Ds. Simons, ik ben niet geleerd en kan vaak een ingewikkeld stuk niet goed begri...

Ds. A. Simons / geen reacties

20-06-2008, 00:00

Vraag

Ds. Simons, ik ben niet geleerd en kan vaak een ingewikkeld stuk niet goed begrijpen, maar ik heb een brandende vraag: onze dominee zegt dat het niet met Christus begint in de ware bekering. Maar met het de kerk uitgaan, roepend: “Verloren..”, net als Bunyan. Zo begon het bij Bunyan ook, niet bij Christus. Vaak word ik dan zo ontmoedigd en op mijzelf terug geworpen. Waarom dat zo voelt voor mij weet ik ook niet. Nu las ik een antwoord van u in deze vragenrubriek. Begrijp ik het goed dat u het dan niet eens bent met de uitspraak van mijn dominee, of moet ik zeggen: deze leer? Kunt u mij alstublieft in een eenvoudig antwoord uitleggen hoe het dan wel zit volgens de Bijbel? Kunt u mij hierin uitleg geven en verder helpen? Ik hoop het.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Ik ga proberen jouw vraag bijbels te beantwoorden, dat wil je toch graag? Ik ook! Nee, we gaan niet in discussie met dominees, dat is niet vruchtbaar. Eindeloos wordt dat. Wel kan er een ander accent zijn in de leer. Misschien is dat ook wel aan de orde in jouw geval. Jullie dominee leert dat het begint met: verloren, verloren! Die andere dominee zegt: Nee, daar begint het niet mee. Het ware leven begint met Christus. Welke prediking is bijbels en welke ontspoort?

Het is goed om te vragen; wat bedoelen deze twee mannen te zeggen? De een legt sterk de nadruk op zonde kennis en de ander legt sterkt de nadruk op Christuskennis. Als je het tegen elkaar wilt uitspelen is dat helemaal niet moeilijk, want zo lijkt het wel te zijn. Toch is dit niet reëel. Zet het niet tegenover elkaar maar naast elkaar.

Er zit naar mijn mening bij allebei een kern van waarheid. Alleen het wordt van een andere kant belicht. Toch is er een groot gevaar dat we eenzijdig worden. Soms uit reactie. Ik zal een voorbeeld noemen. Als een dominee heel sterk de nadruk legt op de zondekennis, dan lijkt het wel of dat een soort voorwaarde is. Als je aan deze voorwaarde niet voldoet dan klopt er iets niet. Dit is naar mijn mening fout. Of anders gezegd: hier gaat het fout. Zondekennis is geen voorwaarde of een ander woord; is geen prijs die we betalen moeten voordat... Nee, zo niet. Zo staat het nergens in de Bijbel.

Je kunt je wel afvragen; als de Heere Jezus voor jou betekenis krijgt, kan dat wel zonder zondekennis? In het ene geval is het gevaar groot dat mensen op grond van zondekennis denken dat ze een kind van God zijn. Dit is echt niet bijbels en niet naar het Woord. Zonder de kennis van de Heere Jezus is er geen leven. Buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverdriet (1 Joh 5:5). Alleen zei die de Zoon hebben die hebben het leven. Of zoals Johannes het zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 5 vers 1 (1 Joh 5:1) Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God  geboren. Of zoals hij het zegt in het Evangelie: Joh 6:47: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Je zou kunnen vragen aan Johannes; Johannes degene die in Hem gelooft heeft die persoon ook kennis aan zichzelf? Hoort Christuskennis en zelfkennis bij elkaar? Ik denk dat Johannes gezegd zou hebben: als je jezelf niet kent en denkt dat je geen zonde hebt dan ben je een leugenaar (1 Joh. 1:8-9).

Ik hoop dat je met het bovenstaande een beetje begrijpt wat ik bedoel? Ik zou aan jou willen vragen waar hebt je nu zo’n moeite mee? Als ik het goed aanvoel dan word je door de prediking van je dominee teruggeworpen op jezelf. In de zin van: heb ik wel genoeg zondekennis? Herken ik dat wel in mijn leven; verloren, verloren?

Ik denk dat dit een groot gevaar is. Een gevaar dat je inderdaad op zoek gaat naar bepaalde kenmerken. Misschien wel naar het kenmerk; is God wel met mij begonnen? Is mijn begin wel goed? Als dit het geval bij jou is dan ben je gevallen in een valkuil. Dat kan heel moeilijk zijn. Je draait in een cirkeltje en je komt er bijna niet meer uit. Luistert eens: heeft de Heere Jezus voor jou betekenis gekregen? Wil en kan jij zeggen: Geef mij Jezus of ik sterf? Hoor mijn vriendin; ga heen in vrede uw geloof heeft u behouden (Lukas 7: 50).

Een hartelijke groet uit de pastorie van Vinkeveen,
je dominee A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg-Homoet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Is mijn conclusie juist als ik concludeer dat het deelnemen aan yoga op zichzelf niet verkeerd kan zijn als christen, mi...
geen reacties
20-06-2016
Een bekende van mij slaapt al lange poos niet goed (inslapen duurt lang en extreem vroeg wakker). Soms slikt hij/zij hie...
1 reactie
21-06-2017
Waarom is het in de meeste kerken in de gereformeerde gezindte het geval dat wel iedereen zijn kinderen laat dopen en he...
4 reacties
20-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering