Weinig aandacht voor levensheiliging

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

15-11-2003, 00:00

Vraag

Waarom wordt er in de Gereformeerde Gemeenten zo weinig aandacht gegeven aan levensheiliging? De noodzaak van geloof en bekering neemt (terecht) een grote plaats in. Maar waarom worden er zo weinig handvatten gegeven voor een heilige levenswandel. En als het over je levenswandel gaat, blijft dat vaak steken bij zaken als media en de lange broek.

Antwoord

Ik denk dat het plaatselijk behoorlijk verschillend ligt hoeveel aandacht er geschonken wordt aan levensheiliging. De catechismus noemt ons drie stukken die gekend moeten worden tot zaligheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid moeten evenwichtig in de prediking aan de orde komen. Ten diepste gaat het God om het derde stuk, namelijk het stuk van de dankbaarheid, of anders gezegd: de dagelijkse bekering (zondag 33) of de levensheiliging. De eerste twee stukken kunnen natuurlijk levenslang niet gemist worden. Ik denk echter dat je niet algemeen kunt zeggen dat in heel de Ger. Gem. op het eerste en tweede stuk te veel en op het derde stuk te weinig nadruk wordt gelegd.

Praktische handvaten voor de levensheiliging zijn heel nodig. Daar heb je gelijk in. En dat gaat niet in de eerste plaats om uiterlijkheden, maar om onze innerlijke houding tegenover God en onze naaste: liefde, offerbereidheid, enz.

Als de vrucht van de Geest (Gal. 5:22) niet of nauwelijks aan de orde komt, is de prediking eenzijdig. Dat kan ik voor jouw situatie niet beoordelen. Als je dat vindt, moet je dat bespreken met degenen, die verantwoordelijk zijn voor de prediking.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

heiliging
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag aan iemand die de Hebreeuwse taal machtig is. Nu hoorde ik onlangs dat er in Exodus 20 (vers 8 tot 11) bij het...
geen reacties
15-11-2012
 Ik heb een hele actuele vraag. Maakt de moord op Theo van Gogh niet duidelijk dat moslims zeer overtuigd zijn van hun g...
geen reacties
15-11-2004
Hoe moet ik Spreuken 13:24 opvatten/lezen? Daar staat: “Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem. Wie hem liefheeft, tuc...
3 reacties
15-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering