Kunt u mij vertellen waarom ambtsdragers uit de Ger. Gem. meestal niet willen pr...

drs. I. A. Kole / geen reacties

17-05-2008, 00:00

Vraag

Kunt u mij vertellen waarom ambtsdragers uit de Ger. Gem. meestal niet willen praten met ons (GG-jongeren) over de prediking? Ze zijn zo beducht voor kritiek. Erg jammer, want in andere kerken is die openheid er vaak wel.

Antwoord

Jongelui, bedankt voor jullie vraag. Ik schrik daarvan, want ik vind het fijn om met jongeren te praten over zaken die met de kerk(elijke gemeente) te maken hebben, zeker als het gaat over de prediking. Tijdens de catechisaties en de huisbezoeken en in een gesprek op straat worden er allerlei opmerkingen gemaakt. Ik zeg niet dat we alles op kunnen lossen, want waarom worden die vragen gesteld, wat zit er achter? Is het echt uit belangstelling en betrokkenheid, of is het bedoeld om te kijken hoe we er iemand tussen kunnen nemen?

Dat laatste is bij jullie niet het geval! Mijn advies is; bespreek de situatie met iemand uit de gemeente die jullie goed kennen en vertrouwen. Misschien ziet hij/zij een mogelijkheid om deze negatieve spiraal te doorbreken. Of: schrijf een brief aan de kerkenraad waarin jullie het probleem aan de orde stellen en geef enkele voorbeelden van vragen n.a.v de gehoorde (lees)preken tijdens de Pinksterdagen. Als de reactie van de kerkenraad negatief zou zijn, stuur de brief aan en het antwoord van de kerkenraad door aan de consulent van jullie gemeente en vraag om een gesprek.

Enkele dagen geleden heeft ds. M. Golverdingen opgeroepen om regelmatig een preekbespreking te houden o.l.v. een predikant/ouderling, zodat er over en weer naar elkaar geluisterd en gesproken kan worden over het dienen van de Heere. Want de jeugd die de Heere kent is dé toekomst van de kerk!
 
Gods zegen toegewenst.
 
Drs. I .A. Kole, ouderling

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerken en godsdiensten
geen reacties

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb een aantal vragen over het geloofsleven en het Heilig Avondmaal. Op Tweede Paasdag jl...
4 reacties
17-05-2013
Onze oudste dochter is 3,5 jaar. Laatst zijn we op vakantie geweest met familie. Hier was een meisje van 5 jaar. We zage...
geen reacties
17-05-2014
Ik zit met een dilemma. Mijn vriend wil heilig en rein leven voor God, maar op zwakke momenten kijkt hij soms filmpjes o...
6 reacties
17-05-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering