In Hosea staat als oordeel van God dat Israël in een situatie terecht zal komen ...

Ds. H. Korving / geen reacties

11-10-2008, 00:00

Vraag

In Hosea staat als oordeel van God dat Israël in een situatie terecht zal komen dat hun kinderkens verpletterd zullen worden en zwangeren open gesneden. Dit kan ik echt niet bij God thuis brengen. Dit maakt dat ik dan denk: zou het dan toch allemaal niet waar zijn dat Hij bestaat? Want hoe kan God zoveel wreedheid doen? Ik gruwde ervan. Kan iemand me hierin verder helpen? Dan ben ik net verheugd in wie Hij wil zijn onvoorwaardelijk voor zondaren en lees ik zoiets en dan denk ik: nee dit kan niet bij diezelfde rijke God horen. Ik weet dat God rechtvaardig is, maar zo enorm gruwelijke daden...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Inderdaad vinden we in Hosea 14:1 de woorden die je aanhaalt. “SAMAR ÍA zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God; zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden.”

Het is denk ik heel belangrijk om te zien dat de woorden in een bepaalde context staan. Dit is niet het enige wat in Hosea 14 staat! Het staat ook tegen de achtergrond van het geheel van dit bijbelboek, waarin de opzoekende liefde van God zo duidelijk naar voren komt. Israël is een overspelige vrouw geworden, die haar wettige man (de Heere) ontrouw is geworden. Nochtans komt Hij haar achterna, spreekt tot haar hart. Hij wil haar terughebben. Zo groot is de liefde van de Heere voor een ontrouw volk, zo sterk is Zijn trouw. Hij gaat haar die niet meer Zijn beminde was (Lo-Ruchama) toch weer Zijn beminde noemen, en zij die door hun zonden niet meer Zijn volk (Lo-Ammi) genoemd konden worden, toch weer Zijn volk (Ammi) (Hos. 2:22).

In Hosea 14 vinden we een laatste oproep tot bekering, vers 2 en 3. Maar ook de belofte: Ik zal hun afkeringen genezen! (vers 5). Maar we moeten wel goed bedenken dat het de Heere volle ernst is. Met Zijn genade en liefde-aanbod mogen we niet spotten. Vandaar dat de profeet zegt: neem het ter harte (vers 3a).

De woorden uit vers 1 beschrijven in feite het oordeel van God dat onafwendbaar is als bekering uitblijft. Dat wordt in felle en schrille kleuren getekend. Inderdaad, gruwelijk. Maar denk je dan dat het meevalt om onbekeerd te vallen in de handen van de levende God? In het Nieuwe Testament vinden we exact hetzelfde als daar gesproken wordt over het naderend oordeel, de toekomende toorn, de oordeelsdag, de wederkomst, het gericht, de rechterstoel. Zelfs Johannes 3 vers 16 spreekt over het verderf. Alleen door het geloof in Christus zullen we het verderf kunnen ontvluchten, maar wie buiten Hem leeft en sterft, zal wegzinken in ene eeuwig verderf. Vandaar dat ook Paulus de 1e brief aan Korinthe afsluit met de woorden: Indien iemand de Heere Jezus niet liefheeft, die zij een vervloeking! (1 Kor.16: 22).

De schrille tekening van het begin van Hosea 14 wil dus de ernst van de oproep tot geloof en bekering onderstrepen. Ik sluit af door met Hosea tegen je zeggen: neem het ter harte!

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

Oude Testament
geen reacties

Terug in de tijd

Al enige tijd heb ik last van 'eetbuien'. Ik hou wel precies bij hoeveel calorieën/koolhydraten enz. ik binnenkrijg, daa...
7 reacties
11-10-2013
Aan prof. dr. M. J. Paul. Zijn er bepaalde zaken die de Heere Jezus heeft gezegd en die niet van toepassing zijn op on...
geen reacties
12-10-2021
Ik ben een 40-jarige vrouw en heb nu tien jaar een hersentumor. Op dit moment is alles rustig en gaat het best goed met ...
5 reacties
11-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering