Hoe tot het geloof komen

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

12-01-2010, 16:00

Vraag

Er wordt vaak veel belang gehecht aan hoe iemand tot geloof komt. Maar staat het ook in de Bijbel dat je moet weten hoe je aan het geloof bent gekomen? Of is het genoeg dat de boom aan de vruchten wordt gekend?

Antwoord

Een belangrijke vraag. Ik begrijp je vraag. Het komt voor dat men heel veel wijst op de noodzaak van het “hoe” van het geloof, waarbij de vruchten niet zozeer in aanmerking komen. De vraag wordt soms wantrouwend gesteld aan iemand die steun en houvast gevonden heeft aan het Woord van God: maar hoe ben je er aan gekomen? Dat moet dan wel een weg zijn waarin de vragensteller zich kan vinden. Soms door een weg van onmogelijkheden heen en bijna aan de wanhoop geweest te zijn.

Anderzijds wordt er soms ook gemakkelijk gezegd: als je maar gelooft dan is het goed. Ik denk dat beide zaken belangrijk zijn, zowel het “hoe”en ook de “vrucht”.

Bij het “hoe” van het geloof , gaat het er om dát je tot geloof komt. Als je naar een bepaalde plaats in Nederland moet dan is er een weg waarlangs je zult moeten gaan om daar te komen. Als je eenmaal in de plaats bent aangekomen, mag je bij het bord waarop de plaats vermeld wordt weten dat je op de plaats ven bestemming bent aangekomen. Bij het “hoe” gaat het er dus om dat je tot geloof komt; dat je komt tot de belijdenis: De Heere is mijn Herder.

Bij dat “hoe” denk ik aan wat in onze Catechismus als de trits genoemd wordt: ellende, verlossing en dankbaarheid. Zonder hier een dwangschema van te maken geeft het wel aan wat je ondervindt in het genadeleven met God. Het is een logische orde. Er is de weg die je gewezen wordt. De vrucht is de beleving van de weg die je mocht gaan. De zekerheid van het geloof is het geloof in Christus, Die de weg gegaan is en gebaand heeft.

Vaak begint het leven met God in je leven met verlangen om het Woord te horen, naar de kerk te gaan, in je Bijbel te lezen, te bidden. Het Woord, (en daarin de Heere Zelf) gaat je trekken. Dat is heel wonderlijk, maar toch is dat niet genoeg voor je. Het is toch ook niet genoeg als je verlangt naar een meisje of een jongen? Het moet tenslotte na verkering uitlopen op het geven van je  “ja-woord” aan elkaar. Zo is het ook in het geloofsleven: er is de trekking van het Woord, maar daarna leer je dat je zoals je bent niet voor God bestaan kunt. De schijnwerper wordt door de Heilige Geest gericht op Christus. In Hem is het leven. Als je Hem mag kennen als je Zaligmaker, weet je dat je het rechte geloof hebt. Hij is de enige vrucht waar je je aan mag vastklemmen. Paulus zegt: Ik weet in Wie ik geloofd heb ( 2 Tim. 1:12).

Dus hoe ben je er aan gekomen, is niet een examenvraag waaraan je ook nog eens moet voldoen als je Christus mag kennen. Het is een nodiging om tot Christus te komen. Er staat in Jesaja 46: Wendt u naar Mij toe (het “hoe”) en wordt behouden (de vrucht).

Het “hoe” is dus niet onbelangrijk. Sommige mensen gronden hun geloof op totaal verkeerde motieven. Ze hebben eens bij volle maan op een bootje in het water gezeten en denken dan dat ze in het licht van God zijn. Het “hoe” van de weg is die van het Woord. Het “hoe” van de weg is dat je leerde zoeken naar God, enz.

En de vrucht: (denk aan het mooie lied van Mc Cheyne) Nu ken ik de waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.

Ik hoop dat je er wat aan hebt; Anders hoor ik het graag van je.

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
1 reactie
1a2b3c
15-01-2010 / 12:17
Bij mijn weten staat er nergens in de Bijbel dat je weten moet hoe je precies tot het geloof bent gekomen.
Waarmee je natuurlijk niet kan zeggen als je maar gelooft dan is het goed.
Als je gelooft ga je vruchten dragen, dus niet met de armen over elkaar gaan zitten relaxen en denken met mij zit het wel goed.
Daar is de Bijbel ook duidelijk over.
Het geloof zonder de werken is een dood geloof Jac.2:26
Een ieder goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten Mat.7:17
En in Matth.25 waar Jezus spreekt over Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven en dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven enz...
Dus is het wel belangrijk wat we doen als we tot geloof zijn gekomen. (niet mbt de rechtvaardiging, want die is uit genade.)
Maar ik lees niet dat er ergens wordt gevraagd hoe je aan geloof bent gekomen, dus daar gaat het niet om als het er maar is.
Daarintegen staat er wel genoeg over 'vruchten' geschreven.

Terug in de tijd

Een vraag gericht aan ds. G. A. van den Brink. Beste dominee, enerzijds wordt beleden dat God “spreekt en het is er, geb...
geen reacties
14-01-2019
Ik ben een meisje van vijftien jaar. Mijn verkering (die vanaf het begin moeizaam verliep) is net (twee maanden) uit. Oo...
geen reacties
12-01-2007
God geeft altijd kracht naar kruis, hoorde ik een dominee zeggen tegen een jongen die al heel veel had mee moeten maken....
geen reacties
12-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering