Depressie en Borderline

Ds. A. Jonker / geen reacties

11-10-2008, 00:00

Vraag

Ik ben iemand die al jaren last heeft van depressie en Borderline. In 2003 is er iets veranderd. Ik geloofde de Heere door de prediking te horen en was heel erg blij. Ik wilde mijn leven aan Hem geven. Het was net zoals Bunyan in zijn dagboek "een ding is nodig" schrijft (25 sept.) over “gebrokenen van hart.” Ik heb therapie gehad, wat ik erg gemotiveerd volgde en dat hielp ook wel om inzicht te krijgen. Ik wilde alle zonden weg doen, wat resulteerde in hoogmoed. Nu merk ik dat er steeds meer dingen van de stoornis terugkomen. Ik voel me geen mens meer, maar een beest. Ik wil weer extreem gaan lijnen, heb moeite niet te snijden, of te blowen. Vind naar de kerk gaan steeds moeilijker, want er komt nooit iets in mijn hart. Bidden lijkt geen zin te hebben. En zo gaat het achteruit. Is dit wat beschreven word in Mattheus 12:43? Ik ben nooit gebroken van hart geweest. Ik geloofde wel dat het de Heere was die tot mij sprak. Hemel en hel bewegen mij ook niet, of de schrik des Heeren. En als ik dat dagboek van die dag lees, wil ik dat niet meemaken. En toch ook wanhopig graag weer wel. Dit gaat echt helemaal fout. Wat nu? Of is alles psychisch geweest. Ik zou willen dat er een rechtvaardige in Christus een gelovig gebed voor mij opzond, of klopt dat ook niet? Ik kan het niet meer hoor. Nu het blijkt dat ik mezelf waarschijnlijk bedrogen heb word ik moedeloos en heel moe.

Antwoord

Beste vraagsteller m/v,

Wat je beschrijft is heel heftig en intens. Je hebt veel meegemaakt aan spanningen en dus ook verdriet. Daarbij komt nu de gedachte dat je je waarschijnlijk bedrogen zult hebben. Heel begrijpelijk dat dit alles je uitput en je het gevoel hebt dat je niet verder kunt.

Je schrijft dat je therapie hebt gehad. Daar zul je in bepaalde opzichten mee verder geholpen zijn en meer inzicht gekregen hebben in je ziektebeeld. Zou het misschien verstandig kunnen zijn om op dit moment opnieuw begeleiding te vragen van je vroegere therapeut? Want ik denk dat je met een schriftelijk antwoord alleen, onvoldoende geholpen zult zijn.

Wanneer ik jouw vraag goed tot me door laat dringen, krijg ik toch niet de indruk dat je je bedrogen hebt. Waarom niet? Omdat jouw ervaringen in 2003 niet zijn uit te wissen! Wat God gesproken heeft in je leven, blijft betrouwbaar. Maar je denkt toch dat je je bedrogen hebt, omdat je in de praktijk van het leven merkt, dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Zou dit echter ook niet te maken kunnen hebben met jouw ziekte? Wanneer je in een dal terecht komt, heb je al snel de neiging om dat wat er toch geweest is, te gaan kleineren of ontkennen. Dat is niet nodig. Je mag je ook vastklampen aan wat de Heere toen gezegd en beloofd heeft. Je was eerlijk en oprecht, toen je jezelf aan Hem overgaf. Maar daarna komt de strijd weer, zoals ook Elia na het hoogtepunt op de Karmel in diepe moedeloosheid terecht kwam.

De Bijbeltekst die je aanhaalt uit Mattheüs 12: 43, heeft te maken met mensen die onoprecht zijn in het zuiveren van hun leven. Hun overgave aan de Heere is slechts een gedeeltelijke overgave. Er blijft namelijk een leegte over in hun levenshuis, die niet gevuld wordt door de Geest die Jezus Christus in het middelpunt stelt. Gods Geest wil ons leeg maken van de zonden en ons vol maken van Zichzelf, vol van Gods liefde. Maar jouw vraag zou dan zijn: Hoe komt het, dat ik daar zo weinig van ervaar? Dat kan allerlei oorzaken hebben en het is niet nodig om dat precies te weten. Één ding is het belangrijkste: dat je ook NU met alles wat er in je leven verkeerd gaat, met je gemis en verlangen, naar de Heere Jezus biddend vlucht. Zeg het maar: Heere, help mij, ik vertrouw me aan U toe!

We weten dat de Heere geen bidder laat staan, maar Hij verhoort op Zijn tijd en op Zijn manier. Hij wil het je laten geloven “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor.12: 9).

Misschien kun je iemand in je omgeving vinden, misschien een ambtsdrager, die met je wil bidden, juist als jij zelf soms niet weet wat je bidden moet. Ik hoop dat je daardoor ook bemoedigd zult worden.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

borderline
geen reacties

Terug in de tijd

Ieder mens moet sterven, maar hoe zit het dan met de wederkomst, want daar staat ook dat er geoordeeld zal worden over d...
geen reacties
12-10-2021
Aan een dominee van Ger. Gem. Klopt het dat als de Heere in je leven komt dat je dan eerst bepaald wordt bij je dadelijk...
1 reactie
11-10-2014
Waarom geeft de synode van de Ger. Gem. niet ruiterlijk toe dat zij het in 1953 niet bij het goede eind hebben gehad? Ik...
geen reacties
11-10-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering