Ik doe veel zonde, maar ik geloof wel. Ik weet niet of ik in de hemel kom. Ik bi...

Ds. A. Kot / geen reacties

07-06-2008, 00:00

Vraag

Ik doe veel zonde, maar ik geloof wel. Ik weet niet of ik in de hemel kom. Ik bid al van jongs af aan dat als ik nog niet behouden ben, God mij niet weg wil nemen. Ik worstel steeds met mijn geloof, veel dingen begrijp ik niet waarom. Als ik nu toch sterf, wat gebeurt er dan? Ik wil in de hemel komen.

Antwoord

Beste vragenstel(l/st)er,
 
Er is maar één weg om vergeving van zonden en eeuwig leven te ontvangen en dat is het geloof in Jezus Christus. Wanneer je dit geloof beoefent zie je in dat alles wat van jou is zondig is en je aanklaagt bij God en dat je daardoor nooit zalig zult kunnen worden. Je ziet dan ook in dat Christus de van God gegeven Zaligmaker is die aan het recht van God volkomen genoeggedaan heeft. Geen ander offer kan Gods heilig oog behagen. Je kunt slechts zalig worden door Zijn bloed uit enkel genade. De wijze waarop je deelkrijgt aan Christus is door het geloof. Dat geloof is de hand waardoor wij Christus aangrijpen. Het geloof heeft in zichzelf geen waarde maar Christus heeft waarde. Zoals het niet om de schotel gaat maar om de spijs en zoals het niet om de beker gaat maar om de drank. Waar dit geloof is dat Christus aangrijpt in Zijn volkomen offer heeft een zondaar vergeving van zonden en eeuwig leven. En niemand zal zo’n mens uit de handen van Christus rukken. De overblijvende zonde en zwakheid niet, de duivel en de hel niet, ook de wereld en de dood niet.
 
Een ware gelovige is niet alleen een oude mens (die blijft tot aan de laatste snik) maar ook een nieuwe mens (die uit God geboren is). Tussen deze twee is strijd. Van deze inwendige strijd geeft ook Rom. 7 duidelijk blijk. De strijd tussen oude en nieuwe mens, vlees en Geest. Het is een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. De zonde en de zwakheid is dan tegen je wil in je overgebleven. Het is je droefheid niet te zijn zoals je zou moeten zijn en zoals God waard is dat je bent. Het is je verlangen om helemaal voor God te leven naar al Zijn geboden.
 
Mijn vraag aan jou is: heb je het geloof dat ik hierboven beschreef en ken je de strijd en het verlangen dat ik hierboven noemde? Wel, in dat geval behoef je niet te vrezen. Dat is God je Deel, Christus je Zaligmaker, De Heilige Geest de Bewoner van je hart, de hemel je thuis, je toekomst heerlijk. Maar zo niet, dan sta je er nog buiten. Zoek dan de Heere en leef!
 
Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

geen reacties

Terug in de tijd

Wat is er mis met het dragen van gekleurde kleding? Bij ons in de Ger. Gem. gaan ze zich steeds meer kleden met zwart en...
17 reacties
07-06-2011
Ik zat nog eens het verhaal van de zondvloed te lezen en ik heb hierover een aantal vragen: 1. Toen de duif de tweede...
geen reacties
07-06-2021
Is de paus de antichrist, of vertegenwoordigt het pausdom de antichrist?
3 reacties
07-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering