Ik ontmoet mensen die er op tegen zijn dat kinderen gesminkt worden. Dit is op b...

Ds. J. van Rossem / geen reacties

08-10-2008, 00:00

Vraag

Vraag: Ik ontmoet mensen die er op tegen zijn dat kinderen gesminkt worden. Dit is op basis van hun geloof. Ze kunnen niet motiveren waarom het niet mag. Kan iemand hier iets over zeggen? Ik ben erg benieuwd wat voor redenen er zijn om kinderen niet te sminken.

Antwoord

Wat het antwoord betreft kan ik kort zijn. De Heere heeft ons geschapen zoals we zijn, dus ook met heel ons uiterlijk. Sminken is een ander willen zijn die je bent. In diepste wezen is het er niet mee eens zijn dat je zo door de Heere geschapen bent. Dan is het niets anders dan een kritiek hebben op de Heere, en dit kan alleen maar voortkomen uit ongeloof. We lezen in Jeremia 4:30: “al kleeddet gij u met scharlaken, al versierdet gij u met gouden sieraad, als scheurdet gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt ge u tevergeefs op pronken.” De Heere vraagt aan ons om eerlijkheid. Dat we ontmaskerd worden. Dat we bovenal als zondaars ontmaskerd worden die alle vrome schijn verliezen. We moeten ons maar niet vromer en maar niet anders voor doen dan degenen die we in werkelijkheid zijn..De Heere heeft de eerlijk gemaakte zondaar lief.

Bovendien: de boze doet zich bij ons altijd anders voor dan Hij is. Hij is de vernieler van mensenzielen maar hij sminkt zich als iemand die het zo goed met ons meent. Vreemd gezegd: Hij is een begrafenisondernemer die zich als dokter ‘sminkt’. Net als de Duitsers die zich aan het begin van de oorlog als Nederlandse soldaten ‘sminkten’. En als je weet dat je zondaar bent voor de Heere dan heb je er  helemaal geen behoefte me om je te sminken. Make de Heere ons maar eerlijk. We moeten worden die we van nature zijn: in onszelf zondige en verloren zondaren. En dat om dan overkleed te worden met het kleed van de vergevende liefde van de Heere Jezus. Maar dat is een sierraad wat Hij maakt en geeft. We lezen van de vrouw van Achab dat ze zich ook opmaakte om haar goddeloosheid te bedekken, (2 Koningen 9:30). Het liep vreselijk met haar af (vers 30). Dat staat er niet voor niets.

Doen we ons maar niet anders voor doen dan we zijn. Doen we ons maar niet beter voor dan we zijn. Hebben we maar aan onszelf genoeg. En laat het maar niet zo zijn dat we proberen onze zondigheid te bedekken door eigen versieringen om ons beter voor te doen dan we zijn. Werden we al eens als zondaren ontmaskerd? Dan is er bij de Heere Jezus een ander sierraad: het geestelijk sierraad van de vergeving, die Hij van Zijn Vader aan een ontdekte, ontmaskerde zondaar mag uitdelen. Dat bidt ik je toe.

Gods zegen!

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom zijn Adam en Eva de eerste mensen? Welke huidskleur hadden ze? En waarom is er zoveel diversiteit in huidskleur e...
geen reacties
08-10-2012
Aan ds. R. van den Kamp. Ik heb uw antwoord gelezen m.b.t. de vraag over de volwassendoop. U gaf (terecht n.m.m.) aan da...
geen reacties
09-10-2015
Kan een kind van God ook zijn geweten toeschroeien? Dat als er heel veel zonden gedaan zijn, zodat zijn of haar geweten ...
geen reacties
08-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering