Wat moet je doen als je niet meer wilt leven?

M. (Michel) van Heijningen / geen reacties

06-05-2009, 00:00

Vraag

Wat moet je doen als je niet meer wilt leven?

Antwoord

Beste vriend(in),

Je vraag is denk ik maar met één advies te beantwoorden: ga praten! Praten met mensen en praten met God (bidden).

Het is van het allergrootste belang dat je dit gevoel/ deze gedachte niet voor jezelf houdt. Op een één of andere manier zie je het leven niet meer zitten, heb je geen vooruitzicht en geen hoop. Misschien is daar een speciale oorzaak voor aan te wijzen, misschien ook niet, maar zijn het alle omstandigheden in je leven die je dit gevoel geven.

Het is belangrijk om dit met anderen te delen. Denk dan aan professionals (huisarts, hulpverlener), kerkelijke leiders en eventueel één of twee goede vrienden. Spreek je dan helemaal uit en luister ook naar eventuele adviezen die je krijgt. Als je op dit moment helemaal niet weet bij wie je terecht kan, mag je ook via deze site mijn privé gegevens opvragen en dan mag je mij benaderen.
Waarschijnlijk lucht het gesprek met anderen je al op en zal hun reactie en meeleven je goed doen. Je gaat, hoop ik dan beseffen dat ook jou leven zinvol is, ook al zie je dat niet op dit moment.

Praat ook met God. Bid en vertel Hem alles wat er in je hart leeft. Stort je hart voor Hem uit. Hij is je Maker. Hij heeft jou bedacht. Hij heeft jou gewild en alleen al daarom heeft je leven zin! In Jezus is Hij ook Degene die je leven weer nieuwe inhoud en doel wil geven. Hij wil dat jij voor eeuwig zalig wordt! Daarvoor gaf Hij Zijn Zoon. En Jezus is opgestaan en daarom is ons leven niet zinloos. In 1 Korinthe 15 komt de gedachte van zinloosheid ook aan de orde. Door Pasen mogen we echter zeggen: ons leven is niet ijdel/ zinloos in de Heere (vs. 58). De zin van ons leven ligt niet in ons, maar buiten ons (citaat K. Exalto). Zie op Jezus.  Laat je door Hem redden en troosten. God doorziet de moeite en het verdriet van dit leven, opdat we het in Zijn Hand geven (Ps. 10 : 14).

Lees ook eens het verhaal van Elia. 1 Koningen 19. Ook Hij wilde sterven. God had echter nog een taak voor hem. Juist na deze zware ‘dip’ mag Elia God op een bijzondere manier ontmoeten, in een zachte stilte.

Nog een woord van Luther, die zelf heel veel last heeft gehad van aanvechtingen en dus ook lang niet altijd levenslust bezat: “tegen de duivel (met zijn aanvechtingen) moet men zeggen: ik heb mijn bezigheden, vandaag geen tijd, ik moet vandaag vrolijk zijn, kom morgen maar weer eens terug. En dat moet u, als het nodig is, morgen weer zeggen, en overmorgen nog eens, totdat hij ophoudt. De duivel moet men schertsend ernstig nemen. Tegen deze humor is hij niet opgewassen.”

Zelfmoord is geen oplossing. De duivel kan je dat voorspiegelen. Alles is dan achter de rug, dat lijkt alleen maar zo. Er is een betere oplossing. Verlossing door Jezus

Nogmaals, ik weet de oorzaken niet van deze gedachte, ik kan je geen pasklare oplossing geven, maar ik kan je alleen verwijzen naar Hem die geen bidder laat staan. Ik zal voor je bidden en roep andere lezers van deze vraag en dit antwoord ook op datzelfde te doen!!

Met vriendelijke groet,
Michel van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

M. (Michel) van Heijningen

 • Geboortedatum:
  08-06-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dorkwerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  * kerkelijk werker in Dorkwerd (Gn) en Wijnjewoude (Fr.)

Tags in dit artikel:

psychologie
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan het eigenlijk dat er in de geschiedenis van de blindgeborene aan Jezus werd gevraagd: "Wie heeft er gezondigd, d...
1 reactie
06-05-2010
Waarom zijn ze er in de zware kerken zo op gebrand om de 'leer' erin te stampen? Mijns inziens kun je dan niet meer onbe...
6 reacties
06-05-2010
Ik heb een vraag over een slaapdrankje. Het heet slaapjuice en je kunt het kopen via de website care4sleep.com. Het schi...
geen reacties
06-05-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering