Op de oordeelsdag zullen velen menen in te gaan die in Jezus naam geprofeteerd h...

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

13-08-2008, 00:00

Vraag

Op de oordeelsdag zullen velen menen in te gaan die in Jezus naam geprofeteerd hebben en vele krachten gedaan hebben. Zij doen derhalve krachten, terwijl ze geen kinderen van God zijn. Van wie ontvangen ze die krachten? Van satan en zijn demonen?

Antwoord

Beste vrager,

De vraag die je stelt komt voort uit wat Christus zegt in Matth. 7:22. De tekst staat in een bepaald verband. Christus spreekt over het feit dat men kinderen van God aan hun vruchten kan kennen. De ware gelovigen zullen goede vruchten voortbrengen. Goede vruchten zijn die waarin uitkomt dat men de wil van de Vader doet. Goede vruchten blijken verband te houden met het wandelen in de geboden van de Heere.

Er blijken ook valse profeten te zijn, die hier genoemd worden grijpende wolven, die verpakt zijn in schaapskleren. In vers 23 zegt Jezus tegen hen dat zij de wetteloosheid werken. Dus niet alleen doen, maar zelfs werken. Dat is nogal wat! Er blijken mensen te zijn die zich volgeling van Jezus noemen, in Zijn dienst staan, maar ondertussen geen levende relatie met Hem hebben. Zij zijn ambtelijk bezig en worden ambtelijk gebruikt, roepen de naam van Jezus aan bij het verrichten van wonderen, maar er is een groot verschil tussen wat zij zeggen en wat zij doen. Zij verlangen niet om persoonlijk de wil van de Vader te doen. Zij brengen kwade vruchten voort en geven een slecht voorbeeld door een verkeerde levenswandel, terwijl zij ook anderen niet wijzen op de geboden van de Heere.

En toch verkondigen zij het Woord en werpen duivelen uit en doen wonderen. Hoe kan dat? Het is mogelijk om een orgaan te zijn van de Heere en zelf niet te leven uit Christus. Voorbeelden zijn Bileam, die tijdens de woestijnreis mooie dingen zegt over Israël, maar toch een valse profeet was. God gebruikte hem om Zijn Woord te spreken. Denk aan koning Saul die profeteerde, zodat men zelfs zei: is Saul ook onder de profeten? In het NT weten we van Judas die met de andere discipelen werd uitgezonden en ook ervoer dat de boze geesten hem onderworpen waren. Er zijn onbekeerde predikanten die zelf buiten het Koninkrijk staan, het echte leven met de Heere missen en eigenlijk de zonde liever hebben dan Christus en die toch gebruikt worden door de Heere om anderen tot zegen te zijn. Iemand kan ambtelijk succes hebben, maar dat zegt niet altijd wat over eigen geestelijk leven.

Als jij vraagt of deze krachten rechtstreeks van de duivel komen, denk ik dat dat zeker wel voorkomt, maar dat deze tekst daar niet op doelt. Sommige mensen zijn als het steigerwerk bij een huis in aanbouw. Als het huis klaar is wordt het steigerwerk afgebroken. Het hoorde niet echt bij het huis. Zo zijn er werkers in Gods Koninkrijk die slechts steigerwerk blijken te zijn en niet wezenlijk bij het Koninkrijk van God horen.

Als de zaak zo ernstig is dan vraagt dat wel behoorlijk zelfonderzoek van predikanten en voorgangers en allen die in de dienst van de Heere staan. We lezen van Paulus in 1 Kor. 9:27 dat hij zijn lichaam bedwong opdat hij niet, terwijl hij anderen het Evangelie gebracht had, zelf verwerpelijk zou zijn.

Tenslotte: Jezus zal zeggen :ik heb u niet gekend. Dat wil zeggen dat Hij nooit iets van hun liefde gemerkt had. Er was niets in hen dat van Christus was. Altijd hadden zij zichzelf bedoeld en eigen eer gezocht. Men kan dus het Woord recht prediken, maar er zelf niet uit leven. Men kan een boom zijn met veel blad maar zonder vrucht, zelfs met kwade vruchten. In de dag van het oordeel zal het geen pré zijn om met een lijst van activiteiten aan te komen.
Het gaat om een persoonlijke en levende relatie met Christus, een persoonlijk kennen van Hem. Laat het jou en mij daarom te doen zijn. Niets kan mij redden dan Jezus alleen.

Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

geen reacties

Terug in de tijd

Hoe staat het antwoord 'Zijn kind worden' in relatie tot Romeinen 3? De mens heeft geen handen om te komen en geen voete...
geen reacties
14-08-2019
Ik heb sinds een half jaar een relatie met een heel leuk meisje. Haar ouders zijn echter veel strenger dan die van mij, ...
40 reacties
13-08-2014
Waarom droefheid naar God en treuren? Is dit omdat wij God iets aangedaan hebben? Of omdat wij God missen? Waar ligt de ...
geen reacties
13-08-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering