Geweten spreekt niet

Ds. J.D. Heikamp / 3 reacties

07-07-2009, 16:23

Vraag

Aan Ds. Heikamp. Ik maak me wel eens zorgen als mijn geweten niet meer spreekt. Af en toe heb ik het wel, als er iets ernstig gebeurt, of een ernstige preek, maar mag ik dit wel zien als geweten? Of als ik iets doe als ik weet dat het eigenlijk niet goed is, dus stiekum, die onrust... Misschien een rare vraag; ben nogal in mezelf gekeerd.

Antwoord

Ik vind het helemaal geen rare vraag die u stelt. Het geweten wordt wel vergeleken met een rinkelende bel voor een spoorwegovergang. Hij waarschuwt voor een aanstormende trein. We weten dat we dan niet nog even snel de overweg over mogen steken met alle gevolgen van dien. Zelf gebuikt u enkele voorbeelden die een bewijs zijn dat uw geweten niet is toegeschroeid met een brandijzer of zo. Vooral het onder een ernstige preek of een aangrijpende gebeurtenis wordt het geweten aangesproken.

Ofschoon u meent nogal in uzelf gekeerd leven te leiden, is het kloppen op het geweten een roepstem van God om tot Hem weder te keren in de weg van het gebed en de zonde te laten en te haten, want die zal barmhartigheid geschieden. U bent bang dat uw geweten niet meer spreekt, maar de Heere spreekt nog d.m.v. Zijn Woord: “Ik heb geen lust gehad in uw dood, maar daarin vind ik luist dat ge u bekeert en leeft.”

De Heere schenke u daartoe Zijn Heiligen Geest, Die Gods Woord verklaart en toepast in het hart van zondaren, die Hij lief heeft met een eeuwige liefde.

Met hartelijke groeten,

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

geweten
3 reacties
Roozemond
08-07-2009 / 11:02
Een liefdevol doch dringend advies.....
Klas net het volgende stukje in het boek: Bekering, ook voor jou?, van ds Vreugdenhil: Een dringende aanspreektitel. Salomo, de Opperste Wijsheid, God Zelf zegt tegen jou: Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart! Geef je hart aan mij, dan ben je gelukkig. Luister eens naar Mij. Ik heb recht op jou. Je bent niet vrij om te doen en te laten wat je wilt, je bent van Mij. Mijn zoon, Mijn dochter, je behoort Mij toe. Je bent in Christus geheiligd. In Zijn grote liefde heeft God ons afgezonderd van de wereld en behoren we tot de gemeente des Heeren, tot de kinderen van het verbond. Voel je aan hoe deze tekst is bedoeld? De Heere slaat als het ware Zijn arm om je schouder heen. Hij geeft je raad. Hoe vertrouwelijk komt de Heere tot ons. Kijk Me eens aan, zegt God. Geef Mij uw hart. Hou jij echt van Mij?

Wat als je niet gedoopt bent? Dat is geen belemmering voor God!!!

Ja maar, mijn hart is zo vuil! Geef het maar zegt God, Ik weet er raad mee. Kom maar, geef het maar. Als Ik zeg: Geef Me je hart, dan weet Ik wie je bent.

We hebben geen excuus. Geef Mij je hart staat in de gebiedende wijs. De Heere zegt: dat moet je doen. De Heere wil bij jou binnenkomen in je leven. Hij zegt: laat Me toch niet tevergeefs kloppen op je hart. Sus je sprekende geweten niet! Leg het open voor God en heb de Heere lief.

Ja maar, kan een mens dat wel? Zo vrijwillig je hart aan de Heere geven, uit jezelf, kan dat? De Heere vraagt het. Ja maar .......!! Zo begint het ongeloof altijd. Wat verbergen we vaak onze onwil achter onze onmacht. Heden staat de Heere voor je. Hij kijkt dwars door je heen. Geen enkel excuus heb je meer als je het niet doet. Hij kijkt tot in de verste schuilhoeken van je hart en Hij weet al je redeneringen, zoals ' een mens kan het niet' e.d. Je zegt: ik kan het niet. Weet je waarom? Omdat je het niet wilt. Dat is het probleem. Want we geven ons hart wel aan de zonde en aan de dienst van de wereld en misschien wel 100 x aan de duivel. En als het er dan over gaat dat we moeten vallen voor de goedheid van God, dan zeggen we opeens: Dat kan een mens niet. Voel je dat die redenering niet klopt?

Oeps, het is een heel verhaal geworden.... Ik had behoefde om dit te delen omdat het evangelie vaak zo verpakt wordt gebracht....

Lieve vraagsteller/vraagstelster: Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk Woord, verhard u niet maar laat u leiden!

Gods zegen!
Roozemond
08-07-2009 / 11:06
Ik bedoelde behoefte i.p.v. behoefde!
Alphonsus
08-07-2009 / 11:32
Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Een oproepende en gebiedende tekst (oproep).
Maar blijven wachten totdat de Heere komt, helpt je niet veel verder.
Natuurlijk zijn er situaties te melden waarin God krachtdadig ingrijpt in het leven van een mens. Hij is immers autonoom.
Doch de weg van”het naderen tot Hem”, gedreven door het sprekende geweten welk OOK een werk van God is, is een weg die God met velen van ons bewandeld.

Het inwendig voelen niet meer werkelijk vrij te kunnen leven onder de zonde of met de zonde is een genadegave van God. Het is God Die je hierdoor trekt tot de roepende Christus: Komt allen tot mij en ik zal u rust geven.

Paulusbekeringen zijn uiterst zeldzaam. Timoteus mocht vanaf zijn kinderjaren God kennen mede door de godsvruchtige opvoeding van zijn moeder.

Laat je NOOIT misleiden door z.g. Christenen die zeggen dat een bepaalde volgorde van bekering absoluut noodzakelijk zou zijn.
Als het aan de duivel ligt zal hij alles aanwenden om je van het heil in Christus weg te houden.

Geef hem deze overwinning niet en ga vrijmoedig naar de troon van Gods genade, alwaar alle hemelse zegeningen aanwezig zijn. De Heere weet dat exact te “kiezen” wat jij in jouw situatie nodig hebt. Hij zal het je schenken. Ja, inderdaad, Hij zal het dan doen!!!!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over een situatie die niet alledaags is en die ik hier meer tegenkom. Ik woon op Aruba met mijn gezin. ...
7 reacties
07-07-2010
Graag zou ik uit de mond (in dit geval het toetsenbord) van een predikant een antwoord horen op de volgende vraag: Waaro...
geen reacties
07-07-2008
Ik heb mogen ervaren dat God er was in mijn leven, Zijn liefde geproefd, Zijn nabijheid ervaren. Er is toen veel verande...
2 reacties
07-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering