Heilsbelofte aan Moab, Ammon en Elam

drs. ing. P.L.D. Visser / geen reacties

12-02-2010, 16:00

Vraag

Hoe moet je de heilsbelofte aan Moab, Ammon en Elam verstaan (Jer. 48:7, 49:6, 39)? Louter geestelijk, zoals sommige verklaarders doen, als vervuld met de Pinkstergeest, of zit er meer achter?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is een thema bij de profeten, zeker bij Jesaja en Jeremia, dat er heilsbeloften zijn voor de volkeren. De God van Israël heerst immers over de gehele wereld! Niet alleen van Moab, Ammon en Elam wordt gezegd dat de Heere hun “gevangenis zal wenden”, maar Jes. 19:23-25 spreekt bijvoorbeeld ook van heil voor de Egypte en Assyrië. Deze twee volken zullen nota bene samen met Israël Gods volk genoemd worden! En dat terwijl Assyrië het beruchte roofvolk is van het Midden-Oosten dat het Tien-Stammen rijk heeft weggevoerd. En Egypte staat bekend als “het slavenhuis” waaruit de Heere Israël heeft uitgeleid. Eigenlijk ondenkbaar: Gods verbondsvolk wordt uitgebreid met die twee beruchte volkeren!

Het is juist om te zeggen dat in het Pinksterfeest het werk van de Heilige Geest zich ook gaat uitstrekken tot de genoemde volken. Wel is moeilijk te zeggen waar vandaag de dag de afstammelingen van Moab, Ammon en Elam leven. Dat is ook niet nodig, lijkt me. Het gaat erom dat zelfs aartsvijanden van Israël delen in het heil dat God schenkt. Dat zal niet hoofd voor hoofd zijn. Maar wel zal uit alle geslachten en volken God Zijn kinderen verzamelen! (Zie Ps. 87:4; Openb. 7:9). De profetie spreekt zo over Gods verrassend handelen in de grote volkerenwereld. En… Zelfs Nederlanders komen in het bereik van het Evangelie! Ook jij en ik!

Hartelijke groet,
Ds. P. L. D. Visser, legerpredikant

drs. ing. P.L.D. Visser

drs. ing. P.L.D. Visser

 • Geboortedatum:
  29-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Ouderkerk a/d Amstel
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Mogen volgens de Bijbel dieren (koeien) geïnsemineerd worden?
geen reacties
12-02-2018
Ik merk al een poosje dat ik mijn ouders ontgroei. Ik woon zelfstandig en ben ver op weg naar de volwassenheid, maar met...
geen reacties
12-02-2007
Ik ben al wat ouder en heb via internet een waardevol iemand ontmoet. Waar ik een vraag over wil stellen is mijn sterk w...
geen reacties
12-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering