(...) Het is immers door onze zonden dat we moeten sterven en daarom zou je niet...

Dr. C. A. van der Sluijs / geen reacties

03-03-2009, 00:00

Vraag

Ik hoorde pas iemand zeggen dat als iemand overleden is van wie niet zeker is of hij/zij bekeerd was in zijn leven op aarde -en het dus niet zeker is waar de ziel van de mens heen is- dat je dan niet boven de overlijdensadvertentie mag zetten: “De Heere heeft weggenomen onze...” Het is immers door onze zonden dat we moeten sterven en daarom zou je niet mogen zeggen dat de Heere heeft weggenomen. Klopt dit? Zijn er nog andere verklaringen waarom je dit niet zou kunnen of mogen zeggen?

Antwoord

Gewaardeerde vraagsteller,

Je probleem ten aanzien van de formulering “De Heere heeft weggenomen...”, boven een rouwbrief, ontstaat omdat je deze formulering alleen positief opvat. Zoals van Henoch vermeld wordt dat hij “met God wandelde en hij was niet meer, want God nam hem weg” (Gen. 5:24). En bij het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt” (Joh. 17:15), en in dit geval gaat het dan over de Kerk of de ware gelovigen.

Maar dit woord “wegnemen”  wordt ook gebruikt in negatieve zin als het gaat om ongelovigen. Denk aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, waar van degene die geen bruiloftskleed aan had gezegd wordt: “neem hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis” (Matth. 22:13). Dus in alle gevallen behoudt God het recht om weg te nemen op welke wijze dan ook.

Maar het werkelijke probleem schuilt hierin dat wij zo graag zo veel mogelijk oordelen over hen die heengaan. En om je dan maar niet te vergissen begint natuurlijk de formulering te  wegen. En van het oordelen over de overledene komt het dan vaak weer tot een veroordeling van elkaar. Het beste is de formulering zo algemeen mogelijk te houden. En daartoe behoort nu juist dit woordje “wegnemen.”

Ik hoop je zo een beetje te hebben geholpen. Het belangrijkste is echter dat je zelf oog hebt voor het Lam van God, van wie Johannes getuigt dat Hij de zonde van de wereld wegneemt” (Joh. 1:29).

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee Pieters. Via Refoweb gaf u op deze vraag een kort antwoord. Kunt u mij hier ook Bijbelteksten geven waar...
geen reacties
03-03-2014
Ik ben bang dat we de Bijbel niet serieus genoeg nemen als christenen. Als er bijvoorbeeld staat dat je je hand/voet/oog...
geen reacties
03-03-2008
Gaat de geestelijke wapenrusting (Efeze 6) over de strijd van één persoonlijke gelovige tegenover de duivel, of over ove...
geen reacties
03-03-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering