Kan men dan vanuit de hemel op de aarde neerzien?

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

20-08-2009, 09:08

Vraag

Dank voor het antwoord op mijn vraag “Blijdschap in de hemel”. Echter is mijn vraag waarschijnlijk niet heel goed begrepen. N.a.v. Lukas 15 is mijn vraag: Kan men dan vanuit de hemel op de aarde neerzien? Sommigen zeggen ja, n.a.v. Lukas 15, maar op de aarde ziet men dan toch ook verderf? Dat kan toch niet samen gaan met het hemelse leven? Misschien een vraag waarop geen antwoord te geven is met ons beperkte verstand, maar het houdt me gewoon bezig.

Antwoord

Graag ga ik nader op je vraag in.

Of men vanuit de hemel op de aarde kan neerzien zou ik willen onderscheiden in drie aspecten.
 
-De Heere God, de Almachtige, ziet vanuit de hemel op deze aarde. Hij oordeelt het handelen van mensen.
 
-Over de engelen is moeilijker iets te zeggen. Alle aandacht in de hemel gaat uit naar God en Zijn troon waaromheen de engelen Zich als dienaren op de achtergrond bevinden. Wat zij direct weten of hebben "van horen zeggen" weten we niet precies. De bijbel verzwijgt veel meer dan dat zij ons zegt over de engelen. Over hun natuur en over hun kennis weten we bijna niets. Meestal dienen zij de grootheid en majesteit van God in hun onopvallendheid, maar ook wanneer zij een enkele maal heel sterk opvallen (bij hun verschijning aan mensen: de heerlijkheid van de Heere omscheen hen).
 
-Als het gaat om de gelovigen die bij God zijn dan lijkt mij duidelijk dat zij in een andere werkelijkheid verkeren waarin niet gegeten, gedronken, gehuwd, of geleden wordt. Van de aarde weten zij niets.
 
Voor ons geldt dat o.a.: na dezen zul je het begrijpen. Dat sluit overigens een gelovig overdenken en onderzoeken van de bijbel niet uit.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

belijdenishemel
geen reacties

Terug in de tijd

Gelukkig mag ik weten dat ik vrijgekocht ben door het bloed van mijn Zaligmaker. Toch twijfel ik er wel eens/geregeld aa...
1 reactie
20-08-2010
Een poos geleden heb ik via een datingsite een vrouw ontmoet. We hebben een paar keer afgesproken en we hadden het weder...
2 reacties
21-08-2019
Mag je bidden: “Heere, laat mij dan zien dat U in mij werkt, door mij vandaag vruchten te laten voortbrengen! Laat mij v...
7 reacties
20-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering