Verkiezing voor ouderlingen en diakenen

Ds. J. Prins / geen reacties

30-09-2009, 11:44

Vraag

Een vriend van mij hoort bij twee PKN-gemeenten. In de ene gemeente zijn ze lid en de andere gemeente gaan ze vaak heen omdat ze er een band mee hebben (waar ik ook lid van ben). De kerk waar ze lid van zijn is ook de plaats waar ze wonen. Nu mijn vraag. Hij komt bijna elke zondag met het gezin in de kerk waar ik ook lid van ben. Nu weet ik dat hij graag iets zou willen doen voor de kerk. Nu is er verkiezing voor ouderlingen en diakenen. Ik wil hem graag voordragen, maar mag dat aangezien hij belijdend lid is van de andere gemeente?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Je kunt, in principe, alleen iemand voordragen die lid is van de gemeente. Een persoon die geen lid is, ook al komt hij iedere zondag twee keer in de kerk, kan niet worden voorgedragen voor een ambt. Tenzij! Zie hieronder.
 
De kerkorde zegt in Ordinantie 3, Artikel 6: "De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente. Slechts per geval en na instemming van het breed moderamen van de classicale vergadering kan de kerkenraad een stemgerechtigd lid van een andere (wijk)gemeente kandidaat strellebn, met het oog op de verkiezing tot ouderling of diaken".
 
Ik hoop dat je vraag zo naar tevredenheid is beantwoord.

Met hartelijke groet en heilbede,
Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

Ds. J. Prins

 • Geboortedatum:
  04-10-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ederveen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Hoewel ik hervormd ben opgevoed, ben ik lang een man van de wereld geweest. Of ik dat nu nog ben is me nog steeds niet d...
2 reacties
30-09-2014
Aan een ouderling van de Gereformeerde Gemeenten. Voor ik deze vraag stel heb ik op internet gezocht of ik het antwoord ...
1 reactie
30-09-2014
Wij weten sinds een jaar dat wij medisch gezien helaas geen kinderen kunnen krijgen. Dit is een groot verdriet voor ons....
6 reacties
30-09-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering