Aan ds. W. Harinck. Zondag hoorde ik uw preek over: Zijt heilig, want Ik ben hei...

Ds. W. Harinck / geen reacties

02-07-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. W. Harinck. Zondag hoorde ik uw preek over: Zijt heilig, want Ik ben heilig. Toen ik de tekst hoorde zonk me de moed in de schoenen. Ook al weet ik dat het in de Bijbel staat, maar ik dacht: ik kan dit niet en hoe moet dit? Gods heiligheid klonk als de wet in mijn oren, en Zijn eis tot iedere hoorder: Zijt heilig. Ik vond de preek best moeilijk, maar ik was ook vermoeid in mijn hoofd. Ik vond de preek leerstellig. Er werd heel veel in gezegd. Ik kon het niet allemaal goed opnemen en verwerken. Ik voelde me tijdens het eerste gedeelte van de preek moedeloos. Want ik voelde in mijn hart: ik ben een vijand van die ontdekking. Anderzijds voel ik ook: Ja Heere, het is waar want U zegt het, lieve Heere. Maar dominee, toch die enorme moedeloosheid, eigenlijk voornamelijk omdat in de Bijbel vroegen de discipelen: Ja maar Heere wie kan dan zalig worden? En dit voelde ik ook. Ik dacht, voelde die enorme diepe moedeloosheid, nadat ik ‘s morgens zo bemoedigd was in mijn eigen gemeente aan het HA. Waarom dan dat effect van de prediking op mij? Ik denk omdat ik dan niet naar die omlijsting kan kijken zoals u die wel noemde aan het begin van uw preek, namelijk het zien op Gods genade. Maar door het eerste deel van de preek ging ik in mijzelf kijken of ik die heiligheid van God en die ONHEILIGHEID van mijzelf die u schilderde wel kende, wel net zo kende en wel in die mate kende als u die preekte. En weg was ALLE troost weer van de ochtend. En kwam de stem weer: zie je wel, het is niet waar en niet echt bij jou, want in je hart voel je weerstand en je kent dat niet in die mate als die dominee dat preekt. En weg was ook al mijn hoop en moed. Ik leg er altijd maar mezelf naast. Ik werd daarom bemoedigd door Calvijn: uw laatste uitspraak. Diegene die zichzelf het minst heilig vindt... Hoe kan ik hier nu zelf mee omgaan of leren omgaan? Eens schreef ik aan uw vader: wat zou ik blij zijn als de Heere tegen me zegt: Jij hoeft niets meer, je hoeft ook niets meer te weten en te kennen, kom maar. Dan schreef ik: Zou ik rennen, rennen naar Hem.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Over heiligmaking leeft veel onkunde. Terwijl de Bijbelse boodschap toch een duidelijke is. Het probleem is dat wij het zo kunnen zoeken bij onszelf. De prediking van Gods heiligheid en de eis om heilig te zijn voor Zijn aangezicht kan en mag geen andere uitwerking hebben dan dat wij ons diep buigen, arm en leeg voelen. Zo leert de Heere mensen om het buiten zichzelf in Christus Jezus te zoeken. Dat is het toch ook wat je aan het Heilig Avondmaal brengt? Christus en Zijn gerechtigheid en heiligheid is het fundament maar ook de bron. Wat een rijke les om uit de vereniging met Christus te leren leven.

Op de vraag van de discipelen: wie kan dan zalig worden?, kwam een antwoord! Lukas 18:27! Jezus zegt al dat je niets meer hoeft te kunnen, enz. Je hoeft zelfs niet meer te rennen want Hij wil Zichzelf wegschenken tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossen.

Van harte wens ik je toe om die ruimte in Hem te mogen vinden.
 
Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

Ds. W. Harinck

 • Geboortedatum:
  24-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Zondag werd er in de dienst gepreekt uit Openbaring 1. Daar staat de zegen in zoals die aan het begin van de dienst word...
geen reacties
03-07-2019
Kunnen/mogen de psalmen niet opnieuw berijmd worden? Want heel vaak snap ik woorden niet. En bij veel psalmen zing je he...
geen reacties
02-07-2005
Ik zit in een behoorlijk negatieve spiraal wat betreft mijn schoonouders. Alles wat ze doen ervaar ik als negatief. Als ...
2 reacties
03-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering