(...) Er is ook veel veranderd in mijn leven. Ik heb echt gedacht dat het wel wa...

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

15-05-2008, 00:00

Vraag

Aan ds. A. T. Vergunst n.a.v. de vraag over tijdgeloof. Bedankt uw reactie! Ik wilde nog even terugreageren op de vraag die ik eerder aan u gesteld heb. Ik doelde op Hebr, 6:4-6. Daar staat toch dat het onmogelijk is als je eens verlicht bent geweest? Ik heb veel indrukken (gehad). Er is ook veel veranderd in mijn leven. Ik heb echt gedacht dat het wel wat was in mijn leven. Maar in mijn hart is er geen echt haten van de zonde. En dan moet ik zeggen dat ik nog onbekeerd ben. Het is geen waarheid in mijn hart. Hoe moet het nu een echte bekering worden?

Antwoord

Beste vriend,

Hoe moet het nu een echte bekering worden? Daar kunnen jij en ik niets zelf aan doen. Dus wat dan? Op de Pinksterdag riep Petrus de mensen toe om zich te bekeren van hun zonden. Dat is dus iets wat de Heere wel van ons vraagt. Maar van ons zelf zijn we daar niet toe in staat. Wat is het dan een groot wonder dat Petrus ook later mag schrijven (Hand. 5:31) dat God Hem verhoogd heeft om bekering te geven! Lees die tekst nu. Daar worden jij en ik naar de Heere Jezus verwezen en we mogen dus Hem zelfs zoeken zonder een bekeerd hart om een bekeerd hard. Dan is het mogelijk want Hij is tot Zaligmaker verheven en Hij heeft alle macht in hemel en op aarde om ook jouw hart niet alleen indrukken te geven maar je door het geloof op Hem te leren rusten.

Het is goed dat je niet tevreden kan zijn met indrukken en veranderingen in je leven. Daar kan niemand mee voor God verschijnen. Ik kan ook heel goed begrijpen dat de haat in je hart tegen de zonden niet goed genoeg is. Kampen we daar allemaal niet mee; de oude mens wordt nooit bekeerd of verbeterd. Maar is er in je hart een echt verlangen om oprecht en rein te zijn voor God? Is het een zaak van droefheid dat je zo vaak zondigt? Ligt dat als een natte deken over je hart? En toch telkens weer ontdekken dat je die zonde "zoekt" of althans toelaat. Dat maakt een oprechte ziel zo moe en vaak zo bedrukt. Kun je daar jezelf in herkennen? Als dat zo is, dat haat jij de zonde wel echt! Want op die manier komt de haat openbaar. Lees maar door Rom. 7 hoe Paulus de zonde haatte. En toch bleef hij maar die dingen weer doen die hij niet wilde doen.

Hartelijke groeten,
Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Carterton (Nieuw-Zeeland)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

In Galaten 3:13 staat: “Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is...
geen reacties
15-05-2014
Als er een hele goede kennis waar je een goede relatie mee had komt te overlijden, wat doe je dan? Wel of geen computerg...
geen reacties
15-05-2006
Is het verkeerd om als ouder een voorkeur te hebben voor het geslacht van een nog ongeboren kindje? Bijvoorbeeld graag e...
12 reacties
15-05-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering