Blowen en gamen

De Hoop / 1 reactie

06-01-2010, 12:00

Vraag

Al sinds langere tijd (jaren) heb ik last van nachtmerries. De meeste nachtmerries gaan over oorlog. Of waarin mensen proberen mij te pakken, te vermoorden. Wanneer ik wakker ben heb ik er geen last meer van. Al kan ik soms wel stukken uit mijn dromen navertellen. Maar ze maken dan niet zo veel indruk meer op me. Maar tijdens de droom..., u raadt het al, alsof het levensecht is. Ik kijk eigenlijk geen oorlogsfilms en doe ook geen games met oorlog/moorden etcetera. Maar daar ligt denk ik wel het probleem. Toen ik een jaar of 16 was (ben nu ongeveer 10 jaar ouder) heb ik vaak games gespeeld met oorlog, snipers/huurmoordenaars, hitman en dergelijke. Daarbij rookte ik wiet (voor het gamen), zodat ik des te meer in de games zat. Niet alleen deze games, ook autorace, motorcross en ga zo maar door. Ik was dan veel geconcentreerder. Dat blowen had een negatieve invloed op mij, niet zo positief zoals bij vele anderen. Maar bij het gamen vond ik het fijn. In persoonlijke contacten was ik erg verlegen en wilde niet met mensen praten als ik geblowd had. Nu denk ik dat, juist door deze combinatie, de beelden zo diep zijn verankerd in mijn gedachten dat ze nog vaak in mijn dromen voorkomen. Ik las pas meerdere artikelen over de manier waarop het geheugen werkt. En hoe gebeurtenissen met geuren en gevoelens een helpende hand zijn voor het geheugen. Zodat ik dacht dat juist deze intense concentratie tijdens deze spellen, als het ware gegrift zijn in mijn hersenen. Ik was vaak kort af en werd erg kwaad als iets niet lukte. Ik bleef proberen tot het uiteindelijk lukte. Kan dit door de combinatie wiet en gamen? Is dit wetenschappelijk bewezen? Hoe kom ik er van af? ik rook overigens al jaren niet meer.

Antwoord

Allereerst iets over blowen. Dat het verslavend is hoef ik denk ik niet te zeggen, dat heeft de jongen in kwestie vast zelf ondervonden. Het geestelijke aspect van blowen is wel iets om te bespreken. Wiet (en hasj) zijn hallucinerende middelen. Dat betekent dat je bewustzijn verandert. Deze middelen worden ook wel geestverruimende middelen genoemd. Wanneer je in de Bijbel op zoek gaat naar het gebruik van drugs dan kom je via de (Griekse) grondtekst uit bij de tekst in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5:19-21.

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven (Galaten 5:19-21, NBG).

Paulus spreekt hier over de werken van het vlees (negatief gedrag) en de vrucht van de geest (positief gedrag). Eén van de “werken van het vlees” -toveri- heeft betrekking op druggebruik. In de Griekse tekst vinden we daar het woord pharmakeia. Dit is in het Nederlands vertaald als toverij, maar het woord is op vier manieren te vertalen: 1. Het gebruik of het beheer van drugs. 2. Vergiftiging. 3. Toverij, waarzeggerij, magische kunst. 4. De verleidingen en verlokkingen tot afgoderij.

Deze vier betekenissen van pharmakeia kun je niet los van elkaar zien. Drugs zijn voornamelijk giftige stoffen die in sommige religies gebruikt worden om in contact te komen met (boze) geesten. De contacten met deze geesten brengen geen vrijheid maar binding. De enige bevrijdende manier om in contact te komen met de geestelijke wereld is door God de Vader, Zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Verderop in de Bijbel, in het boek Openbaring staat dit woord pharmakeia nog twee keer. Daar staat het in verband met moord, ontucht en diefstal. Zaken die in de drugswereld vaak voorkomen.

Iemand die blowt, stelt zijn geest open voor de duisternis. De combinatie met het naspelen van moord en doodslag middels videogames, maakt dat je geest hier extra open voor is. Dat daar enge dromen van kunnen komen verbaast mij daarom ook niet zo.

Een ander gegeven rond gamen is dat door het vrij komen van de stof endorfine in je hersenen, de beelden als het ware in je geheugen gegrift worden. De stof endorfine is een lichaameigen stof, maar komt bij gamen, gokken en bijvoorbeeld ook het kijken naar pornografische beelden, in hoge mate vrij. Je kunt zelfs verslaafd raken aan deze “goed-gevoel-stof”. Mensen die lang en veel gamen, kunnen depressief raken van niet-gamen. Hun lichaam reageert hiermee op het tekort aan endorfine. Dit is een lichamelijke vorm van afhankelijkheid.

De combinatie van jezelf openstellen voor de foute kant van de geestelijke wereld en het kijken naar beelden in gewelddadige videogames -die door de zojuist genoemde biologische processen in je geheugen gegrift worden- kan er voor zorgen dat je nachtmerries krijgt.

Mijn advies zou zijn om deze zaken (samen met een dominee of ouderling) in gebed te brengen, het daarmee te belijden aan God en er afstand van te nemen. Dit zorgt er voor dat je de deur naar deze geestelijke wereld sluit. Het bloed van Jezus Christus wast ons schoon van onze zonden en zet ons vrij van dit soort kwalijke gevolgen. Niet uit eigen verdienste, maar uit genade mogen we Zijn volmaakte Offer aannemen, zodat wij waarlijk vrij zijn! Naar mijn idee vraagt het om een bewuste keuze van de persoon in kwestie om deze dingen aan God te belijden en ze zo op te ruimen uit zijn leven. Wanneer wij afval lang laten liggen, komen er vliegen op af. Zo is het ook met geestelijke rotzooi. Dat moet je opruimen voordat er ‘vliegen’ op af komen.

Ik hoop dat je met deze informatie geholpen bent. Moch je nog vragen hebben, stel ze gerust. Gods zegen toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Rob Veenstra, preventiemedewerker,
De Hoop ggz

De Hoop

De Hoop

 • Geboortedatum:
  01-01-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

drugspsychologie
1 reactie
Alphonsus
06-01-2010 / 13:17
Prima en to the point antwoord van Rob Veenstra.
Alhoewel ik gelukkig met beide genoemde aspecten nooit in aanraking ben gekomen, kan ik mij goed voorstellen dat e.e.a. zo werkt.
Het vrijkomen, opruimen en sluiten van deze deur middels gebed is, overigens niet alleen in deze situatie, de enige afdoende oplossing.
De waarheid zal u vrijmaken zegt Paulus en in de oprechte belijdenis van deze gebondenheden zal God je volledig vrijmaken. Hoe dan ook!!

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel uit verschillende kerkverbanden. Ik ben zelf dooplid in de GGiN en mijn vriend komt uit de PKN. N...
18 reacties
06-01-2011
Ik heb een vraag over een beweging van dit moment. Het gaat om de openbaring die ene Jack Winter in 1977 ontvangen zou h...
geen reacties
07-01-2020
Mag ik een vraag stellen over Rom 12:16? In de HSV staat “streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.”...
20 reacties
07-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering