Wat is bevinding?

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Wat is bevinding?

Antwoord

Bevinding heeft alles te maken met de kennis van God en de omgang met God. Dat kennen van God gaat veel dieper dan alleen maar verstandelijke kennis. Het gaat om hartekennis, omgangskennis, ervaringskennis, of zoals dat onder ons wel genoemd wordt: bevindelijke kennis. "Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont" (Psalm 25:7 ber.).

Je ontmoet de Heere God in Zijn Woord, onder een preek, in het luisteren naar een meditatie, in het lezen van je bijbel. En door de aanwezigheid van de Heilige Geest, die alleen via het Woord tot ons komen kan, ontstaat er een ontmoeting met God. Je ziet iets van Gods heerlijkheid, barmhartigheid en genade. Je ziet ook jezelf in die spiegel als een mens die uiteindelijk voor God niet kan bestaan. Het Woord trekt en Gods liefde overweldigt je hart. Van daaruit leer je een droefheid over je zonden en een verlangen naar de verzoening met God. Je rust niet voor je weten mag, dat je Zijn eigendom bent, gekocht met Jezus' bloed en gewillig om voor Hem te leven en Hem te dienen. Je hele leven wordt door die omgangskennis, die bevindelijke kennis van God gestempeld, vernieuwd. God neemt de eerste plaats in je leven in.

Het is nu al duidelijk dat het bij de bevinding gaat om de reacties op de ontmoeting met de levende God, Die ons in het Woord net zo werkelijk en waarachtig tegemoet treedt, als toen Hij Zich aan Mozes openbaarde in de brandende braambos (Ex. 3). Net zo persoonlijk en werkelijk. Dat is mogelijk door het onnaspeurlijke werk van de Heilige Geest. Dus het gaat om de ontmoeting met God en wat daarvan de gevolgen zijn voor ons geloof en leven.

De bijbel staat er vol van dat het om deze bevindelijke kennis gaat. Jezus zegt: "Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt" (Joh.17:3). Paulus zegt: "Opdat ik Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding" (Fillipp. 3:10). Je ziet, het gaat niet alleen om verstandelijke kennis, maar om hartekennis, omgangskennis, bevindelijke kennis.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bevinding
geen reacties

Terug in de tijd

Onze dochter van 16 wil sinds een half jaar niet meer mee naar de kerk. We maken haar elke zondagmorgen op tijd wakker e...
geen reacties
30-11-2016
Hoe kan ik kort maar duidelijk aan iemand die niks van het christelijk geloof af weet (en dus ook niet van de Drie Formu...
3 reacties
30-11-2011
Van Messias belijdende Joden kreeg ik een link met een soort bijbelstudies. Zij gebruiken bepaalde studiemethodes om Bij...
1 reactie
30-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering