Uitvaartverzekering

Ds. W. Arkeraats / Geen reacties

28-03-2009, 00:00

Vraag

Uitvaartverzekering. Kan dit, mag dit? Mijn vriend en ik hebben allebei nauwelijks kunnen sparen en we willen trouwen. We willen niet afhankelijk van de familie zijn, ook niet wat betreft onze uitvaart.


Antwoord

Beste vragenstellers,

Wat jullie vraag betreft, wil ik twee dingen onderscheiden: de vraag of een verzekering als zodanig aanvaardbaar is en vervolgens de vraag, of dit ook van toepassing is op de kosten van een begrafenis. Tussen haakjes: Ik gebruik liever het woord “begrafenis” dan het woord “uitvaart”.

Persoonlijk zie ik een verzekering niet als in strijd met Gods voorzienigheid. We kennen verschillende vormen: dekking van de kosten van ziekte, van wettelijke aansprakelijkheid, van het afbranden van een woning. Formeel zou je kunnen zeggen: daar hoort een begrafenis gewoon bij! Toch zie ik een verschil, maar ik zeg erbij, dat hier ook gevoelsmatige argumenten bijkomen. Daar is overigens niets op tégen. Ik probeer de argumenten wat te ordenen.

Wat betreft ziekte en aansprakelijkheid moeten we nuchter vaststellen dat dit om bedragen kan gaan die we eenvoudigweg nooit kunnen opbrengen. Een grote operatie, een ongeluk dat we veroorzaken, het zijn gebeurtenissen, die we niet kunnen opvangen.

Ten aanzien van een begrafenis ligt dit anders. Daarbij gaat het wel om een groot bedrag, maar het blijft toch ook weer binnen bepaalde grenzen. En nu kom ik tot een gevoelsargument: ik zie “rouw” en “trouw” heel sterk aan elkaar verbonden.  De trouwdag is een feestelijk gebeuren, tegelijk omgeven door een heilige ernst: er zal ook weer een einde aan komen. Voor onze trouwdag reserveren we nogal wat; dat is ook goed en zo mogen we dat ook voor ons levenseinde doen. Ik zie het dan ook niet als verkeerd als je jaarlijks een bedrag opzij legt voor je begrafenis. We mogen dat -denk ik- zelfs onze plicht noemen. Daarbij hoop je van harte, dat je lange tijd door de Heere bewaard zult worden en de gelegenheid zult hebben, een reserve op te bouwen. En verder: is het verkeerd, om in een uitzonderlijke situatie op anderen te mogen terugvallen? Samenvattend wil ik ook zeggen: het mag ook een éér zijn je zo nodig bepaalde dingen te ontzeggen, om iets te kunnen reserveren voor láter. Overigens is het goed, om hierover na te denken en niet zorgeloos te leven.

Vanzelf begrijp ik dat ik niet van jullie concrete situatie afweet en ook niet van je familieleden. Elke concrete situatie is weer anders. Voor de beantwoording van jullie vraag raadpleegde ik een aantal sites. Ik ontdekte dat de premies (soms levenslang) niet bepaald láág zijn. In een aantal gevallen wordt ook gestimuleerd dat de desbetreffende maatschappij zelf ook de ‘uitvaart’ verzorgt, wat niet altijd als positief ervaren wordt. Als je ertoe overgaat is het dus zinvol je eerst heel goed te oriënteren.

Ik heb geprobeerd, jullie vraag eerlijk te benaderen en je zult begrepen hebben, dat ik op het punt van dit type verzekering heel terughoudend ben. Ik hoop dat ik wat aan de meningsvorming heb mogen bijdragen.

Veel vreugde toegewenst bij de voorbereiding van de trouwdag met daarbij de bede, dat je vele jaren zult ontvangen onder de zegenende hand van de Heere.

Ds. W. Arkeraats

Lees meer artikelen over:

verzekering
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. Arkeraats

 • Geboortedatum:
  09-08-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hardinxveld Giessendam
 • Status:
  Actief
133 artikelen
Ds. W. Arkeraats

Bijzonderheden:

Emeritus


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag n.a.v. Job: Job is een rechtvaardig man en zelfs nadat alles hem wordt afgenomen, blijft hij getrouw. In de redevoeringen met zijn vrienden is hij overtuigd van zijn onschuld. Hij daagt de H...
Geen reacties
28-03-2011
Als je het in de jeugdvereniging van je eigen kerk niet naar je zin hebt en niet opgebouwd wordt in je geloof, en bij de jeugdvereniging van een ander kerkverband in diezelfde plaats wel, mag je dan n...
Geen reacties
28-03-2004
Ik las net het antwoord van ds. M. J. Paul over die zoutlamp. Ook ik heb een zoutlamp in huis. Gewoon gekocht bij de Gamma. Ik heb nooit geweten dat er een verkeerde sfeer omheen hangt. Dat lees ik pa...
Geen reacties
28-03-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering