Christelijke gemeente waar je kunt hertrouwen

Ds. A. Huijgen / geen reacties

09-10-2008, 00:00

Vraag

Bij welke christelijke gemeente kun je lid worden als je zelf de aanvraag voor echtscheiding hebt gedaan en misschien later nog wilt trouwen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Een korte vraag met waarschijnlijk een verhaal er achter dat een boek zou kunnen vullen. Zo komt de vraag op mij over. U hebt een echtscheiding aangevraagd, of overweegt dat te doen, en zoekt naar een weg om kerkelijk onderdak te vinden, waarschijnlijk om niet bij de ander, van wie u scheidt, in de kerk te zitten.

De vraag is om allerlei redenen niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De belangrijkste reden is dat ik de situatie niet ken, en dat maakt veel uit. Wat is de aanleiding voor de echtscheiding, is er sprake van een aanwijsbare en doorslaggevende schuld bij één van beide partijen? Is er sprake van overspel, de situatie die de Heere Jezus concreet noemt als wettige scheidingsgrond (Matth. 19)? Zo zijn er nog tal van vragen. In het vervolg wil ik proberen antwoord te geven in lijn met de manier waarop de vraag bij mij overkomt. Ik hoop dat er geen sprake is van misverstand.

Het valt me op dat u al nadenkt over een eventueel volgend huwelijk terwijl het lijkt dat de echtscheiding nog niet lijkt uitgesproken. Als dat zo is, lijkt me dat voorbarig en onjuist. Het kan dat u de mogelijkheid van een volgend huwelijk niet uitsluit, maar het is (als inderdaad de scheiding kort geleden werd uitgesproken) te vroeg om daar nu een bepaalde strategie ten aanzien van kerkkeuze aan te verbinden. Het maakt ook dat de bange vraag bij mij opkomt of uw huwelijk ontbonden wordt omdat er een derde in het spel is, met wie u een nieuw huwelijk wil sluiten. Let wel: ik hoop dat dat niet het geval is, en dat uw vraag niet deze achtergrond heeft. Want dan zou ik onder verwijzing naar de prachtige benaming van de “christelijke gemeente” die u zelf gebruikt, moeten zeggen dat de gemeente geroepen is om te luisteren naar de stem van de Goede Herder; voor een dergelijk huwelijk is er dan geen plaats. Nogmaals, ik ken de situatie niet, maar deze vraag komt bij mij op. Misschien bent u -hoewel u de scheiding hebt aangevraagd- wel 'schuldloos', zoals we dat gewoonlijk noemen. Dan ligt de zaak geheel anders. Dan nog lijkt de gedachte aan een volgend huwelijk me erg vroeg, als u nu pas gescheiden bent.

U wilt met het oog op een eventueel huwelijk een gemeente zoeken. U noemt die gemeente heel mooi: “christelijke gemeente”. Bij dat woord “christelijk” wil ik bij mijn antwoord insteken. Het verwijst immers naar Christus, naar de Heere met wie we te doen hebben. Het lijkt me veel belangrijker om na te gaan wat de Heere zegt, in de Schrift, over de weg die u wilt gaan, dan wat willekeurig welke gemeente daarvan zegt. Want als die gemeente op dit punt niet gehoorzaam is aan het Woord van God, of als u dat niet bent, wat bent u er dan uiteindelijk mee geholpen? Zo voor het oog zou u 't hebben gevonden, maar dé vraag is en blijft of de weg die u kiest de weg is die de Heere u wijst. Eigenlijk zou ik u dus willen adviseren de blikrichting te veranderen. Kijk niet allereerst naar allerlei gemeenten, om een keus te maken aan de hand van uw eigen wensen, maar kijk omhoog en vraag de Heere om Zijn weg. Dat lijkt me sowieso in de moeilijke situatie waarin u zich kennelijk bevindt, de beste weg!

Mocht het zo ver komen dat u toch overgaat naar een andere gemeente, dan is openheid over uw geschiedenis en motieven van belang. Maar allereerst en allermeest is openheid richting de Heere van belang. Hoewel uw vraag niet direct daarover ging, gaat dit antwoord er wél over - en ik hoop dat dit ook de weg mag zijn die u zult gaan.

Sterkte en wijsheid toegewenst in deze voor u ongetwijfeld moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,
Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

Ds. A. Huijgen

 • Geboortedatum:
  16-11-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden-Zwartsluis
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

   

Tags in dit artikel:

echtscheidinghertrouwen
geen reacties

Terug in de tijd

De laatste tijd vraag ik me heel erg af wat nu eigenlijk de zin van het leven is? Niet omdat ik depressief ben, naar mee...
1 reactie
10-10-2017
Stel dat iemand door een psychische aandoening, bijvoorbeeld in een psychose, verkeerde dingen doet. Is dat dan zonde? A...
geen reacties
09-10-2020
Als jongere denk ik de laatste tijd veel na over het volgen van belijdeniscatechisatie en het afleggen van belijdenis e....
29 reacties
09-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering