, over de Weg tot Hem, door Zijn Zoon Jezus Christus. Maar over ondergeschikte zaken zal er altijd wat 'ruis' tussen christenen blijven bestaan.

Om maar een voorbeeld te noemen, hoe je denkt over verbond en verkiezing, over de doop, over de gaven van de Heilige Geest. Daarover verschillen bijbelgetrouwe christenen van mening, dat heeft te maken met dat kennen ten dele. Maar, voor ieder die Jezus hier leerde kennen als Zijn verlosser en Heer komt daar een eind aan: “Straks zal ik kennen zoals ik gekend ben”, 1 Kor 13:12. Voor een simpele ziel: het evangelie is zo eenvoudig als het ABC. Je bent een arme bedelaar en je hebt Christus nodig. Echte kennis van God krijg je door Jezus.
 
Leef zoals die kleuter, die toen de juf vroeg wie er niet bang was voor God als enige zijn vinger opstak. "Ben jij niet bang dan, heb jij geen stoute dingen gedaan?," vroeg de juf. "O jawel", zei de kleuter, "maar als God boos is, ga ik snel achter Jezus staan." Ik denk dat hij het hele evangelie begrepen had. En dat wens ik ook jou toe.
 
Met hartelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

4 reacties
Annet76
01-03-2010 / 11:26
Ik vind het een goede vraag en vind het antwoord eigenlijk niet afdoende.
Er wordt zo vaak gezegd dat een kinderlijk geloof het beste is, maar daarmee wordt er in mijn beleving geen rechtstreeks antwoord gegeven op de vraag. Er bestaat voor mij geen ingewikkelder boek dan de Bijbel en ik geloof niet dat een kinderlijke eenvoud voldoende is om de Bijbel te kunnen begrijpen. Zelfs dat heb ik al eens geprobeerd, maar dat is niet werkbaar. Sommige Bijbelboeken moet je al eerst eens 10 keer gelezen hebben, wil je er één woord van hebben begrepen, noem het maar eenvoudig. En dan blijven er ook nog mensen zeggen dat een nieuwe vertaling onzin is, hoe is het mogelijk.
Als het werkelijk zo kinderlijk eenvoudig zou zijn, dan waren alle Bijbelse vragen overbodig en laat er nou toch over geen enkel boek meer vragen bestaan dan de Bijbel, hoe ingewikkeld wil je het maken denk ik dan.

Als ik het OT lees, dan begrijp ik daar meer dan de helft gewoon totaal niet van en ik ben echt niet op mijn achterhoofd gevallen. Er is geen uniform beeld van God te geven, je wordt als het ware heen en weer geslingerd tussen vrees en liefde voor Hem. Zijn aanwezigheid blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend en al helemaal niet onvoorwaardelijk wat in andere passages wel weer wordt geschreven. In het OT wordt in sommige stukken het verband gelegd tussen de verborgenheid van God en de zonden van de mens, maar dan ineens zijn er ook weer gedeelten waarin dat niet het geval is, of sterker nog: waarin een dergelijke verband ontkend wordt.

Het NT voor mij hetzelfde verhaal. Ook daar spreken passages elkaar tegen en word je van de ene gedachte de andere in geslingerd en ook daar soms tussen dezelfde polen van vrees en liefde.
Daarmee verliest het mij als lezer keer op keer en ik moet dan maar mijn petje afnemen voor de mensen die een rotsvast geloof blijven behouden en het allemaal hebben begrepen.
Maar misschien moet ik niet zo dom zijn om alles te willen weten en is het inderdaad kinderlijk eenvoudig;)
Alphonsus
01-03-2010 / 17:23
Ik ben een zondaar!
Christus is naar de aarde gekomen om de macht van de zonde te breken.
In Zijn bloed word ik wit gewassen van mijn gedane overtredingen.
De Heilige Geest haalt uit Christus wat ik nodig heb om heilig te leven.
Wie Hem blijft verwachten tot het einde in alle eenvoud op basis van het bovenstaande, zal straks met alle anderen God alle eer kunnen geven.
Dit houd ik voor mij vast en het is op deze wijze ook niet moeilijk.
Amen.
Annet76
02-03-2010 / 11:37
@Alphonsus,

Is daarmee alles dan zomaar ineens te verklaren?
"In Zijn bloed word ik wit gewassen van mijn gedane overtredingen", maar dat is toch wel even wat anders dan het al dan niet begrijpen en naleven van Zijn woord?

"Wie Hem blijft verwachten tot het einde in alle eenvoud, zal straks met alle anderen God alle eer kunnen geven."

Het zit 'm net in dat woordje eenvoud, want zo eenvoudig is het niet. Ja wel om Hem te verwachten, maar niet om het 'zomaar' allemaal goed te doen.
Als ik oogkleppen op zou zetten blijkt het kinderlijk eenvoudig, ik poets gewoon alle onduidelijkheden weg en klaar is het het, maar dat lijkt me ook niet de bedoeling toch? Je moet toch op z'n minst wel weten waar je het over hebt en kan elke gelovige dat met Zijn woord echt zeggen? "Ik weet wat ik doe en ik weet wat Hij bedoelt te zeggen met Zijn woord?
Ik niet!

Daarvoor is er voor mij te veel onduidelijkheid in de Bijbel, wat wij als mensen niet (kunnen) begrijpen?
Wat vragensteller hier zegt: zoveel onduidelijkheid en verdeeldheid, dat is toch veel te ingewikkeld voor een simpele ziel?
Alphonsus
02-03-2010 / 13:43
@Annet76

Nee, Annet daar is niet alles mee te verklaren. Maar ook niet alles hoeft verklaart te worden om toch waar te zijn.
B.v. als ik auto rij snap ik niets van een motor en toch kom ik op de plaats van bestemming aan.
Er zijn ook zaken in de Bijbel die nog verborgen zijn en nog niet geopenbaard zijn. Lees Openbaring maar eens. Ook vele andere teksten in de Bijbel worden je pas duidelijk als je ze meerdere keren leest en geestelijk laat bezinken. Het is de Geest Gods die naar zijn welnemen mij al dan niet de schriften openbaart.
Het hangt ook voor een heel groot deel af van je persoonlijke trouw in het dagelijks leven.

Trouw zijn op je eigen vierkante meter geeft je door de tijd heen meer inzicht. De waarheid, zegt Paulus zal ons vrijmaken. Zo lang we die waarheid niet willen zien blijft de heerlijkheid die in de Bijbel ligt voor ons verborgen. Zo gauw we de waarheid over ons leven gaan kennen en WILLEN erkennen en ons leven richten naar Zijn woord, zal de Geest ons leiden tot de volle wijsheid en kennis in Christus. Dat staat in Gods woord en is ook de ervaring van velen.

In alle eenvoud verwachten is gebaseerd op het feit dat je eenvoudig gelooft wat er staat.
En die eenvoud is dan: Ja Heere, zo is het goed. Alles tot uw eer.

Misschien wel een goed iets om je van alle onduidelijkheden maar even niets aan te trekken. Het 5e hoofdstuk wiskunde is ook volstrekt onduidelijk totdat je vanaf het begin toegroeit naar het inzicht dat nodig is om hoofdstuk 5 te begrijpen.
Het is ook een kwestie van je neerleggen bij de situatie waarin je bent t.a.v. begrijpen en niet begrijpen. Dan kom je tot rust en God openbaart door de tijd heen.
Met God de weg gaan is "spannend" en er is altijd een juiste uitkomst. Daar staat Hij garant voor.

Terug in de tijd

Aangezien onze dochter binnenkort vier jaar wordt heb ik zitten kijken wat we haar kunnen geven. Nu kwam ik heel veel di...
geen reacties
27-02-2020
Ik vond op deze site twee vragen over of Batseba schuld had aan Davids overspel. Het viel mij op dat beide vragen totaal...
geen reacties
27-02-2016
Om verschillende redenen heb ik (meisje, 18 jaar) een wat dikkere buik. Ten eerste omdat ik een holle rug heb staat mijn...
geen reacties
26-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering