Vervangingstheologie

Ds. R. W. van Mourik / 2 reacties

13-02-2010, 14:10

Vraag

Waarom is de vervangingstheologie tegenwoordig bijna overal verworpen en de kinderdoop niet?

Antwoord

Het verwerpen van de vervangingstheologie wil nog niet zeggen dat we daarmee joden worden. We moeten niet in het andere uiterste vervallen dat het volk Israël in de plaats van de kerk komt. Natuurlijk heeft de vervangingstheologie kwalijke kanten, maar de kerk heeft wel een eigen plaats naast het volk Israël. Reeds in het Nieuwe Testament kwam al naar voren dat christenen uit de Joden wel de besnijdenis hanteerden en de christenen uit het heidendom niet. Met alle respect voor de eigenheid van het Joodse volk hoeven wij als christenen niet de kinderdoop af te schaffen en over te gaan tot het besnijden van onze jongetjes.

Natuurlijk mag er voor een Jood in de besnijdenis gezien worden dat God de God is van het Verbond, maar dat geldt voor een niet-Jood in het water van de doop. Nog even afgezien van het feit of dat de volwassendoop of de kinderdoop is. De kinderdoop ligt meer voor de hand omdat je dan net als in het Jodendom laat zien dat de Heere al heel vroeg laat zien een relatie met ons aan te gaan. De Heere Jezus heeft als Jood (als kind de besnijdenis ondergaan) bevolen dat Zijn discipelen de wereld moesten ingaan en mensen moesten oproepen tot geloof hen dopende in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is gebeurd. En dat gebeurt nog steeds. Dat betekent niet dat daarmee het Jodendom heeft afgedaan, maar wel dat de Heere voor Zijn gemeente uit de heidenen een ander teken en zegel van het verbond gegeven heeft dan de besnijdenis. Wij hoeven ons als christenen niet te laten besnijdenis. Daar heeft Jezus Zijn bloed voor laten vloeien. Aan de andere kant mogen we Joden vrijlaten in het hanteren van nog steeds de besnijdenis. Vandaar dat het samen kan gaan dat de vervangingstheologie is verworpen en de (kinder)doop niet.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kinderdoopvervangingsleer
2 reacties
Wout
26-07-2011 / 09:35
De basis voor de besnijdenis is het verbond van God met Abraham. De kinderen van Abraham ('het natuurlijk zaad') horen daar door geboorte bij en de jongens worden besneden als symbool daarvan. Christus is de vervulling van het oude verbond "de wet", maar is niet gekomen om het verbond met Abraham af te schaffen of te vervullen; het verbond met Abraham is een eeuwig verbond!

De vervangingstheologie leert dat de kerk in plaats van Israël is gekomen; dat het verbond met Abraham nu voor de kerk geldt en niet meer voor de joden. Daarmee is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen. Dat leert niet alleen het doopformulier, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nu steeds meer mensen ervan overtuigd raken dat de vervangingsleer niet deugt en de doop dus NIET in plaats van de besnijdenis is gekomen, rest de vraag wat nu de bijbelse basis voor de kinderdoop is. Kinderdoop = Vervangingstheologie.

Wij mogen bij het nieuwe verbond horen door geloof, niet door geboorte. Onze kinderen hebben de doop als teken ook niet nodig om - mochten ze vroeg overlijden - in de hemel te komen, want onze kinderen zijn geheiligd in het geloof van hun ouders. Met het verdwijnen van de vervangingsleer is het hoog tijd dat wordt nagedacht waarom we precies kinderen dopen en het is jammer dat dominee Van Mourik op die vraag niet ingaat.
MUS
26-07-2011 / 14:15
Er blijft, zeker vanuit de 'volkskerkgedachte' een zekere gedachtenkronkel over natuurlijke geboorte versus wedergeboorte, verbond met Israel versus verbond met kerkmensen.
Gods verbond met als teken de besnijdenis is eeuwig en nooit overgegaan op de kerk of zo. Als gelovigen uit de heidenen behoren we tot de gemeente van Jezus Christus. We worden niet ingelijfd in het volk Israel, we zijn een 'nieuwe schepping'. Christenen zijn geen (halve) Joden, kerkmensen geen natuurlijk zaad van Abraham.

@Wout
Ik vind het inderdaad onbegrijpelijk dat de zinsnede 'dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is' niet wordt herzien. Er zijn inderdaad besneden Joden gedoopt, maar ook gedoopte Joden besneden...

Als de doop echt in de plaats van de besnijdenis is gekomen dan moeten we alleen jongens dopen en wel op de achtste dag...

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over vervolgde christenen. Er wordt vaak gevraagd (bijvoorbeeld bij Open Doors) om gebed voor hen via g...
1 reactie
13-02-2012
Mijn ouders hebben mij nooit iets verteld over seks. Ik durf het ook niet te vragen. Ik ben van school thuis gehouden to...
2 reacties
14-02-2020
Pas hoorde ik in een preek dat wij eigenlijk niet kunnen bidden. Ik weet wel dat wij bidden moeten leren en dat mijn geb...
1 reactie
13-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering