Ouderling 'heeft' gave van scheiding der geesten

Ds. R. van de Kamp / 6 reacties

27-01-2010, 12:20

Vraag

Onze ouderling (HHK) stelt de gave van scheiding der geesten te hebben. Zonder dat hij mij kent, 'weet' hij dat ik geen zaligmakend geloof heb. Ook mijn man twijfelt nu aan mij of ik wel behouden ben. Ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Waar zaligmakend geloof kan ik uit mezelf niet bewijzen en dat hoeft toch ook niet? In Christus ligt mijn geloof vast. De ouderling vertelt ook aan andere mensen dat ik geestelijk niet deug en dat ze niet met me moeten omgaan. Wat moet ik hiermee? Kan ik nog wel aan het Heilig Avondmaal? Officieel is me niets verboden, maar moet ik het doen als de ouderling me niet als broeder in Christus ziet en andere gemeenteleden ook hun oordeel hebben? Ik voel me steeds meer een buitenstaander in de gemeente en mis een predikant.

Antwoord

Beste vragensteller,

Wat een nood! Het is heel triest als dergelijke dingen in een gemeente gebeuren, want daarmee komt de HEERE niet aan Zijn eer. Ik heb echter wel een heleboel vragen. Zegt de betreffende ouderling dat hij die gave heeft of ervaar jij dat zo? Hoe kan hij een mening over jou hebben als hij je niet kent? Hebben jullie wel eens met elkaar gesproken over het geestelijke leven? Hebben jullie ook over deze kwestie met elkaar gesproken? Heb jij hem al aangesproken op zijn gedrag? Wij moeten altijd de Koninklijke weg bewandelen (zie Matt 18: 15-22). Als hij jou zwart maakt bij anderen is dat een overtreding van het negende gebod. Dan moet je hem daarop aanspreken.

Maar er is ook nog een andere kant. En dat ben jezelf. Het is altijd nodig dat wij onszelf afvragen of wij geen aanleiding hebben gegeven tot deze situatie. Heeft jouw ouderling je misschien op een plaats gezien, waar je als avondmaalganger niet hoort te komen? Of heeft hij zich misschien gestoord aan kleding, die je droeg? Natuurlijk had hij je daarover moeten aanspreken. Ook voor hem geldt de Koninklijke weg uit Matt 18. Maar laten we bij onszelf blijven. En als het eerlijk ligt voor Gods aangezicht, dan moet het dat toch kunnen hebben?

Er kunnen dingen zijn waar jij totaal geen moeite mee hebt, maar je omgeving wel. En dat kan jij raar vinden, maar dan hebben wij te handelen “zo voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven” (Matt 10: 16).

En kunnen wij niet zeker zijn of wij het ware geloof bezitten? De HEERE vraagt ons te onderzoeken of wij in het geloof zijn. “Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt” (2 Kor 13: 5). Het is dus mogelijk om te weten of wij het ware geloof bezitten. Wij kunnen dat ook in ons leven zien. De Heidelbergse Catechismus vraagt in vraag 86 of wij nog goede werken moeten doen. Dan is het antwoord: “Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heiligen Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.”

Hoe is dat in jouw leven? Mag jij ook bij jezelf van je geloof uit de vruchten verzekerd zijn? Onderzoek je zo voor het aangezicht van de alwetende God in de hemel. Wees niet boos op je ouderling, maar spreek met hem hierover uit de liefde van je hart. Leg het alles neer voor Gods aangezicht. Als je zo  met deze zaak om mag gaan, zal het nog een rijke zegen geven voor je eigen geestelijk leven. En vergeet vooral niet om al je strijd en worsteling te delen met je man. Zodat hij ziet dat het ernst is!

Gode en Zijn genade in alles bevolen,

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

Ds. R. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  26-09-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gaven van de Geest
6 reacties
Johannes3vers16
27-01-2010 / 15:05
Lieve vraagstelster,

"De mens ziet aan wat voor ogen is, maar GOD ziet het hart aan"!

Wat een dankbaarheid, want Hij kijkt naar je hart en niet naar........vul zelf maar in.

Wel moeilijk voor je, maar richt je hart en oog op Hem. Hij stelt nooit, nooit teleur. Ook al weet je dan soms niet wat je moet spreken, bidt het dan maar mee met Jeremia 1:1t/m9.

Ik denk dan ook vaak in zo'n situatie, woorden schieten te kort en houden dan ook op. Laat maar zien wat voor mens je bent geworden, gewassen en gereinigt met Zijn Kostbaar Bloed.
Alphonsus
27-01-2010 / 16:56
Wanneer het precies zo is als je beschrijft en je eigen geweten je niet veroordeeld neem dan afstand van deze man en houdt hem buiten je gedachten- en gevoelswereld.

In feite is zo'n man een steler/rover van je rust. Een steler die nog erger is dan de grootste dief die het alleen om materiele zaken te doen is.

Bij een diefstal doe je meestal aangifte. De aangifte die hier past is dat je deze rustrover voor de troon van Gods genade brengt, opdat God hem oordeelt.

Ga verder je weg in de verzekerdheid van je geloof. Pleit op de beloften die in Christus gegeven zijn in je gebed. Dank God voortdurend voor al het goede.
Zo maak je je weg stabiel in Hem!!
Cloudsadmirer
27-01-2010 / 17:18
Wat prachtig om je te 'horen zeggen': "in Christus ligt mijn geloof vast".

Heel veel sterkte in deze vreselijke situatie, Christus is toch de Machtigste!
flowers
27-01-2010 / 22:53
Pffffff.... wat een akelige situatie!
Een ouderling die denkt te kunnen en mogen oordelen over jouw geloof..... een echtgenoot die daar ook nog es in meegaat, en dan een antwoord op je vraag dat in de eerste regels wel juist is, maar je dan vervolgens toch ook nog eens wat trappen erbij geeft......
Wat kunnen mensen elkaar toch veel pijn doen!
Ik zou zeggen: zoek een andere kerk, waar men wat meer heeft van de liefde tot de naaste zoals de Heere Jezus die ons opdroeg! Maar das natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan!
Heel veel sterkte met alles!!!!
wpluimers
28-01-2010 / 10:01
@ vraagstelster:
Laat me raden... de desbetreffende ouderling zit al jaren op die positie in de (relatief kleine) kerkenraad.
Ik heb helaas al meerdere keren gezien en meegemaakt dat ambtsdragers ondanks goede bedoelingen toch een stuk macht gaan uitoefenen. Opvallend vaak (is mijn indruk) zijn dat wettisch ingestelde mensen. Ik ben er alleen maar mee op de koffie gekomen.
Deze ambtsdrager zal waarschijnlijk niet zo gauw van zijn positie verdwijnen dus verwacht daar niet teveel van, maar houd vast aan wat je geloof zoals je dat zo mooi verwoordt. Dat is het fundament, niet de mening van een medemens!
ostrogoot
31-01-2010 / 23:00
deze ouderling heeft geen gave. Een goddelijke gave is een gave waar je als christen iets mee kan. Deze gave riekt naar occultisme en waarzeggerij. De Geest is nederig en niet hooghartig en zeker niet anti christelijk.

Lees de info maar op deze site
http://www.bijbelofnewage.nl/joomla/index.php/onderscheid/67-waarheid/85-onderscheiding

Terug in de tijd

Ik heb misschien een beetje een rare vraag. Ik hoorde pas een lezing waarin gezegd werd dat de tijd vliegt, als je God l...
3 reacties
27-01-2011
Er staat in de Bijbel: Wie zoekt zal vinden. Maar zoeken is toch doen? Dus is dat dan niet door werken zalig worden?
geen reacties
27-01-2020
Geachte meneer Van Dooijeweert. Ik heb een paar vragen waar ik ontzettend mee worstel. Misschien moet ik eerst wat over ...
geen reacties
27-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering