Weleerwaarde dominee

Ds. W. van der Wind / 4 reacties

01-02-2010, 18:00

Vraag

Op trouwkaarten staat vaak aangegeven dat de dienst geleid zal worden door de weleerwaarde ds. ... Waarom weleerwaarde? Alleen God is alle eer waardig en dat wordt ook verkondigd door die dominees! Hebben zij er dan geen moeite mee dat ze worden betiteld met weleerwaarde dominee?

Antwoord

De aanspreektitel voor een predikant die het beste past bij zijn ambt is: Verbi Divini Minister (v.d.m) ofwel Dienaar van het Goddelijke Woord. Aangezien dit te lang is en tevens een latijnse titel, is daar al in het verre verleden de latijnse aanspreektitel dominus (in Nederlands dominee) voor gekozen, wat betekent: heer/mijnheer.
 
Nu lees ik in je vraag dat je jezelf wat stoort aan het "weleerwaarde" ervoor, maar dat heeft alles te maken met het in dienst staan van God. Je bent als ambtsdrager eer waardig als je de dienst aan de Heere trouw vervult. Dit is gebaseerd op 1 Tim. 5:17: "bewijs aan ouderlingen die goed regeren, dubbele eer, vooral aan hen die arbeiden in het Woord en in de leer". Zo bezien hoeven ze er dus geen moeite mee te hebben, het is voluit bijbels, alleen mogen ze zich daar natuurlijk niet op verheffen. Het gaat niet om de persoon maar om het ambt waarin we dienen. Het is dan ook een heerlijk ambt, al heeft dat ook fors te leiden onder de nivellering van onze tijd. Dat wij predikanten minder in aanzien zijn dan vroeger is geen probleem, maar dat het Woord van God dat ook is komen te staan, dat is heel ernstig. Als een predikant minder met gezag kan spreken (gezag dat zijn Zender toebehoort), zal dat ten koste gaan van hen die het Woord horen en het misschien niet aannemen als Woord van God.

Daarom is het goed om ook de dienaren van het Woord hoog te houden, om zodoende het evangelie hoog te houden.

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

Ds. W. van der Wind

 • Geboortedatum:
  28-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Siddeburen, Steendam-Tjuchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

predikant
4 reacties
dijna61
01-02-2010 / 20:14
Nooit gehoord van titulatuur?
Het wordt tegenwoordig ook niet altijd meer gebruikt. Alleen in officiele correspondentie natuurlijk wel.
ostrogoot
01-02-2010 / 22:59
Dominus betekent in het Latijn baas, heer, meester, patroon
Voor sommige dominees is baas, heer, meester, patroon een hele goede titulatuur. Ik ken dominees die zo hoog verheven zijn en zich voelen dat zij geen deel meer uitmaken van de gemeente. Zij stralen een authoritair gezag uit waardoor mensen "bang" zijn om met de dominee te praten. Titels zijn niets zeggend het gaat er om dat een dominee preekt met overtuiging (en niet met gezag) en in de gemeente staat. Als ik kerkdiensten op zoek op internet dan zie ik steeds vaker dat voor gaat drs ... in plaats van ds ... en dan is het weledelgeleerde heer.

Ik denk maar zoals Shakespeare "what's in an name?"
Alphonsus
02-02-2010 / 09:50
"What's in a name" is geldig wanneer de vlag de lading niet dekt. Maar omdat we hier vaak geen weet van hebben kan het veilig zijn om de titulatuur wel te gebruiken.

Wanneer je iemand, die je niet kent een brief schrijft en je deze brief aanvangt met "Geachte heer, mevrouw" dan weet je ook niet of deze persoon je achting wel waardig is. Toch begint een brief vaak zo. Probeer je vraag in dit verband te zien.
hjrl
03-02-2010 / 10:07
Zo zien de roomsen het ook! Men zegt: weleerwaarde (zuster / broeder) en tegen bisschoppen Monseigneur (mijn heer) omdat ze in dienst staan....... Maar de Bijbel zegt: gij zijt allen broeders. Ik weet nu niet wat wijsheid is.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over het belang van het uiterlijk in verliefdheid/relatie. Ik merk bij mezelf dat uiterlijk een grote i...
geen reacties
01-02-2007
Beste dominee Van den Brink. Ik lees in Lukas 24:45 dat Christus hun verstand opende opdat zij (de discipelen) de Schrif...
4 reacties
02-02-2016
Ik las het artikel hier op de site over verschillende symbolen. Nu las ik over het omgekeerde driehoek dat dit verkeerd ...
geen reacties
01-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering