Is het zondig om te bidden of je kracht mag ontvangen om te stoppen met bijvoorb...

Ds. M.A. Kuyt / geen reacties

25-04-2009, 00:00

Vraag

Is het zondig om te bidden of je kracht mag ontvangen om te stoppen met bijvoorbeeld nagelbijten als je het uit jezelf niet kunt? Maar het is toch misschien meer een kwestie van wilskracht? Ik weet wel van catechisatie dat God hier geen andere dingen om hoeft te laten, enz. (Hellenbroek), maar ik voel me dan een beetje een zeur. Hetgaat bij mij veel meer om aardse dingen dan om eeuwige dingen. Dat is gelijk mijn tweede vraag: hoe kan ik hier verandering in aanbrengen als ik nog steeds op het leven nu gericht ben? Dat brengt mij bij mijn derde vraag. Hoe kan dat nu, in de  wereld maar niet van de wereld? Wat is dat, in de praktijk? Bedankt.

Antwoord

Om bij de eerste vraag te beginnen. We mogen de Heere voor alle dingen in ons leven vragen, die recht en billijk zijn. Ik denk aan de tekst: “Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken” (Spreuken 3:6). Ook als het gaat om nagelbijten en andere zaken in ons leven waar we last van hebben. Tegelijkertijd heeft het ook te maken met wilskracht zoals je zelf al stelt. Als het gaat om (verkeerde) gewoonten dan moeten we ook de middelen te baat nemen om van die gewoonten af te komen. Je kan je afvragen: heeft een bepaalde gewoonte met spanningen te maken in je zelf? Ben je onrustig? Is er onvrede? We kunnen wel bidden of God Zijn kracht wil geven maar als we de diepere oorzaak niet vinden waarom we bepaalde dingen doen, komen we in de regel niet van onze gewoonten af. Gewoonten zijn heel taai. Laatst las ik in de krant van een gedragsdeskundige/manager  dat de mens slechts voor 5 procent te veranderen is. Dus heb er niet al te hoge verwachtingen van dat je bepaalde gewoonten in korte tijd kwijtraakt. Probeer eens wat te lezen over de oorzaak van bepaalde gewoonten en probeer ze dan -met Gods hulp- te bestrijden.
 
Je schrijft dat je bij je zelf constateert veel met aardse dingen bezig te zijn. Vanuit onszelf zijn we dat altijd. We zijn uit de aarde aards. En de psalmdichter zegt: mijn ziel kleeft aan het stof. Maar daar laat hij het niet bij. Hij bidt ook tot God: “Maak mij levend naaar Uw Woord.” Dat betekent niet, dat alle dingen van deze aarde verkeerd zijn. God heeft ons een plaats op aarde gegeven en een taak. Als we er maar niet in opgaan en doen alsof er niet meer is. De dingen van deze wereld gaan immers voorbij.

In de Heid.Catechismus lezen we in vraag 118:  “Wat heeft God ons bevolen van Hem te bidden?” En dan luidt het antwoord: “Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft.” Naast de geestelijke behoeften zijn er ook de lichamelijke behoeften. Die horen bij ons aardse leven. Maar als we zien welke plaats deze aarde behoeften innemen in het Onze Vader, dan zien we dat deze aardse zaken (Geef ons heden ons dagelijks brood) niet los staan van de vergeving van zonden en van de bede om Gods koninkrijk. Dus: we hoeven niet van het aardse leven af te zien maar we moeten proberen om ons aardse leven altijd in een hoger licht te zien. In het licht van Gods koninkrijk. Dan worden veel dingen van deze aarde, waar we ons zo druk over kunnen maken, betrekkelijk. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, zo heeft de Heere Jezus Zijn discipelen geleerd. Wie dat Koninkrijk ingaat door genade die is wel in de wereld maar niet meer van de wereld. Die is onderdaan van Gods koninkrijk. En staat tegelijk met twee voeten op deze aarde.

Zo staat een christen in deze wereld, terwijl hij/zij niet van deze wereld is. Dat laatste kan alleen gezegd worden als we het eigendom van de Heere Jezus zijn. Dan zijn we niet van de wereld maar van Hem Die de wereld heeft overwonnen. Als we de Heere niet kennen dan kunnen we wel proberen om allerlei dingen in ons leven te veranderen, maar het blijft aan de buitenkant. Want het is de Heilige Geest Die het leven van hen die Christus volgen vernieuwt van binnenuit. Als die Geest niet in ons is en niet in ons werkt, dan blijven we aardsgericht en komen we niet verder dan de dingen van deze wereld. Niet van de wereld zijn betekent dus niet: fatsoenlijk leven, verkeerde gewoonten bestrijden en netjes zijn. Er zijn genoeg nette mensen maar als hun hart niet vernieuwd is en zij wedergeboren zijn door het geloof in Christus, dan zijn ze nog volop werelds. En leven ze volop naar het schema van deze wereld.

Daarom: zoek het Koninkrijk van God. Als je dat Koninkrijk ingaat door Hem Die de Weg, de Waarheid en het Leven is, zal Hij je Zijn Geest geven, waardoor je leven verandert. Voor het oog heel langzaam, want de allerheiligsten hebben een klein beginsel van de ware gehoorzaamheid, maar toch... al zie je dat zelf niet zo duidelijk, anderen zien het in je leven dat de Bijbel voor je is opengegaan en dat je wil leven naar Zijn Woord.  Dan kun je niet meer opgaan in de wereld. Dan word je geweten gescherpt waardoor je zegt: dit kan ik niet meer doen. En dat mag ik wel doen. Zo ga je Gods geboden doen uit dankbaarheid. Uit wederliefde. Want Gods dienst is een liefdedienst.

Dat wens ik je van harte toe.           

Ds. M. A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

Ds. M.A. Kuyt

 • Geboortedatum:
  17-04-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijk en Aalburg
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Kun je klaarkomen als vrouw direct herkennen? Kun je twijfelen of je al wel eens bent klaargekomen of is dat een gevoel ...
geen reacties
25-04-2007
Al jaren ben ik bezig met het in kaart brengen van de stamboom van mijn familie. Het is prachtig om te zien hoe de lijn ...
2 reacties
25-04-2013
Welk boek heeft volgens u de joden het meeste leed berokkend, de Koran, de Bijbel, of Mein Kampf?
geen reacties
25-04-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering