Gereformeerde Gemeenten negatief over Herziene Statenvertaling

Ds. C.G. Vreugdenhil / geen reacties

12-06-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. Vreugdenhil. Ik las op de website van de Herziene Statenvertaling dat u daar ook bij betrokken bent. Nu heeft de afgelopen synode van de Ger. Gem. zich nogal negatief uitgelaten over de Herziene Statenvertaling. Hoe ziet u de toekomst van dit mooie werk nu in? En dan met name binnen de Geref. Gemeenten.

Antwoord

Niemand had verwacht dat de synode van de GG dit werk zou omarmen of dat kerkelijk gebruik van deze hertaling zou worden aanbevolen. De leden van het bestuur uit de GG zitten daar op persoonlijke titel in. Aan niemand wordt iets opgedrongen. De GG heeft wel de gelegenheid gehad om mee te werken aan dit project, maar dat is niet nodig gevonden. Daar wordt niemand over lastig gevallen. Genoegzaam is bekend dat we op deze manier de Statenvertaling willen behouden voor de komende generatie. Niet als een museumstuk, maar om echt te gebruiken.
 
Inmiddels heeft een artikel gestaan in Terdege hoe het staat met het gebruik van de HSV. De uitslag is duidelijk. Ook in de GG is een behoorlijk percentage dat de HSV gebruikt, persoonlijk of in gezinsverband. Ik denk dat dit alleen maar zal toenemen. Zeker als de HSV in de toekomst compleet verkrijgbaar is. Nu wordt er door de jeugd veel gebruik gemaakt van het Boek, Groot Nieuws en de NBV. Ik denk dat de HSV dit nog zal kunnen terugdringen. Overigens is het altijd leerzaam om zoveel mogelijk vertalingen te raadplegen om de betekenis van een bepaald tekstgedeelte te weten te komen. We moeten niet alleen naar de GG kijken, het gaat om het geheel van de reformatorische kerken. Het Woord van God, ook in de HSV-hertaling zal nooit ledig tot de Heere wederkeren, maar alles doen wat Hem behaagt.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenHSV
geen reacties

Terug in de tijd

Aan een dominee van de PKN. Ik zou graag het boek Openbaring beter willen begrijpen. Wat kan ik dan het beste er bij lez...
3 reacties
12-06-2014
Er is in de reformatorische hoek al veel literatuur verschenen over huwelijk en seksualiteit. Ik ben al een tijdje op zo...
2 reacties
12-06-2017
Wordt er in de hel gevloekt? En waar is dat te vinden in de Bijbel?
2 reacties
12-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering