Stenen muur

Ds. J.J. Tigchelaar / 8 reacties

27-07-2009, 19:07

Vraag

De afgelopen anderhalf jaar heb ik heel veel tegenslagen te verwerken gehad in mijn (jonge) leven. Mijn verkering is uitgegaan, het liep niet meer, ik heb bijna twee jaar een relatie gehad, thuis is het ook vaak moeilijk. Ook heb ik besloten met mijn studie te stoppen. Wel ben ik er altijd erg sterk onder geweest. Ik merk aan mezelf dat ik alle emoties heb opgekropt en deze weken komen ze er allemaal uit. Eigenlijk ben ik nu pas aan het verwerken en dat is heel zwaar. Ik zie het elke dag weer als 'overleven' en heel veel verdriet hebben en vragen aan God waarom het juist bij mij gebeurt. Bij mijn vrienden lijkt het vaak zo goed te gaan. Zij hebben in mijn ogen alles wat ze nodig hebben; een goede baan, lieve vriend/man en een leuk huis. Ik gun het ze van harte en ben echt niet jaloers, ik heb alleen vragen waarom zij wel en ik niet. Ik vraag God al jaren lang oprecht elke dag om een nieuw hart. Helaas lijkt het of ik tegen een stenen muur aan praat. Ik vraag ook vaak aan God of Hij iets duidelijk wil maken van Zijn weg. Ik weet met mijn verstand dat God het beste met mij voor heeft, maar mijn gevoel zegt zo vaak anders! Kan iemand mij helpen?

Antwoord

1. Ik pik uit de vraag eerst het woord “gevoel” op. Het gaat hier om het gevoel van twijfel. Twijfel komt op wanneer we niet (meer) zeker zijn van bepaalde zaken. De enige remedie is dan te zoeken naar wat wel zeker is. Niet mijn gevoel en ervaring, maar Gods goedheid en belofte, in zijn Woord ons bekend gemaakt. Wanneer ons gevoel en/of geloof schijnt te botsen met de beloften van God is er sprake van beproeving. En beproeving is een moment van geloofsaanvechting, dat tot doel heeft gelovigen te versterken in hun leven met God. De aanvechting van Job is daar een klassiek voorbeeld van.

2. Ik noem met opzet Job. In moeilijkheden zien we bijna altijd naar anderen die het beter hebben. In de vraag wordt gewezen op ogenschijnlijk gelukkige vriendinnen. We kijken echter liever niet naar anderen die het veel slechter hebben. En stellen dan ook niet de vraag, waarom zij wel moeten lijden en ik niet. De geschiedenis van kerk en zending en gelovigen is vol van mensen met soms verschrikkelijke tegenslagen en lijden. En die toch vol hielden en niet twijfelden. Vooral ook mogen we niet vergeten te zien op onze Heiland, die onschuldig onvoorstelbaar vreselijk moest lijden. Daarmee vergeleken is onze beproeving niet weg, maar wel terug gebracht tot de juiste proporties. Hebben wij recht op een rustig leven? Het volk van Israel moest veertig jaar de woestijn door. Lees maar na wat ze toen meemaakten.

3. Dan schrijft de vraagsteller dat ze al jaren lang bidt om een nieuw hart. Het krijgen van een nieuw hart houdt een diep ingrijpende verandering in. Maar die verandering vindt  in onze ervaring niet opeens en ongestoord blijvend plaats. Je moet en kunt er niet passief op wachten. Zou het niet  zo kunnen zijn dat de beproeving een weg is waardoor God dat nieuwe hart geeft? Het nieuwe is dan dat we leren geloven en vertrouwen in Gods vaderlijke zorg. Beproeving wil zelfkennis geven, wil duidelijk maken wat we echt nodig hebben. Gaat het ons om een leven zonder tegenslagen of om een leven uit genade met onze Vader en verlosser. En met dankbare gehoorzaamheid. In Deuteronomium 8:1 wordt dat hele process in één zin samengevat.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

8 reacties
Roozemond
27-07-2009 / 19:59
Als ik moe bent van het strijden
En ik weet het echt niet meer
Fluistert Iemand in mijn moede geest
Leg toch je wapens neer
Kijk eens waar je op vertrouwde
Merk je daar nu nog iets van?!
Het was voor jou toch zoveel beter
Als je aan Mijn zijde kwam

Dan houdt ik mijn hoofd gebogen.....
En dan slaat de twijfel toe,
Strijd al zolang in Gods Legermacht
Maar ik ben ook zo moe!
Maar dan komt een Stem van boven
Moede pelgrim Ik ben hier!
Hou je hoofd gericht naar boven
En de hemel in 't vizier

Alleen de Heere God kan jou helpen, maar Hij werkt heel vaak via mensen, via de middellijke weg zeg maar. Zo ook nu. Ik wil je met alle liefde helpen!

Misschien fijn om te weten.. ik ben een jonge vrouw van 23 jaar.... mijn beroep is leerkracht op de basisschool.....

Ik kijk uit naar je mail!
Weet dat ik voor je bid!

a.roozemond@xs4all.nl
Roozemond
27-07-2009 / 20:01
Excuus, ik was weer eens te vlug: 'bent' moet ben zijn!
muurbloempje
27-07-2009 / 21:20
Ik (24 jr) weet ook wat het is om tegenslag te krijgen. Er kwam bij mij nog van alles over heen... als of het nog niet genoeg was, kregen we nog meer. Maar God wilde dat wij naar Hem kwamen, met al onze nood.
God werkt vaak door tegenslagen. Ook al is dat op dit moment moeilijk te zien en te begrijpen! Gods wegen zijn uiteindelijk veel beter dan onze wegen!
God zegene je, en ik hoop dat Hij deze weg wil zegenen tot Zijn eer en jou heil!
Bergen
27-07-2009 / 22:16
De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang,
Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem Hij zal het maken
Leg alles voor Hem neer, ken Hem in al je wegen!!!!
veel sterkte!
eduard1
28-07-2009 / 17:25
Ik wil je graag, ook in praktische zin, met gebed, met raad en daad terzijde staan en de weg wijzen.
iemand
28-07-2009 / 23:05
Hoe pijnlijk herkenbaar wat je schrijft.
Elke dag overleven... inderdaad. Je ziel schreeuwt van binnen: Heere, trek mij! Help me. Hoe lang moet ik nog zo leven?
Mensen kunnen je tips geven, of bijbelteksten. Maar soms komt dit zo verkeerd over, hoe goed bedoeld ook. Of men tegen iemand met gebroken benen zegt: ik raad je aan om te lopen!
Alsof je nog geen mailadressen genoeg hebt: iemand_2009@live.nl
Een lotgenoot
Daphne
30-07-2009 / 15:50
Heel veel sterkte!
schweitzer1982
01-08-2009 / 18:48
Lees de laatste verzen van psalm 27, vers 13 en 14 en eventueel klaagliederen 3.
Het zijn prachtige stukken, die een mens de blik weer naar God doen toewenden.

Terug in de tijd

Wat zijn de bezwaren tegen NLP (neurolinguïstisch programmeren)? Ik heb in de vragen gezocht, maar het wordt alleen soms...
1 reactie
29-07-2019
Ik heb een vraag over het volgende. Ik heb al een poos last van de volgende klachten: erge vermoeidheid, pijn in handen ...
6 reacties
27-07-2012
In Exodus 32:14 staat: “Toen berouwde het den Heere over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen doen.”...
geen reacties
27-07-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering