NHK opgeheven?

Ds. B.J. van Vreeswijk / geen reacties

12-07-2008, 00:00

Vraag

Is er via een acte bij de notaris een nieuwe rechtspersoon gevormd zodat de NHK opgeheven werd?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
Je vraag is wat wonderlijk geformuleerd. Kun je een kerk bij notariële acte opheffen? De Kerk is ten diepste een werk van de Heere. Die Kerk heeft een gestalte op aarde en dient dan in het maatschappelijk en juridisch verkeer om rechtshandelingen te kunnen verrichten een rechtspersoon te zijn. Helaas is er door telkens terugkerende verschillende opvattingen vanuit de oorspronkelijke vaderlandse kerk een veelheid van kerkgenootschappen ontstaan die allen een rechtspersoon gevormd hebben om in de samenleving juridisch en financieel te kunnen opereren.

Voor de burgerlijke rechter geldt dat een kerk geregeerd wordt door haar eigen statuut (kerkorde) voorzover niet in strijd met de burgerlijke wetten. De rechter toets dan ook marginaal de besluiten van kerken. In de kerkorde van de NHK stond dat gezocht wordt naar hereniging met de andere kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde. Dit besluit vereist tenminste tweederde deel van de uitgebrachte stemmen.

De eenwording van de NHK, GKN en ELK is dan ook een vereniging/hereniging die geen opheffing behelst maar zoals de nieuwe kerkorde van de PKN ook vermeldt: een voortzetting van de drie afzonderlijke kerken. Dit besluit is recent door de burgerlijke rechter als juist bevestigd.

Hopelijk geef ik je daarmee inzicht in wat je met je korte vraag wilt weten.

Ds. B. J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

Ds. B.J. van Vreeswijk

 • Geboortedatum:
  23-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Vreeswijk is overleden op 01-03-2010

Tags in dit artikel:

hervormdPKN
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kom je in de Ware Wijnstok Christus terecht? Hoe gaat dat in z'n werk?
geen reacties
12-07-2013
Hoe kun je voor jezelf geloof en emotie/gevoel onderscheiden?
13 reacties
12-07-2011
Ik sprak laatst met iemand en die had het er over dat het boek Jona misschien niet door Jona zelf geschreven was, net al...
5 reacties
12-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering