Er hebben in mijn leven bijzondere geloofssituaties plaatsgevonden. Maar ik blij...

Ds. P. Molenaar / geen reacties

09-01-2009, 00:00

Vraag

Er hebben in mijn leven bijzondere geloofssituaties plaatsgevonden. Maar ik blijf maar twijfelen of dit nu écht Gods werk is of dat ik het mijzelf heb aangepraat. Ik heb het hier met verschillende mensen over gehad, maar de meningen zijn verschillend. De één vindt dat ik erop moet vertrouwen dat het van God is, terwijl de ander zegt dat ik er achter moet komen door bijv. het gebed. Hoe kan ik nu écht die zekerheid ontvangen?

Antwoord

Beste vrienden,

Het is vrij moeilijk om op deze vraag een direct antwoord te geven. Ik weet namelijk niet wat er geestelijk in je leven heeft plaats gevonden en welke weg de Heere met je gegaan is. Die geloofsweg is zoals Brakel stelt in de Redelijke Godsdienst in de wedergeboorte altijd wonderlijk. Brakel is in dat hoofdstuk over de wedergeboorte zeer voorzichtig om een bekeringsweg te stileren voor Gods kinderen. Niet dat ik direct behoefte heb om je geestelijk te onderzoeken, maar het is moeilijk dan antwoord te geven hoe je bepaalde dingen in het  geestelijk leven  van anderen moet beoordelen, die je niet kent en van wie je ook niet weet hoe hun levensgeschiedenis is.

Er zijn wel bepaalde lijnen aan te geven in het geestelijke leven. In de eerste plaats: de ervaring van de vastheid van het geloof kan alleen zijn fundament vinden in het Woord Gods. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor uit het Woord Gods (1 Korinthe 15). De Heere geeft vaak antwoord door de prediking. Daarom is het ook voor ons nodig om biddend  onder het Woord op te gaan. Een predikant, die niet afweet van onze situatie, kan soms op een wonderlijke wijze antwoord geven vanuit het Woord op bepaalde situaties. Immers elke kerkdienst is, als het goed is de werkplaats van de Heilige Geest, Die biddend ingewacht mag worden door de voorganger en ook door de gemeente. We moeten oppassen om, wat het werk Gods in ons leven betreft,  af te gaan op wat mensen zeggen. Ook wat kinderen Gods zeggen moet altijd getoetst worden door het Woord Zelf. De Heilige Geest wil juist het Woord gebruiken om ons naar Zich toe te halen. We hoeven in dat opzicht ook niet naar grote dingen te staan. Juist het eenvoudige wil de Heere voor Zijn dienst gebruiken. We moeten voorzichtig zijn om ons door mensen te laten raden. Ook Gods kinderen kunnen dwalen.

Natuurlijk is het een zegen, als er een banden mogen zijn in het geestelijke leven, maar pas toch op,  om je door mensen te laten raden. Ook boven alle boeken, ook bekeringsgeschiedenissen moet altijd maar Gods Woord liggen als de enige norm tot zaligheid. De Heere geeft wel eens vrienden in de Bijbel. De wolk  van geloofsgetuigen van Hebreeën 11 is wat dat betreft leerzaam. De Heere leidt altijd op een weg, die zij niet gekend hebben, vergelijk Jesaja 42.

Je geeft verschillende meningen weer van mensen, die geestelijk raad geven. Die meningen hoeven elkaar m.i. elkaar niet uit te sluiten, maar toets vooral alles aan het Woord des Heeren. Vertrouwen op de Heere, ja daar gaat het om. Denk ook  eens aan Johannes 1, waarin de Heere Zijn discipelen op zo’n wonderlijke wijze  roept. Dat geloof ging door de smeltkroes van de twijfel heen. Er staat niet voor niets in Hebreeën 11, dat die tot God komt moet geloven dat Hij is en een Beloner van degenen, die Hem zoeken. Hoe gaat het dus in de eerste plaats om  geloven dat Hij er is, dat Hij bestaat en niet liegen kan. Daarin zit eigenlijk al de Naam HEERE: Ik zal zijn, Die Ik zijn zal. Hij kan alles, maar niet liegen. Zo mogen we tot de Heere komen, door zeer groot te denken van de Heere en van Zijn deugden. Maar ook mogen we op grond van Zijn Woord geloven, dat Hij een Beloner is van degenen die Hem zoeken.

Dan nog te bedenken dat Hij zelfs gevonden is van degenen die naar Hem niet zochten (Jesaja 65).  Dus houd maar moed, op grond van het Woord des Heeren. Het Woord Gods geeft antwoord op de diepste levensvragen. Ook  als  je zit te tobben, geeft de Heere wel eens op zijn onverwachtst antwoord op het gebed. Daarom roep de Heere maar aan op grond van Zijn Woord. Vergeet daarbij niet Psalm 50:15! Vergeet vooral niet wat een van de Erskines zei: De Heere heeft meer dorst naar een zondaar dan dat een zondaar dorst heeft naar Hem!

In alles Gods zegen!

Ds. P. Molenaar, Dordrecht

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

 • Geboortedatum:
  22-05-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het zo lastig dat God in Zijn Woord zegt dat iemand die eens een kind van God is, altijd een kind van God is. Va...
geen reacties
09-01-2006
Zijn er bepaalde tekens van God in je leven als Hij in je werkt?
geen reacties
09-01-2006
N.a.v. vraag en antwoord 2303, beantwoord door de heer Van Dooijeweert. Ik vind het moeilijk om vol te houden, net als D...
geen reacties
09-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering