Kan men dan vanuit de hemel op de aarde neerzien?

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

20-08-2009, 09:08

Vraag

Dank voor het antwoord op mijn vraag “Blijdschap in de hemel”. Echter is mijn vraag waarschijnlijk niet heel goed begrepen. N.a.v. Lukas 15 is mijn vraag: Kan men dan vanuit de hemel op de aarde neerzien? Sommigen zeggen ja, n.a.v. Lukas 15, maar op de aarde ziet men dan toch ook verderf? Dat kan toch niet samen gaan met het hemelse leven? Misschien een vraag waarop geen antwoord te geven is met ons beperkte verstand, maar het houdt me gewoon bezig.

Antwoord

Graag ga ik nader op je vraag in.

Of men vanuit de hemel op de aarde kan neerzien zou ik willen onderscheiden in drie aspecten.
 
-De Heere God, de Almachtige, ziet vanuit de hemel op deze aarde. Hij oordeelt het handelen van mensen.
 
-Over de engelen is moeilijker iets te zeggen. Alle aandacht in de hemel gaat uit naar God en Zijn troon waaromheen de engelen Zich als dienaren op de achtergrond bevinden. Wat zij direct weten of hebben "van horen zeggen" weten we niet precies. De bijbel verzwijgt veel meer dan dat zij ons zegt over de engelen. Over hun natuur en over hun kennis weten we bijna niets. Meestal dienen zij de grootheid en majesteit van God in hun onopvallendheid, maar ook wanneer zij een enkele maal heel sterk opvallen (bij hun verschijning aan mensen: de heerlijkheid van de Heere omscheen hen).
 
-Als het gaat om de gelovigen die bij God zijn dan lijkt mij duidelijk dat zij in een andere werkelijkheid verkeren waarin niet gegeten, gedronken, gehuwd, of geleden wordt. Van de aarde weten zij niets.
 
Voor ons geldt dat o.a.: na dezen zul je het begrijpen. Dat sluit overigens een gelovig overdenken en onderzoeken van de bijbel niet uit.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

belijdenishemel
geen reacties

Terug in de tijd

Heeft God de zondeval gewild/gepland? Zo nee, waarom is het dan toch gebeurd? Zo ja, maakt dat Hem niet verantwoordelijk...
1 reactie
20-08-2015
Het Midden-Oosten staat in brand en de christenen worden de dupe. Lees vooral eens het artikel over de Syrische christen...
6 reacties
20-08-2012
Momenteel wordt er veel geschreven en gesproken over homoseksualiteit. Ik lees dan nog wel eens: Seksuele zonden zijn he...
geen reacties
20-08-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering