Aarde in zes dagen geschapen

Ds. A.A. Brugge / Geen reacties

06-10-2008, 00:00

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. In Genesis staat dat de Heere zegt dat Hij de aarde in zes dagen heeft geschapen. Nu zijn er ook in de Ger. Gem. mensen die dit in twijfel trekken, of in ieder geval ruimte geven aan de mogelijkheid dat dit ook periodes kunnen zijn. Ik schrik dan als ik in gesprek ben met een Ger. Gem.-wetenschapper en denk dan diep in mijn hart dat diegene de Heere niet echt gelooft of dwaalt. Tegelijk heb ik hier last van, ik wil dit namelijk niet voelen. Ik wil die ander niet veroordelen!!! Maar ik blijf er zón last van houden. Ik denk dan dat dit echt niet kan en mag. Ik voel dan een kloof. Een andere reformatorische bioloog zei tegen mij: “mensen proberen daarmee de Bijbel aan te passen aan hun verstandelijk denken, en wetenschappelijke resultaten kloppend te krijgen. Dit kan nooit. We mogen en moeten geloven op het naakte Woord van de Heere en geloven in zes letterlijke dagen.” Gisteren sprak ik met een collega, hij is Zevende Dag Adventist. Hij was heel getuigend op de werkvloer over de schepping in zes dagen. Hij zei: Zou de Heere zeggen zes dagen zult gij werken en de zevende rusten en dan zes keer duizend jaren werken bedoelen en één dag rust? Ik werd geraakt door zijn getuigenis. Dominee, nu mijn vraag: hoe moet ik hier zelf mee omgaan? Mag ik mensen respecteren die binnen onze kerk ruimte geven aan perioden? Ben ik dan te stellig als ik zeg dat het dwalen is? Wilt u me a.u.b. verder helpen?

ADVERTORIAL

HOE breng jij je vakantie door?

Alleen of samen met je vrienden, jongeren- of catechisatiegroep op diaconale jongerenreis naar Oost-Europa? Geef je geloof handen en voeten én doe interculturele ervaring op. Ga in de zomer van 2024 met ons mee op HOEliday!

HOE breng jij je vakantie door?

Antwoord

In Hebr. 11:3 lezen we: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden”. Zonder de onderwerping aan de Heere, al was het maar verstandelijk, zal de hoogmoedige mens, vraagtekens zetten bij de absolute norm, Gods Woord. In zes dagen heeft de Heere alles geschapen.
Is dat te begrijpen? Nee. Maar de Bijbel is ook geen begripsleer, maar geloofsleer.

De mensen die vraagtekens zetten bij de schepping in zes dagen, zijn dezelfde die kunnen vervallen om vervolgens bij heel andere dingen, op grond van hun verstandelijke argumentatie, eveneens vraagtekens te zetten. Anders gezegd, men vertrouwt teveel op het verstand. En dat verstand is nu juist verduisterd, vanwege de zondeval.

Zonder het in alle dingen eens te zijn, kan ik je het boek van A. van den Beukel, “De dingen hebben hun geheim”, van harte aanbevelen.

Ds. A. A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

Ds. A.A. Brugge

 • Geboortedatum:
  18-01-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Doetinchem
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Genesisschepping
Geen reacties

Terug in de tijd

Wat vindt u van de actie #WeAreN (wij zijn Nasrani, christen)? Solidair met christenen in Irak en Syrië door gebed, gift en hulp is goed/noodzakelijk, lijkt me. Maar om een Nasraniteken te gaan dragen...
1 reactie
06-10-2014
Liefst aan een predikant van de Ger. Gem. Wat is avondmaalsdrang en wat is avondmaalsdwang? Wat is het verschil? Ik kom er zelf niet uit.
Geen reacties
06-10-2014
Ik heb een aantal bijbels in huis waar bladzijden uit zijn. Ze worden eigenlijk niet meer gebruikt doordat er in de loop van de tijd nieuwe gekocht zijn of gekregen. Wat kan ik beste met die Bijbels d...
8 reacties
06-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering