Gereformeerde Gemeenten negatief over Herziene Statenvertaling

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

12-06-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Ik las op de website van de Herziene Statenvertaling dat u daar ook bij betrokken bent. Nu heeft de afgelopen synode van de Ger. Gem. zich nogal negatief uitgelaten over de Herziene Statenvertaling. Hoe ziet u de toekomst van dit mooie werk nu in? En dan met name binnen de Geref. Gemeenten.

Antwoord

Niemand had verwacht dat de synode van de GG dit werk zou omarmen of dat kerkelijk gebruik van deze hertaling zou worden aanbevolen. De leden van het bestuur uit de GG zitten daar op persoonlijke titel in. Aan niemand wordt iets opgedrongen. De GG heeft wel de gelegenheid gehad om mee te werken aan dit project, maar dat is niet nodig gevonden. Daar wordt niemand over lastig gevallen. Genoegzaam is bekend dat we op deze manier de Statenvertaling willen behouden voor de komende generatie. Niet als een museumstuk, maar om echt te gebruiken.
 
Inmiddels heeft een artikel gestaan in Terdege hoe het staat met het gebruik van de HSV. De uitslag is duidelijk. Ook in de GG is een behoorlijk percentage dat de HSV gebruikt, persoonlijk of in gezinsverband. Ik denk dat dit alleen maar zal toenemen. Zeker als de HSV in de toekomst compleet verkrijgbaar is. Nu wordt er door de jeugd veel gebruik gemaakt van het Boek, Groot Nieuws en de NBV. Ik denk dat de HSV dit nog zal kunnen terugdringen. Overigens is het altijd leerzaam om zoveel mogelijk vertalingen te raadplegen om de betekenis van een bepaald tekstgedeelte te weten te komen. We moeten niet alleen naar de GG kijken, het gaat om het geheel van de reformatorische kerken. Het Woord van God, ook in de HSV-hertaling zal nooit ledig tot de Heere wederkeren, maar alles doen wat Hem behaagt.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenHSV
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vraag gaat over de Heilige Geest; in deze tijd na Pinksteren extra actueel. In het doopformulier staat dat, wanneer...
geen reacties
15-06-2020
Ik begrijp niet waarom Jozef met de dochter van de Farao trouwde. Ik neem althans aan dat dat een heidense vrouw was. El...
geen reacties
12-06-2006
Familie van ons zit in een evangelische christengemeente. Nu wordt binnenkort hun baby opgedragen aan de gemeente en aan...
13 reacties
12-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering